کد خبر: 4500314
0

آریا ۱۲۰۸۱ ریال سود ساخت

به گزارش نبض بورس، شرکت پلیمر اریا ساسول با سرمایه ۹ هزار و ۱۶۷ میلیارد ریال، صورت‌های مالی ۱۲ ماهه دوره مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹ را به صورت حسابرسی نشده منتشر کرد.

شرکت پلیمر اریا ساسول در دوره یاد شده، مبلغ ۱۱۰ هزار و ۷۵۷ میلیارد و ۵۵۳ میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بر این اساس مبلغ ۱۲ هزار و ۸۱ ریال سود به ازای هر سهم خود اختصاص داد که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته از افزایش ۱۶۳ درصدی برخوردار است.

همچنین این شرکت سود ناخالص دوره یاد شده را با افزایش ۱۴۳ درصدی نسبت به دوره مشابه گذشته، ۹۹ هزار و ۸۲۵ میلیارد و ۹۱ میلیون ریال و سود عملیاتی را ۱۰۹ هزار و ۴۱ میلیارد و ۷۷۳ میلیون ریال اعلام کرده است.

یادآوری می‌شود “آریا” در دوره ۱۲ ماهه سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸ (حسابرسی شده)، سود هر سهم را مبلغ ۴ هزار و ۶۰۲ ریال و سود خالص را ۴۲ هزار و ۱۸۹ میلیارد و ۷۷ میلیون ریال قید کرده است.

منبع:سنا

لینک منبع خبر

اخبار مرتبط

نتیجه‌ای پیدا نشد.

آریا ۱۲۰۸۱ ریال سود ساخت

کد خبر: 4500314

به گزارش نبض بورس، شرکت پلیمر اریا ساسول با سرمایه ۹ هزار و ۱۶۷ میلیارد ریال، صورت‌های مالی ۱۲ ماهه دوره مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹ را به صورت حسابرسی نشده منتشر کرد.

شرکت پلیمر اریا ساسول در دوره یاد شده، مبلغ ۱۱۰ هزار و ۷۵۷ میلیارد و ۵۵۳ میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بر این اساس مبلغ ۱۲ هزار و ۸۱ ریال سود به ازای هر سهم خود اختصاص داد که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته از افزایش ۱۶۳ درصدی برخوردار است.

همچنین این شرکت سود ناخالص دوره یاد شده را با افزایش ۱۴۳ درصدی نسبت به دوره مشابه گذشته، ۹۹ هزار و ۸۲۵ میلیارد و ۹۱ میلیون ریال و سود عملیاتی را ۱۰۹ هزار و ۴۱ میلیارد و ۷۷۳ میلیون ریال اعلام کرده است.

یادآوری می‌شود “آریا” در دوره ۱۲ ماهه سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸ (حسابرسی شده)، سود هر سهم را مبلغ ۴ هزار و ۶۰۲ ریال و سود خالص را ۴۲ هزار و ۱۸۹ میلیارد و ۷۷ میلیون ریال قید کرده است.

منبع:سنا

لینک منبع خبر

اخبار مرتبط

نتیجه‌ای پیدا نشد.

فهرست