کد خبر: 4543814

اصلاح قانون بازار سرمایه و خدمات مالزی (CMSA)

به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، اصلاحات صورت گرفته در بخش‌هایی از قانون بازار سرمایه این کشور، موجب افزایش تعداد سرمایه‌گذاران فرهیخته می‌شود. این گروه شامل سرمایه‌گذارانی هستند که با سرمایه‌گذاری به میزان یک میلیون رینگیت مالزی به صورت فردی یا از طریق حساب‌های مشترک با همسرشان می‌توانند برای خرید محصولات بازار سرمایه اقدام کنند.

همچنین، ثبت امیدنامه شرکت‌ها در بازار ACE یا همان بازار شرکت‌های نوپا و کوچک و متوسط از ابتدای سال ۲۰۲۲ اجرایی می‌شود. به گفته مقامات بازار سرمایه مالزی، پس از اجرایی شدن این قانون، پذیرش این قبیل شرکت‌ها در بورس مالزی تنها به یک تاییدیه از آن بورس نیاز خواهد داشت و از این‌رو سرعت کسب سرمایه برای آنها از شتاب بیشتری برخوردار خواهد شد.

از دیگر تغییرات در قوانین بازار سرمایه مالزی می‌توان به مقرراتی برای شرکت‌ها اشاره کرد که نیاز به تایید نهاد ناظر ندارد. از این پس، عرضه اولیه دارایی‌های دیجیتال از طریق یک عامل شناخته شده بازار، و همچنین عرضه اولیه و پذیرش متقابل سهام شرکت‌های عام یا پذیرفته شده مالزی در بورسی خارج از این کشور نیازی به تایید نهاد ناظر نخواهد داشت.

سرمایه‌گذاران فرهیخته به سرمایه‌گذارانی اطلاق می‌شود که دارایی آنان از ارزش خالص بالایی برخوردار است که به واسطه آن امکان دسترسی به برخی از مزایا و فرصت‌ها در بازار سرمایه را خواهند داشت. در واقع واجد شرایط استفاده از امکانات ویژه سرمایه‌گذاری هستند که آنها را از سرمایه‌گذاران عادی منفک می‌کند، از جمله خرید اوراق بهادار قبل از عرضه اولیه سهام. بطور کلی می‌توان گفت که با توجه به نوع کشور و وجود شرایط متفاوت آن، تعریف‌های متفاوتی از سرمایه‌گذار فرهیخته (آگاه) می‌توان ارائه داد.

سرمایه‌گذاران فرهیخته در مالزی شامل مدیران ارشد اجرایی، اشخاص دارای مجوز ثبت شرکت مطابق با قانون بازار سرمایه مالزی و همچنین شرکت‌هایی که سرمایه آنها بیش از ده میلیون رینگیت مالزی است، می‌شوند.

لینک منبع خبر

تگ ها:

اخبار مرتبط

رشد ۲ تا ۳ میلیونی قیمت خودرو در بازار نیمه تعطیل

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، امروز خرید و فروش خودرو در بازار غیر رسمی با وجود تعطیلی نمایشگاه‌های خودرو با رشد قیمت در انواع خودرو‌های روبه رو شده است. به نحوی که…
کد خبر: 4546426

اصلاح قانون بازار سرمایه و خدمات مالزی (CMSA)

کد خبر: 4543814

به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، اصلاحات صورت گرفته در بخش‌هایی از قانون بازار سرمایه این کشور، موجب افزایش تعداد سرمایه‌گذاران فرهیخته می‌شود. این گروه شامل سرمایه‌گذارانی هستند که با سرمایه‌گذاری به میزان یک میلیون رینگیت مالزی به صورت فردی یا از طریق حساب‌های مشترک با همسرشان می‌توانند برای خرید محصولات بازار سرمایه اقدام کنند.

همچنین، ثبت امیدنامه شرکت‌ها در بازار ACE یا همان بازار شرکت‌های نوپا و کوچک و متوسط از ابتدای سال ۲۰۲۲ اجرایی می‌شود. به گفته مقامات بازار سرمایه مالزی، پس از اجرایی شدن این قانون، پذیرش این قبیل شرکت‌ها در بورس مالزی تنها به یک تاییدیه از آن بورس نیاز خواهد داشت و از این‌رو سرعت کسب سرمایه برای آنها از شتاب بیشتری برخوردار خواهد شد.

از دیگر تغییرات در قوانین بازار سرمایه مالزی می‌توان به مقرراتی برای شرکت‌ها اشاره کرد که نیاز به تایید نهاد ناظر ندارد. از این پس، عرضه اولیه دارایی‌های دیجیتال از طریق یک عامل شناخته شده بازار، و همچنین عرضه اولیه و پذیرش متقابل سهام شرکت‌های عام یا پذیرفته شده مالزی در بورسی خارج از این کشور نیازی به تایید نهاد ناظر نخواهد داشت.

سرمایه‌گذاران فرهیخته به سرمایه‌گذارانی اطلاق می‌شود که دارایی آنان از ارزش خالص بالایی برخوردار است که به واسطه آن امکان دسترسی به برخی از مزایا و فرصت‌ها در بازار سرمایه را خواهند داشت. در واقع واجد شرایط استفاده از امکانات ویژه سرمایه‌گذاری هستند که آنها را از سرمایه‌گذاران عادی منفک می‌کند، از جمله خرید اوراق بهادار قبل از عرضه اولیه سهام. بطور کلی می‌توان گفت که با توجه به نوع کشور و وجود شرایط متفاوت آن، تعریف‌های متفاوتی از سرمایه‌گذار فرهیخته (آگاه) می‌توان ارائه داد.

سرمایه‌گذاران فرهیخته در مالزی شامل مدیران ارشد اجرایی، اشخاص دارای مجوز ثبت شرکت مطابق با قانون بازار سرمایه مالزی و همچنین شرکت‌هایی که سرمایه آنها بیش از ده میلیون رینگیت مالزی است، می‌شوند.

لینک منبع خبر

تگ ها:

اخبار مرتبط

فهرست