کد خبر: 4520564
0

آمادگی بیمه برای بررسی حادثه پالایشگاه تهران

اقتصاد۲۴ – معاون فنی شرکت بیمه ایران در خصوص جبران خسارت ناشی از آتش سوزی اخیر پالایشگاه تهران گفت: آسیب کلا مهارشده و هرزمانی که شرایط مهیا شود و بیمه گذاراعلام آمادگی کند تیم شرکت بیمه ایران آمادگی کامل برای حضور در محل حادثه را دارد که درآنجا مستقر شده و نسبت به بررسی حادثه طبق چارچوب و شرایط بیمه نامه انجام وظیفه کند.

صفرزاده با اشاره به کنسرسیوم انرژی صنعت بیمه که متشکل از ۹ شرکت بیمه‌ای است، گفت: شرکت بیمه ایران راهبری این کنسرسیوم را به عهده دارد ودرحاشیه این کنسرسیوم اصلی یکسری اعضای فرعی هم وجود دارند.

وی، اذعان داشت که اعضای فرعی کنسرسیوم برای پوشش مجموعه پالایشگاه‌ها هستند و درکل حدود ۱۶ شرکت بیمه‌ای دراین کنسرسیوم مشارکت دارند که سهم بیمه ایران به عنوان راهبرحدود ۴۸ درصد است.

معاون فنی شرکت بیمه ایران، افزود: عملیات اتکایی به صورت کامل از طریق راهبر برای سهم بیمه ایران و اعضا انجام شده و پوشش اتکایی کامل برای این موضوع وجود دارد.


بیشتر بخوانید: توضیح دادستانی درباره خرابکاری در پالایشگاه تهران


صفرزاده، تصریح کرد: عملیات اتکایی توسط ظرفیت داخلی و دو شرکت بیمه اتکایی داخلی، تعدادی از شرکت‌های بیمه‌ای مستقیم که قبولی اتکایی دارند، بیمه مرکزی و حساب ویژه تحریم انجام شده و حدود ۹۹ درصد اتکایی در داخل کشور است.

وی با بیان اینکه پالایشگاه جزء سرمایه ملی کشوراست، افزود: براساس تدابیری که اتخاذ شده کل پالایشگاه‌های کشور تحت پوشش کامل این کنسرسیوم هستند و درصورت رخ دادن حادثه با توجه به پوشش‌هایی که وجود دارد خسارت‌ها درچارچوب شرایط بیمه نامه بررسی و پرداخت می‌شود.

منبع: چابک آنلاین

لینک منبع خبر

تگ ها: ,

اخبار مرتبط

بیمه کوثر از اجلاس سراسری رضایت‌ مندی مشتری لوح زرین گرفت :: تنخواه

تنخواه- به گزارش روابط عمومی بیمه کوثر، داوران این همایش پس از بررسی «فعالیت‌های بهبود مربوط به رسیدگی به شکایات مشتری در مورد محصول و فرایندهای مرتبط، اقدامات پیشگیرانه موفق ناشی از تجزیه…
کد خبر: 4525452

آمادگی بیمه برای بررسی حادثه پالایشگاه تهران

کد خبر: 4520564

اقتصاد۲۴ – معاون فنی شرکت بیمه ایران در خصوص جبران خسارت ناشی از آتش سوزی اخیر پالایشگاه تهران گفت: آسیب کلا مهارشده و هرزمانی که شرایط مهیا شود و بیمه گذاراعلام آمادگی کند تیم شرکت بیمه ایران آمادگی کامل برای حضور در محل حادثه را دارد که درآنجا مستقر شده و نسبت به بررسی حادثه طبق چارچوب و شرایط بیمه نامه انجام وظیفه کند.

صفرزاده با اشاره به کنسرسیوم انرژی صنعت بیمه که متشکل از ۹ شرکت بیمه‌ای است، گفت: شرکت بیمه ایران راهبری این کنسرسیوم را به عهده دارد ودرحاشیه این کنسرسیوم اصلی یکسری اعضای فرعی هم وجود دارند.

وی، اذعان داشت که اعضای فرعی کنسرسیوم برای پوشش مجموعه پالایشگاه‌ها هستند و درکل حدود ۱۶ شرکت بیمه‌ای دراین کنسرسیوم مشارکت دارند که سهم بیمه ایران به عنوان راهبرحدود ۴۸ درصد است.

معاون فنی شرکت بیمه ایران، افزود: عملیات اتکایی به صورت کامل از طریق راهبر برای سهم بیمه ایران و اعضا انجام شده و پوشش اتکایی کامل برای این موضوع وجود دارد.


بیشتر بخوانید: توضیح دادستانی درباره خرابکاری در پالایشگاه تهران


صفرزاده، تصریح کرد: عملیات اتکایی توسط ظرفیت داخلی و دو شرکت بیمه اتکایی داخلی، تعدادی از شرکت‌های بیمه‌ای مستقیم که قبولی اتکایی دارند، بیمه مرکزی و حساب ویژه تحریم انجام شده و حدود ۹۹ درصد اتکایی در داخل کشور است.

وی با بیان اینکه پالایشگاه جزء سرمایه ملی کشوراست، افزود: براساس تدابیری که اتخاذ شده کل پالایشگاه‌های کشور تحت پوشش کامل این کنسرسیوم هستند و درصورت رخ دادن حادثه با توجه به پوشش‌هایی که وجود دارد خسارت‌ها درچارچوب شرایط بیمه نامه بررسی و پرداخت می‌شود.

منبع: چابک آنلاین

لینک منبع خبر

تگ ها: ,

اخبار مرتبط

فهرست