کد خبر: 4458165
0
0

ارزش بازار وهور چقدر شد؟

به گزارش نبض بورس، شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور با سرمایه ۶۶ هزار و ۱۷۶ میلیارد ریال، صورت وضعیت پرتفوی سرمایه‌گذاری‌ها در دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۳۹۹ را حسابرسی نشده منتشر کرد.

شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور با انتشار عملکرد یک ماهه منتهی به ۳۰ بهمن سال جاری اعلام کرد در ابتدای دوره یک ماهه یاد شده، تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده ۲ هزار و ۵۳۴ میلیارد و ۷۷۵ میلیون ریال و ارزش بازار معادل ۱۸ هزار و ۳۶۳ میلیارد و ۲۸۹ میلیون ریال در سبد سهام خود داشت.

بهای تمام شده سهام بورسی این شرکت طی این مدت با افزایش ۱۳ میلیارد و ۷۷۸ میلیون ریال به ۲ هزار و ۵۴۸ میلیارد و ۵۵۳ میلیون ریال رسید. ارزش بازار شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور نیز با افزایش ۲۵۳ میلیارد و ۶۴۵ میلیون ریال معادل ۱۸ هزار و ۶۱۶ میلیارد و ۹۳۴ میلیون ریال محاسبه شد.

وهور” تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده معادل ۲ میلیارد و ۱۱ میلیون ریال به مبلغ ۱۵ میلیارد و ۸۳۱ میلیون ریال واگذار کرد و از این بابت ۱۳ میلیارد و ۸۲۰ میلیون ریال سود کسب کرد .

شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور طی دوره یک ماهه منتهی به بهمن ماه تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده ۱۵ میلیارد و ۷۸۹ میلیون ریال خریداری کرد.

منبع:سنا

لینک منبع خبر

تگ ها: ,

اخبار مرتبط

مزایای دامنه نوسان نامتقارن – خبرگزاری بازار

به گزارش بازار به نقل از بازار سرمایه ایران، مدیرعامل شرکت مدیریت دارایی تجارت با بیان مطلب بالا اظهار کرد: رفتار بازار در چند ماه اخیر نشان ‌داده است که عمده نوسانات اخیر…
کد خبر: 4463212
0

ارزش بازار وهور چقدر شد؟

کد خبر: 4458165

به گزارش نبض بورس، شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور با سرمایه ۶۶ هزار و ۱۷۶ میلیارد ریال، صورت وضعیت پرتفوی سرمایه‌گذاری‌ها در دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۳۹۹ را حسابرسی نشده منتشر کرد.

شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور با انتشار عملکرد یک ماهه منتهی به ۳۰ بهمن سال جاری اعلام کرد در ابتدای دوره یک ماهه یاد شده، تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده ۲ هزار و ۵۳۴ میلیارد و ۷۷۵ میلیون ریال و ارزش بازار معادل ۱۸ هزار و ۳۶۳ میلیارد و ۲۸۹ میلیون ریال در سبد سهام خود داشت.

بهای تمام شده سهام بورسی این شرکت طی این مدت با افزایش ۱۳ میلیارد و ۷۷۸ میلیون ریال به ۲ هزار و ۵۴۸ میلیارد و ۵۵۳ میلیون ریال رسید. ارزش بازار شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور نیز با افزایش ۲۵۳ میلیارد و ۶۴۵ میلیون ریال معادل ۱۸ هزار و ۶۱۶ میلیارد و ۹۳۴ میلیون ریال محاسبه شد.

وهور” تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده معادل ۲ میلیارد و ۱۱ میلیون ریال به مبلغ ۱۵ میلیارد و ۸۳۱ میلیون ریال واگذار کرد و از این بابت ۱۳ میلیارد و ۸۲۰ میلیون ریال سود کسب کرد .

شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور طی دوره یک ماهه منتهی به بهمن ماه تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده ۱۵ میلیارد و ۷۸۹ میلیون ریال خریداری کرد.

منبع:سنا

لینک منبع خبر

تگ ها: ,

اخبار مرتبط

فهرست