کد خبر: 4458397
0
0

اتاق کانون بازنشستگان پلمب شد

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، سازمان دامپزشکی کشور این هفته اتاق کار کانون بازنشستگان سازمان دامپزشکی را پلمب کرده و تمام مدارک و پرونده‌های آن‌ها را بیرون ریخته است.

کانون بازنشستگان سازمان دامپزشکی کشور مجوز از وزارت کشور دارد و سه دوره در ساختمان مرکزی سازمان دامپزشکی کشور واقع در ابتدای یوسف آباد تهران در طبقه اول فعالیت می‌کرد.

احمد اقتصاد رئیس هیئت مدیره کانون بازنشستگان سازمان دامپزشکی کشور گفت: «شنبه گذشته تعدادی از کارمندان به همراه نیرو‌های حراست تمام مدارک و پرونده‌های کانون را خالی کرده و اتاق را پلمب کردند و حتی صحبت با رئیس سازمان هم در این زمینه کارساز نشده است.»

رئیس سازمان دامپزشکی کشور ۲۷ اردیبهشت امسال از سوی وزیر جهاد کشاورزی به این سمت منصوب شد.

وی در پاسخ به اینکه دلیل این کار سازمان در توقف فعالیت‌های کانون چیست؟ گفت: بازنشسته‌های بخش دامپزشکی مرتب به اتاق کانون می‌آیند و مشکلاتشان را مطرح می‌کنند و این‌ها به مذاق سازمان و رئیس جوانش خوش نمی‌آمد، در حقیقت فعالیت کانون را مزاحمت تلقی می‌کنند.

رئیس کانون بازنشستگان این اقدام سازمان دامپزشکی را بی احترامی به بازنشستگان و تجربه‌های گرانسنگ آن‌ها عنوان کرد و گفت: در کشور‌های دیگر از تجربه‌های بازنشستگان که در طی سال‌ها کسب شده استفاده می‌کنند و آنرا برای پیشرفت کشور مفید می‌دانند.

کانون بازنشستگان سازمان دامپزشکی کشور از سال ۹۱ و براساس مجوز وزارت کشور راه اندازی شده تا مشکلات بازنشسته‌ها بررسی و پیگیری شود اکثر وزارتخانه‌ها هم برای حمایت از این موسسات غیر انتفاعی وفعالیت آن‌ها اتاق می‌دهند و آن‌ها را بازو‌های فکری خود می‌دانند.

احمد اقتصاد رئیس سازمان دامپزشکی کشور در سال‌های ۶۴ تا ۶۸ گفت: همه وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها برای تکریم از بازنشستگان، شرایط فعالیت کانون‌های بازنشستگان را فراهم می‌کنند برای آن‌ها مکان‌های فعالیت در نظر می‌گیرند، اما سازمان دامپزشکی کشور برخلاف آن‌ها عمل می‌کند.

رئیس سازمان دامپزشکی دوران جنگ گفت: «امسال وزیر جهاد کشاورزی دستور داده و بخشنامه شده هر گونه امکانات رفاهی که برای شاغلان باشد به بازنشستگان هم در نظر گرفته شود، اما سازمان دامپزشکی کشور اصلا به این بخشنامه عمل نمی‌کند و به بازنشسته‌ها امکانات رفاهی استفاده نمی‌دهند.»

وی گفت: سازمان دامپزشکی اخیرا تعاونی بازنشستگان را نیز در این سازمان تعطیل کرده است؛ در زیرزمین این سازمان، تعاونی بود که بازنشستگان از خدمات رفاهی آن استفاده می‌کردند، اما به تازگی به بازنشستگان خدمات نمی‌دهد.

کشور‌های پیشرفته تلاش می‌کنند از دانش و تجربه بازنشستگان به بهترین نحو استفاده کنند و معتقدند تحصیل این تجربه‌ها به راحتی امکانپذیر نیست حتی از مشاوره‌های روسای جمهور گذشته به رغم اختلافات فکری و سیاسی هم بهره می‌برند. یک بازنشسته ۳۰ سال وقت صرف و از منابع این کشور استفاده کرده و قطعا توشه زیادی دارد.

لینک منبع خبر

اخبار مرتبط

نتیجه‌ای پیدا نشد.

اتاق کانون بازنشستگان پلمب شد

کد خبر: 4458397

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، سازمان دامپزشکی کشور این هفته اتاق کار کانون بازنشستگان سازمان دامپزشکی را پلمب کرده و تمام مدارک و پرونده‌های آن‌ها را بیرون ریخته است.

کانون بازنشستگان سازمان دامپزشکی کشور مجوز از وزارت کشور دارد و سه دوره در ساختمان مرکزی سازمان دامپزشکی کشور واقع در ابتدای یوسف آباد تهران در طبقه اول فعالیت می‌کرد.

احمد اقتصاد رئیس هیئت مدیره کانون بازنشستگان سازمان دامپزشکی کشور گفت: «شنبه گذشته تعدادی از کارمندان به همراه نیرو‌های حراست تمام مدارک و پرونده‌های کانون را خالی کرده و اتاق را پلمب کردند و حتی صحبت با رئیس سازمان هم در این زمینه کارساز نشده است.»

رئیس سازمان دامپزشکی کشور ۲۷ اردیبهشت امسال از سوی وزیر جهاد کشاورزی به این سمت منصوب شد.

وی در پاسخ به اینکه دلیل این کار سازمان در توقف فعالیت‌های کانون چیست؟ گفت: بازنشسته‌های بخش دامپزشکی مرتب به اتاق کانون می‌آیند و مشکلاتشان را مطرح می‌کنند و این‌ها به مذاق سازمان و رئیس جوانش خوش نمی‌آمد، در حقیقت فعالیت کانون را مزاحمت تلقی می‌کنند.

رئیس کانون بازنشستگان این اقدام سازمان دامپزشکی را بی احترامی به بازنشستگان و تجربه‌های گرانسنگ آن‌ها عنوان کرد و گفت: در کشور‌های دیگر از تجربه‌های بازنشستگان که در طی سال‌ها کسب شده استفاده می‌کنند و آنرا برای پیشرفت کشور مفید می‌دانند.

کانون بازنشستگان سازمان دامپزشکی کشور از سال ۹۱ و براساس مجوز وزارت کشور راه اندازی شده تا مشکلات بازنشسته‌ها بررسی و پیگیری شود اکثر وزارتخانه‌ها هم برای حمایت از این موسسات غیر انتفاعی وفعالیت آن‌ها اتاق می‌دهند و آن‌ها را بازو‌های فکری خود می‌دانند.

احمد اقتصاد رئیس سازمان دامپزشکی کشور در سال‌های ۶۴ تا ۶۸ گفت: همه وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها برای تکریم از بازنشستگان، شرایط فعالیت کانون‌های بازنشستگان را فراهم می‌کنند برای آن‌ها مکان‌های فعالیت در نظر می‌گیرند، اما سازمان دامپزشکی کشور برخلاف آن‌ها عمل می‌کند.

رئیس سازمان دامپزشکی دوران جنگ گفت: «امسال وزیر جهاد کشاورزی دستور داده و بخشنامه شده هر گونه امکانات رفاهی که برای شاغلان باشد به بازنشستگان هم در نظر گرفته شود، اما سازمان دامپزشکی کشور اصلا به این بخشنامه عمل نمی‌کند و به بازنشسته‌ها امکانات رفاهی استفاده نمی‌دهند.»

وی گفت: سازمان دامپزشکی اخیرا تعاونی بازنشستگان را نیز در این سازمان تعطیل کرده است؛ در زیرزمین این سازمان، تعاونی بود که بازنشستگان از خدمات رفاهی آن استفاده می‌کردند، اما به تازگی به بازنشستگان خدمات نمی‌دهد.

کشور‌های پیشرفته تلاش می‌کنند از دانش و تجربه بازنشستگان به بهترین نحو استفاده کنند و معتقدند تحصیل این تجربه‌ها به راحتی امکانپذیر نیست حتی از مشاوره‌های روسای جمهور گذشته به رغم اختلافات فکری و سیاسی هم بهره می‌برند. یک بازنشسته ۳۰ سال وقت صرف و از منابع این کشور استفاده کرده و قطعا توشه زیادی دارد.

لینک منبع خبر

اخبار مرتبط

نتیجه‌ای پیدا نشد.

فهرست