کد خبر: 4440982
15
0

افزایش ۴۳ درصدی تعداد دام پرواری

مرکز آمار ایران از افزایش ۴۳ درصدی تعداد دام پرواری و ۱۲ درصدی تعداد دام سبک موجود در دامداری‌های کشور در فصل پاییز خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما از مرکز آمار ایران، بر اساس نتایج این طرح، تعداد «گوسفند و بره» و «بز و بزغاله» موجود در دامداری‌های کشــور در آذر ۱۳۹۹ به‌ترتیب ۴۶.۶ و ۱۶.۷ میلیون رأس بوده است که نسبت فصل قبل، به‌ترتیب ۸.۳ درصد و ۹ درصد افزایش داشته است.

همچنین طبق یافته‌های دیگر این طرح آمارگیری در فصل پاییز امسال، تعداد ۳،۹ میلیون رأس گوسفند و بره و ۱،۱ میلیون رأس بز و بزغاله در دامداری‌های کشور پروار شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل، به ترتیب ۲۹.۹ درصد و ۳۲.۴ درصد افزایش داشته است.

بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، نتایج نشان می‌دهد، در فصل پاییز سال ۱۳۹۹، تعداد ۵.۴ میلیون رأس بره و ۱.۷ میلیون رأس بزغاله در بهره‌برداری‌های پرورش‌دهنده دام سبک کشور متولد شده است که نسبت به فصل قبل، به ترتیب ۳.۳ برابر و ۲.۷ برابر شده که با توجه با فصلی بودن زایش دام‌های سبک (آغاز زایش‌ها از فصل پاییز) و افزایش تعداد دام‌های مولد نسبت به مدت مشابه سال قبل، امری طبیعی و قابل انتظار است.

لینک منبع خبر

اخبار مرتبط

نتیجه‌ای پیدا نشد.

افزایش ۴۳ درصدی تعداد دام پرواری

کد خبر: 4440982

مرکز آمار ایران از افزایش ۴۳ درصدی تعداد دام پرواری و ۱۲ درصدی تعداد دام سبک موجود در دامداری‌های کشور در فصل پاییز خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما از مرکز آمار ایران، بر اساس نتایج این طرح، تعداد «گوسفند و بره» و «بز و بزغاله» موجود در دامداری‌های کشــور در آذر ۱۳۹۹ به‌ترتیب ۴۶.۶ و ۱۶.۷ میلیون رأس بوده است که نسبت فصل قبل، به‌ترتیب ۸.۳ درصد و ۹ درصد افزایش داشته است.

همچنین طبق یافته‌های دیگر این طرح آمارگیری در فصل پاییز امسال، تعداد ۳،۹ میلیون رأس گوسفند و بره و ۱،۱ میلیون رأس بز و بزغاله در دامداری‌های کشور پروار شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل، به ترتیب ۲۹.۹ درصد و ۳۲.۴ درصد افزایش داشته است.

بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، نتایج نشان می‌دهد، در فصل پاییز سال ۱۳۹۹، تعداد ۵.۴ میلیون رأس بره و ۱.۷ میلیون رأس بزغاله در بهره‌برداری‌های پرورش‌دهنده دام سبک کشور متولد شده است که نسبت به فصل قبل، به ترتیب ۳.۳ برابر و ۲.۷ برابر شده که با توجه با فصلی بودن زایش دام‌های سبک (آغاز زایش‌ها از فصل پاییز) و افزایش تعداد دام‌های مولد نسبت به مدت مشابه سال قبل، امری طبیعی و قابل انتظار است.

لینک منبع خبر

اخبار مرتبط

نتیجه‌ای پیدا نشد.

فهرست