کد خبر: 4543704

اشتغال ۱۰ هزار زن سرپرست خانوار تا پایان ۱۴۰۰

مدیرعامل بنیاد برکت ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره) گفت: تا پایان سال ۱۰ هزار زن سرپرست خانوار مشغول به کار خواهند شد.

آقای امیرحسین مدنی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما افزود: تا پایان سال, ۱۰ هزار طرح اشتغال زایی خرد در روستا‌ها و حاشیه شهر‌ها برای زنان سرپرست خانوار اجرا می‌شود که ایجاد ۳۰ هزار شغل را به دنبال خواهد داشت که از این تعداد ۱۰ هزار شغل مربوط به زنان سرپرست خانوار است.

وی پیشگیری از وقوع آسیب‌های اجتماعی را یکی از اقدامات مهم بیان کرد و گفت: یکی از قشر‌هایی که در کشور ممکن است بیشتر در معرض آسیب‌های اجتماعی قرار گیرد، زنان سرپرست خانوار هستند.

مدنی با بیان اینکه از سال گذشته برنامه‌های متفاوتی در حوزه اشتغال زائی زنان سرپرست خانوار انجام شده است افزود: تا امروز ۶۵۰۰ طرح اشتغال زائی خرد در روستا‌ها و حاشیه شهر‌ها برای زنان سرپرست خانوار اجرا کردیم که در مجموع برای ۱۸ هزار نفر اشتغال ایجاد کرده است که از این تعداد ۶۵۰۰ نفر زنان سرپرست خانوار هستند.

مدیرعامل بنیاد برکت با اشاره به اینکه آسیب‌های اجتماعی در مرز‌های کشور به ویژه در قشر‌های سوخت بران و کولبران نیز قابل توجه است گفت: امسال ۵ هزار طرح اشتغال زائی خرد برای کولبران در سه استان آذربایجان غربی، کردستان و کرمانشاه اجرا می‌شود که در مجموع ۱۵ هزار نفر را مشغول به کار می‌کند.

مدنی افزود: در سیستان و بلوچستان در حوزه بلوچستان ۲ هزار طرح برای اشتغال سوخت بران اجرا خواهد شد که در مجموع ۶ هزار شغل را ایجاد خواهد کرد.

وی با بیان اینکه مقدمات این اقدام و اهلیت سنجی‌ها در حال انجام است گفت: تسهیلگران و مجریان به استان‌های هدف مراجعه کرده اند و فرایند شناسایی افراد و معرفی به بانک برای دریافت تسهیلات اشتغالزایی در حال انجام شدن است.

لینک منبع خبر

اخبار مرتبط

نتیجه‌ای پیدا نشد.

اشتغال ۱۰ هزار زن سرپرست خانوار تا پایان ۱۴۰۰

کد خبر: 4543704

مدیرعامل بنیاد برکت ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره) گفت: تا پایان سال ۱۰ هزار زن سرپرست خانوار مشغول به کار خواهند شد.

آقای امیرحسین مدنی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما افزود: تا پایان سال, ۱۰ هزار طرح اشتغال زایی خرد در روستا‌ها و حاشیه شهر‌ها برای زنان سرپرست خانوار اجرا می‌شود که ایجاد ۳۰ هزار شغل را به دنبال خواهد داشت که از این تعداد ۱۰ هزار شغل مربوط به زنان سرپرست خانوار است.

وی پیشگیری از وقوع آسیب‌های اجتماعی را یکی از اقدامات مهم بیان کرد و گفت: یکی از قشر‌هایی که در کشور ممکن است بیشتر در معرض آسیب‌های اجتماعی قرار گیرد، زنان سرپرست خانوار هستند.

مدنی با بیان اینکه از سال گذشته برنامه‌های متفاوتی در حوزه اشتغال زائی زنان سرپرست خانوار انجام شده است افزود: تا امروز ۶۵۰۰ طرح اشتغال زائی خرد در روستا‌ها و حاشیه شهر‌ها برای زنان سرپرست خانوار اجرا کردیم که در مجموع برای ۱۸ هزار نفر اشتغال ایجاد کرده است که از این تعداد ۶۵۰۰ نفر زنان سرپرست خانوار هستند.

مدیرعامل بنیاد برکت با اشاره به اینکه آسیب‌های اجتماعی در مرز‌های کشور به ویژه در قشر‌های سوخت بران و کولبران نیز قابل توجه است گفت: امسال ۵ هزار طرح اشتغال زائی خرد برای کولبران در سه استان آذربایجان غربی، کردستان و کرمانشاه اجرا می‌شود که در مجموع ۱۵ هزار نفر را مشغول به کار می‌کند.

مدنی افزود: در سیستان و بلوچستان در حوزه بلوچستان ۲ هزار طرح برای اشتغال سوخت بران اجرا خواهد شد که در مجموع ۶ هزار شغل را ایجاد خواهد کرد.

وی با بیان اینکه مقدمات این اقدام و اهلیت سنجی‌ها در حال انجام است گفت: تسهیلگران و مجریان به استان‌های هدف مراجعه کرده اند و فرایند شناسایی افراد و معرفی به بانک برای دریافت تسهیلات اشتغالزایی در حال انجام شدن است.

لینک منبع خبر

اخبار مرتبط

نتیجه‌ای پیدا نشد.

فهرست