کد خبر: 4483255
0

اصلاحیه مقررات تامین برق مراکز استخراج رمز ارزها ابلاغ شد

به گزارش ایمنا، متن اصلاحیه مقررات تأمین برق مراکز استخراج رمز ارزها بدین شرح است، تعاریف: واژه‌های اختصاصی مورد استفاده در این مصوبه به شرح زیر تعریف می‌گردند، مرکز استخراج رمز ارزها: واحدی که، با اخذ مجوزهای لازم (موضوع ماده ۲ مصوبه شماره ۵۸۱۴۴/ ت ۵۵۶۳۷ ه مورخ ۱۳۹۹.۵.۱۳ هیئت وزیران) از انرژی الکتریکی برای استخراج (ماینینگ) فرآورده‌های پردازشی رمزنگاری‌شده استفاده می‌نماید.

تقسیم بندی اوقات سال: کل اوقات سال، بر اساس شرایط تأمین برق، به سه دسته به شرح زیر، تقسیم می‌شوند، اوقات نوع یک (اوج بحرانی): به دوره‌های زمانی اطلاق می‌گردد که به دلیل عدم کفایت ظرفیت تولید در مقایسه با اوج بار درخواستی، احتمال بروز خاموشی وجود دارد. حداقل میزان این اوقات برابر با ۳۰۰ ساعت است. تعیین و اعلام این اوقات توسط شرکت توانیر انجام می‌شود.

اوقات نوع دو (محدودیت‌دار): اوقاتی از سال به میزان حداکثر ۲۷۰۰ ساعت که توسط شرکت توانیر و بر اساس محدودیت‌های تأمین سوخت نیروگاه‌ها، عرضه برق و سایر قوانین و مقررات در کشور تعیین و اعلام می‌گردد. این اوقات خارج از اوقات نوع یک (اوج بحرانی) در نظر گرفته می‌شود.

اوقات نوع سه (عادی): شامل کلیه اوقات سال به‌جزء اوقات نوع یک (اوج بحرانی) و دو (محدودیت‌دار) است.

مجوز تأسیس: سندی است که بنا به درخواست متقاضی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت (و یا مرجع دارای صلاحیت برای صدور مجوز حسب تصمیم وزارت صمت) صادر شده و دارنده ی سند، در دوره اعتبار آن، می‌تواند اقدام به سرمایه‌گذاری در زمینه استخراج رمز ارزها (ایجاد زیرساخت‌ها و مرکز استخراج رمز ارز، ورود دستگاه‌های استخراج و اخذ انشعاب برق) نماید.

پروانه بهره‌برداری: مجوزی است که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت (و یا مرجع دارای صلاحیت برای صدور مجوز حسب تصمیم وزارت صمت) صادر می‌شود و بیانگر ظرفیت و فعالیت در حوزه استخراج رمز ارزها در مکانی معین است.

شبکه: مجموع تأسیسات به هم پیوسته انتقال، فوق توزیع و توزیع نیروی برق را شامل می‌شود. منظور از عبارت “شبکه سراسری” و “شبکه وزارت نیرو” (موضوع بند (۴) تصویب‌نامه شماره ۵۸۱۴۴/ ت ۵۵۶۳۷ ه مورخ ۱۳۹۸.۵.۱۳ هیئت وزیران و تبصره‌های ذیل آن)، همین مفهوم است.

استخر استخراج: جامعه‌ای از استخراج کنندگان رمز ارزها که عمدتاً با هدف حداقل‌سازی هزینه‌های پردازش، منابع (قدرت پردازشی) خود را برای استخراج رمز ارزها گرد هم می‌آورند.

شرکت برق: شرکت برق منطقه‌ای و یا توزیع نیروی برق حسب مورد. نیروگاههای تجدید پذیر: نیروگاه‌هایی که از منابع انرژی تجدید پذیر زیست توده، بادی، خورشیدی، انرژی حاصل از بازیافت حرارت در فرایندهای صنعتی، زمین گرمایی، آبی (تا ظرفیت ده (۱۰) مگاوات) برای تولید برق استفاده می‌کنند. نیروگاههای حرارتی: شامل نیروگاه‌هایی (اعم از نیروگاههای بزرگ یا مولدهای پراکنده) است که با استفاده از منابع انرژی فسیلی، نسبت به تولید انرژی الکتریکی اقدام می‌نمایند. سایر عبارت‌ها و واژه‌ها، مطابق مقررات جاری ابلاغی وزارت نیرو خواهد بود.

نحوه تأمین برق مراکز استخراج رمز ارزها

تأمین برق مراکز استخراج رمز ارزها مشروط به تدارک و ارائه مجوز معتبر می‌باشد. تأمین برق این دسته از متقاضیان، به یکی از چهار روش «تأمین برق از طریق نیروگاههای تجدید پذیر»، «تامین برق از طریق سرمایه گذاری در بهینه سازی»، «تامین برق با نصب و بهره برداری از مولدهای حرارتی» و یا «اتصال به شبکه و خرید انرژی از شرکت برق»، صورت خواهد گرفت. در هر حال، شرایط اختصاصی تأمین برق این گروه از متقاضیان به شرح زیر خواهد بود.

تأمین برق از طریق نیروگاه‌های تجدید پذیر، مراکز استخراج رمز ارز، با هر میزان قدرت، می‌توانند برق مورد نیاز خود را از محل تولید مولدهای تجدید پذیر تأمین نمایند. در این حالت، تخصیص تمام انرژی تولیدی نیروگاه تجدید پذیر برای استخراج رمز ارز بلامانع است. در عین حال، چنانچه انرژی مورد نیاز متقاضی بیش از تولید مولد تجدید پذیر متعلق به (یا طرف قرارداد) متقاضی باشد، انرژی مازاد مورد نیاز توسط شرکت برق تأمین می‌شود. انرژی دریافت شده از شبکه توسط متقاضی، می‌بایست در سایر اوقات با شبکه تهاتر گردد.

تبصره ۱: در صورت درخواست متقاضی، شرکت‌های برق مجازند بدون دریافت هزینه‌های عمومی برقراری انشعاب، به مراکز استخراج رمز ارزها که برق مورد نیاز خود را از طریق نیروگاه‌های تجدید پذیر تأمین می‌کنند، انشعاب برق پشتیبان واگذار نمایند.

تبصره ۲: در مواردی که تأمین برق از طریق انعقاد قرارداد با نیروگاه تجدید پذیر صورت می‌گیرد، مدت قرارداد مضرب صحیحی از سال (میزان مصرف ثابت در طول سال) خواهد بود.

تبصره ۳: پس از کسر مصرف اختصاص یافته به استخراج رمز ارز و تهاتر میزان انرژی دریافتی از شبکه، چنانچه خالص برق تزریق شده به شبکه مثبت باشد، مطابق مقررات حاکم بر خرید تضمینی برق تجدید پذیر، توسط ساتبا خریداری و در صورت منفی بودن، صورتحساب آن، مطابق نرخ‌های فروش برق به مراکز استخراج رمز ارزها، توسط شرکت صادر و بهای آن دریافت می‌گردد.

تبصره ۴: چنانچه محل نیروگاه تجدید پذیر مجزا از محل مصرف برق برای استخراج رمز ارز باشد، هزینه ترانزیت از نیروگاه تجدید پذیر به محل مصرف، مطابق مقررات جاری وزارت نیرو از متقاضی دریافت خواهد شد.

تأمین برق از طریق سرمایه گذاری در بهینه سازی، به منظور بهبود بهره‌وری انرژی الکتریکی و تشویق سرمایه‌گذاری با هدف بهینه سازی، متقاضی می‌تواند در این حوزه سرمایه گذاری نماید. معادل صرفه‌جویی انرژی ناشی از اجرای این طرح‌ها، بر اساس دستورالعمل ابلاغی شماره ۳۵۰/۴۱۲۸۴/۹۹ مورخ ۱۳۹۹.۱۰.۲۹ وزارت نیرو (تصویر پیوست)، برای تأمین برق مراکز استخراج رمز ارز در اختیار سرمایه گذار قرار خواهد گرفت.

تأمین برق با نصب و بهره برداری از مولدهای حرارتی، در این حالت: متقاضی صرفاً” مجاز است انرژی الکتریکی مورد نیاز را با انجام سرمایه‌گذاری و ایجاد ظرفیت جدید تولید برق از مولدهای حرارتی، تأمین نماید. اتصال به شبکه و واگذاری انشعاب برق پشتیبان به مراکز استخراج رمز ارزها که برق مورد نیاز خود را از طریق نیروگاه‌های حرارتی جدیدالاحداث تأمین می‌کنند، ممنوع است. بهای سوخت برای تولید برق مولدهای حرارتی تأمین کننده برق برای استخراج رمز ارز تابع مقررات مصوبه هیئت وزیران تعیین می‌گردد.

اتصال به شبکه و خرید انرژی برق از شرکت‌های برق، در این حالت، واگذاری انشعاب متکی به مقررات ابلاغی وزارت نیرو و مشروط به رعایت موارد زیر، خواهد بود، انشعاب با قدرت ۳۰ تا ۲۵۰ کیلووات از طریق نصب پست فشار متوسط به هزینه متقاضی واگذار می‌شود. انشعاب با قدرت یک مگاوات و بیشتر از طریق فیدر اختصاصی واگذار می‌شود. تغییر کاربری انشعاب‌های موجود به منظور فعالیت برای استخراج رمز ارزها، مشروط به “اصلاح مجوز موجود” و یا “ابطال آن و اعطای مجوز جدید” امکان‌پذیر است.

تفکیک تمام یا بخشی از انشعاب موجود جهت تخصیص بخشی از قدرت برای استخراج رمز ارزها تنها در صورت صدور و ارائه مجوز مجزا، جداسازی کامل مکان مختص استخراج رمز ارز و تفکیک کامل شبکه برق داخلی (تا سقف ظرفیت مجاز برای بهره برداری استخراج رمز ارز) میسر است در کلیه حالات شرکت برق موظف است نسبت به نصب وسایل اندازه‌گیری هوشمند، به هزینه متقاضی، اقدام کند.

از متقاضیان انشعاب مراکز استخراج رمز ارز وجهی تحت عنوان هزینه‌های عمومی برقراری انشعاب دریافت نخواهد شد. بر همین اساس، در صورت جمع آوری انشعاب نیز وجهی به آنها مسترد نخواهد شد.

تبصره: در هر یک از حالت‌های چهارگانه تأمین برق این گروه از متقاضیان، چنانچه در ساعات اوج بحرانی اعمال محدودیت در تأمین برق الزامی شود، مطابق اولویت‌های اعلام شده از سوی وزارت نیرو اقدام خواهد شد.

تعرفه برق مراکز استخراج رمز ارزها

بهای هر کیلووات ساعت برق مصرفی مراکز استخراج رمز ارزها برابر با ۱۶,۵۷۴ ریال تعیین می‌گردد. تبصره ۱: به‌منظور مدیریت مصرف برق، استفاده از انرژی برق شبکه برای استخراج رمز ارزها در اوقات نوع یک (اوج بحرانی) ممنوع است. در اوقات نوع دو (محدودیت‌دار) بهای هر کیلووات‌ساعت انرژی برق با ضریب دو (۲) و در اوقات نوع سه (عادی) با ضریب نیم (۵/۰) محاسبه و دریافت می‌شود.

تبصره ۲: نرخ فوق بر اساس متوسط بهای صادراتی برق و نرخ تسعیر سامانه نیما، هر سه ماه یک‌بار توسط شرکت توانیر اصلاح و به‌روزرسانی شده و گزارش آن برای وزارت نیرو ارسال می‌شود.

بهای برق دریافتی از سطوح ولتاژ ٤٠٠ و ٢٣٠ کیلوولت با ۲۰ درصد تخفیف و از سطوح ولتاژ ١٣٢، ٦٦ و ٦٣ کیلوولت با ۱۲ درصد تخفیف محاسبه و دریافت می‌گردد. علاوه بر بهای انرژی، سایر هزینه‌ها (از قبیل آبونمان، تجاوز از قدرت، عوارض برق، مالیات بر ارزش افزوده و عوارض) حسب مورد و بر اساس ضوابط و مقررات مربوطه، محاسبه و دریافت خواهد شد.

تبصره: قرارداد واگذاری انشعاب برق بر اساس قدرت نهایی مندرج در جواز تأسیس، که در پروانه بهره‌برداری تحت عنوان قدرت مورد استفاده برای استخراج رمز ارز درج خواهد شد، منعقد می‌گردد. با این‌حال، مبنای محاسبه بهای برق تا تاریخ ارائه پروانه بهره‌برداری، قدرت مندرج در جواز تأسیس برای دوره ساخت می‌باشد. پس از آغاز بهره‌برداری و ارائه پروانه بهره‌برداری، بهای برق بر اساس قدرت نهایی مندرج در پروانه بهره‌برداری محاسبه و دریافت می‌شود. در صورت نیاز به راه‌اندازی آزمایشی و تجاوز از قدرت برق دوره احداث برای مدت محدود، با اعلام وزارت صمت در طول دوره مذکور مبنای محاسبه تجاوز از قدرت، قدرت نهایی انشعاب (قدرت مورد استفاده برای استخراج رمز ارز) خواهد بود.

برق مصرفی مراکز استخراج رمز ارزها که بر اساس تائید مراجع ذیصلاح به استخرهای استخراج داخل کشور متصل می‌شوند علاوه بر تخفیف‌های ولتاژ اتصال، مشمول ۱۵ درصد تخفیف می‌باشند. فهرست مراجع ذی صلاح متعاقباً توسط وزارت نیرو اعلام خواهد شد. به منظور تضمین پرداخت بهای برق مصرفی مشترکین دارای قرارداد تأمین برق یا قرارداد پشتیبان، شرکت برق باید، متناسب با قدرت انشعاب یا بر اساس برآورد مابه‌التفاوت میزان مصرف و تولید مشترک، تضمین معتبر از مشترک دریافت نماید.

سایر شرایط

شرکت‌های برق باید به طرق ممکن افراد متخلفی را که با استفاده غیرمجاز از شبکه برق و یا با داشتن انشعاب برق مجاز بدون دارا بودن مجوز معتبر اقدام به استخراج رمز ارز می‌نمایند، شناسایی و ضمن قطع جریان برق این گونه استفاده‌کنندگان، نسبت به اخذ هزینه برق مصرفی، خسارات وارده و معرفی متخلفین به مراجع قضائی با توجه به ماده «۱» قانون استفاده‌کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز، اقدام نمایند.

شرکت توانیر موظف است، نحوه اعمال محدودیت (بازه‌های زمانی) مربوط به مجموع ساعات اوج مصرف را اطلاع‌رسانی نماید.

تبصره: با عنایت به نصب وسایل اندازه‌گیری هوشمند، شرکت برق موظف است ترتیبی اتخاذ نماید تا اعمال محدودیت مربوط به ساعات اوج مصرف (قطع جریان برق مشترکین مراکز استخراج رمز ارز) به طور خودکار صورت پذیرد.

شناسایی متخلفین مراکز غیرمجاز استخراج رمز ارز مشمول دریافت پاداش خواهد بود. نحوه تعیین مقدار پاداش و سایر موارد مربوطه در دستورالعمل این بند، که بنا به پیشنهاد شرکت توانیر توسط معاون امور برق و انرژی ابلاغ می‌گردد، مشخص می‌شود. گفتنی است که این مصوبه جایگزین مصوبه شماره ۱۰۰/۲۰/۳۶۳۷۶/۹۸ مورخ ۹۸.۰۸.۱۸ می‌شود.

منبع: ایسنا

لینک منبع خبر

اخبار مرتبط

نتیجه‌ای پیدا نشد.

اصلاحیه مقررات تامین برق مراکز استخراج رمز ارزها ابلاغ شد

کد خبر: 4483255

به گزارش ایمنا، متن اصلاحیه مقررات تأمین برق مراکز استخراج رمز ارزها بدین شرح است، تعاریف: واژه‌های اختصاصی مورد استفاده در این مصوبه به شرح زیر تعریف می‌گردند، مرکز استخراج رمز ارزها: واحدی که، با اخذ مجوزهای لازم (موضوع ماده ۲ مصوبه شماره ۵۸۱۴۴/ ت ۵۵۶۳۷ ه مورخ ۱۳۹۹.۵.۱۳ هیئت وزیران) از انرژی الکتریکی برای استخراج (ماینینگ) فرآورده‌های پردازشی رمزنگاری‌شده استفاده می‌نماید.

تقسیم بندی اوقات سال: کل اوقات سال، بر اساس شرایط تأمین برق، به سه دسته به شرح زیر، تقسیم می‌شوند، اوقات نوع یک (اوج بحرانی): به دوره‌های زمانی اطلاق می‌گردد که به دلیل عدم کفایت ظرفیت تولید در مقایسه با اوج بار درخواستی، احتمال بروز خاموشی وجود دارد. حداقل میزان این اوقات برابر با ۳۰۰ ساعت است. تعیین و اعلام این اوقات توسط شرکت توانیر انجام می‌شود.

اوقات نوع دو (محدودیت‌دار): اوقاتی از سال به میزان حداکثر ۲۷۰۰ ساعت که توسط شرکت توانیر و بر اساس محدودیت‌های تأمین سوخت نیروگاه‌ها، عرضه برق و سایر قوانین و مقررات در کشور تعیین و اعلام می‌گردد. این اوقات خارج از اوقات نوع یک (اوج بحرانی) در نظر گرفته می‌شود.

اوقات نوع سه (عادی): شامل کلیه اوقات سال به‌جزء اوقات نوع یک (اوج بحرانی) و دو (محدودیت‌دار) است.

مجوز تأسیس: سندی است که بنا به درخواست متقاضی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت (و یا مرجع دارای صلاحیت برای صدور مجوز حسب تصمیم وزارت صمت) صادر شده و دارنده ی سند، در دوره اعتبار آن، می‌تواند اقدام به سرمایه‌گذاری در زمینه استخراج رمز ارزها (ایجاد زیرساخت‌ها و مرکز استخراج رمز ارز، ورود دستگاه‌های استخراج و اخذ انشعاب برق) نماید.

پروانه بهره‌برداری: مجوزی است که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت (و یا مرجع دارای صلاحیت برای صدور مجوز حسب تصمیم وزارت صمت) صادر می‌شود و بیانگر ظرفیت و فعالیت در حوزه استخراج رمز ارزها در مکانی معین است.

شبکه: مجموع تأسیسات به هم پیوسته انتقال، فوق توزیع و توزیع نیروی برق را شامل می‌شود. منظور از عبارت “شبکه سراسری” و “شبکه وزارت نیرو” (موضوع بند (۴) تصویب‌نامه شماره ۵۸۱۴۴/ ت ۵۵۶۳۷ ه مورخ ۱۳۹۸.۵.۱۳ هیئت وزیران و تبصره‌های ذیل آن)، همین مفهوم است.

استخر استخراج: جامعه‌ای از استخراج کنندگان رمز ارزها که عمدتاً با هدف حداقل‌سازی هزینه‌های پردازش، منابع (قدرت پردازشی) خود را برای استخراج رمز ارزها گرد هم می‌آورند.

شرکت برق: شرکت برق منطقه‌ای و یا توزیع نیروی برق حسب مورد. نیروگاههای تجدید پذیر: نیروگاه‌هایی که از منابع انرژی تجدید پذیر زیست توده، بادی، خورشیدی، انرژی حاصل از بازیافت حرارت در فرایندهای صنعتی، زمین گرمایی، آبی (تا ظرفیت ده (۱۰) مگاوات) برای تولید برق استفاده می‌کنند. نیروگاههای حرارتی: شامل نیروگاه‌هایی (اعم از نیروگاههای بزرگ یا مولدهای پراکنده) است که با استفاده از منابع انرژی فسیلی، نسبت به تولید انرژی الکتریکی اقدام می‌نمایند. سایر عبارت‌ها و واژه‌ها، مطابق مقررات جاری ابلاغی وزارت نیرو خواهد بود.

نحوه تأمین برق مراکز استخراج رمز ارزها

تأمین برق مراکز استخراج رمز ارزها مشروط به تدارک و ارائه مجوز معتبر می‌باشد. تأمین برق این دسته از متقاضیان، به یکی از چهار روش «تأمین برق از طریق نیروگاههای تجدید پذیر»، «تامین برق از طریق سرمایه گذاری در بهینه سازی»، «تامین برق با نصب و بهره برداری از مولدهای حرارتی» و یا «اتصال به شبکه و خرید انرژی از شرکت برق»، صورت خواهد گرفت. در هر حال، شرایط اختصاصی تأمین برق این گروه از متقاضیان به شرح زیر خواهد بود.

تأمین برق از طریق نیروگاه‌های تجدید پذیر، مراکز استخراج رمز ارز، با هر میزان قدرت، می‌توانند برق مورد نیاز خود را از محل تولید مولدهای تجدید پذیر تأمین نمایند. در این حالت، تخصیص تمام انرژی تولیدی نیروگاه تجدید پذیر برای استخراج رمز ارز بلامانع است. در عین حال، چنانچه انرژی مورد نیاز متقاضی بیش از تولید مولد تجدید پذیر متعلق به (یا طرف قرارداد) متقاضی باشد، انرژی مازاد مورد نیاز توسط شرکت برق تأمین می‌شود. انرژی دریافت شده از شبکه توسط متقاضی، می‌بایست در سایر اوقات با شبکه تهاتر گردد.

تبصره ۱: در صورت درخواست متقاضی، شرکت‌های برق مجازند بدون دریافت هزینه‌های عمومی برقراری انشعاب، به مراکز استخراج رمز ارزها که برق مورد نیاز خود را از طریق نیروگاه‌های تجدید پذیر تأمین می‌کنند، انشعاب برق پشتیبان واگذار نمایند.

تبصره ۲: در مواردی که تأمین برق از طریق انعقاد قرارداد با نیروگاه تجدید پذیر صورت می‌گیرد، مدت قرارداد مضرب صحیحی از سال (میزان مصرف ثابت در طول سال) خواهد بود.

تبصره ۳: پس از کسر مصرف اختصاص یافته به استخراج رمز ارز و تهاتر میزان انرژی دریافتی از شبکه، چنانچه خالص برق تزریق شده به شبکه مثبت باشد، مطابق مقررات حاکم بر خرید تضمینی برق تجدید پذیر، توسط ساتبا خریداری و در صورت منفی بودن، صورتحساب آن، مطابق نرخ‌های فروش برق به مراکز استخراج رمز ارزها، توسط شرکت صادر و بهای آن دریافت می‌گردد.

تبصره ۴: چنانچه محل نیروگاه تجدید پذیر مجزا از محل مصرف برق برای استخراج رمز ارز باشد، هزینه ترانزیت از نیروگاه تجدید پذیر به محل مصرف، مطابق مقررات جاری وزارت نیرو از متقاضی دریافت خواهد شد.

تأمین برق از طریق سرمایه گذاری در بهینه سازی، به منظور بهبود بهره‌وری انرژی الکتریکی و تشویق سرمایه‌گذاری با هدف بهینه سازی، متقاضی می‌تواند در این حوزه سرمایه گذاری نماید. معادل صرفه‌جویی انرژی ناشی از اجرای این طرح‌ها، بر اساس دستورالعمل ابلاغی شماره ۳۵۰/۴۱۲۸۴/۹۹ مورخ ۱۳۹۹.۱۰.۲۹ وزارت نیرو (تصویر پیوست)، برای تأمین برق مراکز استخراج رمز ارز در اختیار سرمایه گذار قرار خواهد گرفت.

تأمین برق با نصب و بهره برداری از مولدهای حرارتی، در این حالت: متقاضی صرفاً” مجاز است انرژی الکتریکی مورد نیاز را با انجام سرمایه‌گذاری و ایجاد ظرفیت جدید تولید برق از مولدهای حرارتی، تأمین نماید. اتصال به شبکه و واگذاری انشعاب برق پشتیبان به مراکز استخراج رمز ارزها که برق مورد نیاز خود را از طریق نیروگاه‌های حرارتی جدیدالاحداث تأمین می‌کنند، ممنوع است. بهای سوخت برای تولید برق مولدهای حرارتی تأمین کننده برق برای استخراج رمز ارز تابع مقررات مصوبه هیئت وزیران تعیین می‌گردد.

اتصال به شبکه و خرید انرژی برق از شرکت‌های برق، در این حالت، واگذاری انشعاب متکی به مقررات ابلاغی وزارت نیرو و مشروط به رعایت موارد زیر، خواهد بود، انشعاب با قدرت ۳۰ تا ۲۵۰ کیلووات از طریق نصب پست فشار متوسط به هزینه متقاضی واگذار می‌شود. انشعاب با قدرت یک مگاوات و بیشتر از طریق فیدر اختصاصی واگذار می‌شود. تغییر کاربری انشعاب‌های موجود به منظور فعالیت برای استخراج رمز ارزها، مشروط به “اصلاح مجوز موجود” و یا “ابطال آن و اعطای مجوز جدید” امکان‌پذیر است.

تفکیک تمام یا بخشی از انشعاب موجود جهت تخصیص بخشی از قدرت برای استخراج رمز ارزها تنها در صورت صدور و ارائه مجوز مجزا، جداسازی کامل مکان مختص استخراج رمز ارز و تفکیک کامل شبکه برق داخلی (تا سقف ظرفیت مجاز برای بهره برداری استخراج رمز ارز) میسر است در کلیه حالات شرکت برق موظف است نسبت به نصب وسایل اندازه‌گیری هوشمند، به هزینه متقاضی، اقدام کند.

از متقاضیان انشعاب مراکز استخراج رمز ارز وجهی تحت عنوان هزینه‌های عمومی برقراری انشعاب دریافت نخواهد شد. بر همین اساس، در صورت جمع آوری انشعاب نیز وجهی به آنها مسترد نخواهد شد.

تبصره: در هر یک از حالت‌های چهارگانه تأمین برق این گروه از متقاضیان، چنانچه در ساعات اوج بحرانی اعمال محدودیت در تأمین برق الزامی شود، مطابق اولویت‌های اعلام شده از سوی وزارت نیرو اقدام خواهد شد.

تعرفه برق مراکز استخراج رمز ارزها

بهای هر کیلووات ساعت برق مصرفی مراکز استخراج رمز ارزها برابر با ۱۶,۵۷۴ ریال تعیین می‌گردد. تبصره ۱: به‌منظور مدیریت مصرف برق، استفاده از انرژی برق شبکه برای استخراج رمز ارزها در اوقات نوع یک (اوج بحرانی) ممنوع است. در اوقات نوع دو (محدودیت‌دار) بهای هر کیلووات‌ساعت انرژی برق با ضریب دو (۲) و در اوقات نوع سه (عادی) با ضریب نیم (۵/۰) محاسبه و دریافت می‌شود.

تبصره ۲: نرخ فوق بر اساس متوسط بهای صادراتی برق و نرخ تسعیر سامانه نیما، هر سه ماه یک‌بار توسط شرکت توانیر اصلاح و به‌روزرسانی شده و گزارش آن برای وزارت نیرو ارسال می‌شود.

بهای برق دریافتی از سطوح ولتاژ ٤٠٠ و ٢٣٠ کیلوولت با ۲۰ درصد تخفیف و از سطوح ولتاژ ١٣٢، ٦٦ و ٦٣ کیلوولت با ۱۲ درصد تخفیف محاسبه و دریافت می‌گردد. علاوه بر بهای انرژی، سایر هزینه‌ها (از قبیل آبونمان، تجاوز از قدرت، عوارض برق، مالیات بر ارزش افزوده و عوارض) حسب مورد و بر اساس ضوابط و مقررات مربوطه، محاسبه و دریافت خواهد شد.

تبصره: قرارداد واگذاری انشعاب برق بر اساس قدرت نهایی مندرج در جواز تأسیس، که در پروانه بهره‌برداری تحت عنوان قدرت مورد استفاده برای استخراج رمز ارز درج خواهد شد، منعقد می‌گردد. با این‌حال، مبنای محاسبه بهای برق تا تاریخ ارائه پروانه بهره‌برداری، قدرت مندرج در جواز تأسیس برای دوره ساخت می‌باشد. پس از آغاز بهره‌برداری و ارائه پروانه بهره‌برداری، بهای برق بر اساس قدرت نهایی مندرج در پروانه بهره‌برداری محاسبه و دریافت می‌شود. در صورت نیاز به راه‌اندازی آزمایشی و تجاوز از قدرت برق دوره احداث برای مدت محدود، با اعلام وزارت صمت در طول دوره مذکور مبنای محاسبه تجاوز از قدرت، قدرت نهایی انشعاب (قدرت مورد استفاده برای استخراج رمز ارز) خواهد بود.

برق مصرفی مراکز استخراج رمز ارزها که بر اساس تائید مراجع ذیصلاح به استخرهای استخراج داخل کشور متصل می‌شوند علاوه بر تخفیف‌های ولتاژ اتصال، مشمول ۱۵ درصد تخفیف می‌باشند. فهرست مراجع ذی صلاح متعاقباً توسط وزارت نیرو اعلام خواهد شد. به منظور تضمین پرداخت بهای برق مصرفی مشترکین دارای قرارداد تأمین برق یا قرارداد پشتیبان، شرکت برق باید، متناسب با قدرت انشعاب یا بر اساس برآورد مابه‌التفاوت میزان مصرف و تولید مشترک، تضمین معتبر از مشترک دریافت نماید.

سایر شرایط

شرکت‌های برق باید به طرق ممکن افراد متخلفی را که با استفاده غیرمجاز از شبکه برق و یا با داشتن انشعاب برق مجاز بدون دارا بودن مجوز معتبر اقدام به استخراج رمز ارز می‌نمایند، شناسایی و ضمن قطع جریان برق این گونه استفاده‌کنندگان، نسبت به اخذ هزینه برق مصرفی، خسارات وارده و معرفی متخلفین به مراجع قضائی با توجه به ماده «۱» قانون استفاده‌کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز، اقدام نمایند.

شرکت توانیر موظف است، نحوه اعمال محدودیت (بازه‌های زمانی) مربوط به مجموع ساعات اوج مصرف را اطلاع‌رسانی نماید.

تبصره: با عنایت به نصب وسایل اندازه‌گیری هوشمند، شرکت برق موظف است ترتیبی اتخاذ نماید تا اعمال محدودیت مربوط به ساعات اوج مصرف (قطع جریان برق مشترکین مراکز استخراج رمز ارز) به طور خودکار صورت پذیرد.

شناسایی متخلفین مراکز غیرمجاز استخراج رمز ارز مشمول دریافت پاداش خواهد بود. نحوه تعیین مقدار پاداش و سایر موارد مربوطه در دستورالعمل این بند، که بنا به پیشنهاد شرکت توانیر توسط معاون امور برق و انرژی ابلاغ می‌گردد، مشخص می‌شود. گفتنی است که این مصوبه جایگزین مصوبه شماره ۱۰۰/۲۰/۳۶۳۷۶/۹۸ مورخ ۹۸.۰۸.۱۸ می‌شود.

منبع: ایسنا

لینک منبع خبر

اخبار مرتبط

نتیجه‌ای پیدا نشد.

فهرست