کد خبر: 4500929
0

افزایش ۹۳ درصدی قیمت تولیدکنندگان محصولات صنعتی

مرکز آمار ایران از افزایش ۹۳/۶ درصدی میانگین قیمت تولیدکنندگان محصولات صنعتی در زمستان ۹۹ در مقایسه با فصل مشابه سال قبل از آن خبر داد.

تورم فصلی

بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت در زمستان ۱۳۹۹ به ۱۲/۲ درصد رسید. 

 

در مقایسه با فصل قبل (تورم فصلی) ۹/۶ واحد درصد کاهش دارد. 

 

در میان زیربخش‌های مختلف صنعتی در فصل مورد بررسی کمترین تورم فصلی مربوط به تولید محصولات توتون، تنباکو و سیگار (صفر درصد) و ساخت سایر مصنوعات (۱/۷ درصد) و بیشترین آن به ترتیب مربوط به ساخت مواد شیمیایی و فرآورده‌های شیمیایی (۱۹ درصد)، ساخت کُک و فراورده‌های حاصل از پالایش نفت (۱۶/۶ درصد)، ساخت وسایل نقلیه‌ی موتوری، تریلر و نیمتریلر (۱۴/۹ درصد) و ساخت ماشین‌آلات و تجهیزات طبقه‌بندی نشده در جای دیگر (۱۳/۴ درصد) است.

تورم نقطه به نقطه

درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت در زمستان ۹۹ در مقایسه با فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) به ۹۳/۶ درصد رسید. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان محصولات صنعتی به ازای تولید کالا‌های خود در داخل کشور، در زمستان ۱۳۹۹ نسبت به زمستان ۹۸، ۹۳/۶ درصد افزایش دارد. تورم نقطه به نقطه در فصل پاییز سال ۹۹، ۷۷/۳ درصد بوده است. 

 

در میان بخش‌های مختلف صنعتی، کمترین تورم نقطه به نقطه مربوط به تولید محصولات توتون و تنباکو سیگار (۲۲/۹ درصد)، ساخت سایر مصنوعات (۳۷/۵ درصد) و چاپ و تکثیر رسانه‌های ضبط شده (۴۰/۲ درصد) و بیشترین تورم نقطه به نقطه به ترتیب مربوط به زیربخش‌های صنعتی ساخت سایر تجهیزات حمل و نقل (۱۵۴/۹ درصد)، ساخت مواد شیمیایی و فرآورده‌های شیمیایی (۱۲۹/۴ درصد)، ساخت فلزات پایه (۱۱۷/۷ درصد)، ساخت محصولات لاستیک و پلاستیک (۱۰۲/۸ درصد) و ساخت تجهیزات برقی (۹۷/۷ درصد) است.

تورم سالانه

درصد تغییرات میانگین شاخص قیمت تولیدکننده محصولات صنعتی در داخل کشور در چهار فصل منتهی به زمستان ۱۳۹۹ به ۵۶/۸ درصد رسید که نسبت به فصل قبل ۱۹/۴ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد. 

 

در فصل مورد بررسی، در میان زیربخش‌های مختلف صنعتی در کشور، کمترین تورم سالانه مربوط به ساخت فرآورده‌های توتون و تنباکو (۱۹ درصد)، چاپ و تکثیر رسانه‌های ضبط شده (۲۵ درصد)، ساخت کُک و فرآورده‌های حاصل از پالایش نفت (۲۶/۹ درصد) و بیشترین آن به ترتیب مربوط به ساخت سایر تجهیزات حمل و نقل (۱۳۸/۶ درصد)، ساخت فلزات پایه (۱۰۵/۶ درصد)، ساخت تجهیزات برقی (۷۱ درصد) و ساخت مواد شیمیایی و فرآورده‌های شیمیایی (۶۹/۱ درصد) است.

لینک منبع خبر

اخبار مرتبط

نتیجه‌ای پیدا نشد.

افزایش ۹۳ درصدی قیمت تولیدکنندگان محصولات صنعتی

کد خبر: 4500929

مرکز آمار ایران از افزایش ۹۳/۶ درصدی میانگین قیمت تولیدکنندگان محصولات صنعتی در زمستان ۹۹ در مقایسه با فصل مشابه سال قبل از آن خبر داد.

تورم فصلی

بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت در زمستان ۱۳۹۹ به ۱۲/۲ درصد رسید. 

 

در مقایسه با فصل قبل (تورم فصلی) ۹/۶ واحد درصد کاهش دارد. 

 

در میان زیربخش‌های مختلف صنعتی در فصل مورد بررسی کمترین تورم فصلی مربوط به تولید محصولات توتون، تنباکو و سیگار (صفر درصد) و ساخت سایر مصنوعات (۱/۷ درصد) و بیشترین آن به ترتیب مربوط به ساخت مواد شیمیایی و فرآورده‌های شیمیایی (۱۹ درصد)، ساخت کُک و فراورده‌های حاصل از پالایش نفت (۱۶/۶ درصد)، ساخت وسایل نقلیه‌ی موتوری، تریلر و نیمتریلر (۱۴/۹ درصد) و ساخت ماشین‌آلات و تجهیزات طبقه‌بندی نشده در جای دیگر (۱۳/۴ درصد) است.

تورم نقطه به نقطه

درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت در زمستان ۹۹ در مقایسه با فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) به ۹۳/۶ درصد رسید. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان محصولات صنعتی به ازای تولید کالا‌های خود در داخل کشور، در زمستان ۱۳۹۹ نسبت به زمستان ۹۸، ۹۳/۶ درصد افزایش دارد. تورم نقطه به نقطه در فصل پاییز سال ۹۹، ۷۷/۳ درصد بوده است. 

 

در میان بخش‌های مختلف صنعتی، کمترین تورم نقطه به نقطه مربوط به تولید محصولات توتون و تنباکو سیگار (۲۲/۹ درصد)، ساخت سایر مصنوعات (۳۷/۵ درصد) و چاپ و تکثیر رسانه‌های ضبط شده (۴۰/۲ درصد) و بیشترین تورم نقطه به نقطه به ترتیب مربوط به زیربخش‌های صنعتی ساخت سایر تجهیزات حمل و نقل (۱۵۴/۹ درصد)، ساخت مواد شیمیایی و فرآورده‌های شیمیایی (۱۲۹/۴ درصد)، ساخت فلزات پایه (۱۱۷/۷ درصد)، ساخت محصولات لاستیک و پلاستیک (۱۰۲/۸ درصد) و ساخت تجهیزات برقی (۹۷/۷ درصد) است.

تورم سالانه

درصد تغییرات میانگین شاخص قیمت تولیدکننده محصولات صنعتی در داخل کشور در چهار فصل منتهی به زمستان ۱۳۹۹ به ۵۶/۸ درصد رسید که نسبت به فصل قبل ۱۹/۴ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد. 

 

در فصل مورد بررسی، در میان زیربخش‌های مختلف صنعتی در کشور، کمترین تورم سالانه مربوط به ساخت فرآورده‌های توتون و تنباکو (۱۹ درصد)، چاپ و تکثیر رسانه‌های ضبط شده (۲۵ درصد)، ساخت کُک و فرآورده‌های حاصل از پالایش نفت (۲۶/۹ درصد) و بیشترین آن به ترتیب مربوط به ساخت سایر تجهیزات حمل و نقل (۱۳۸/۶ درصد)، ساخت فلزات پایه (۱۰۵/۶ درصد)، ساخت تجهیزات برقی (۷۱ درصد) و ساخت مواد شیمیایی و فرآورده‌های شیمیایی (۶۹/۱ درصد) است.

لینک منبع خبر

اخبار مرتبط

نتیجه‌ای پیدا نشد.

فهرست