کد خبر: 4457760
0
0

اکثر فعالان مخالف اختیار ناشران در انتشار

سازمان بورس با تکیه بر نظرات ۴۲۷ نفر اعلام کرد اکثریت فعالان بازار سرمایه مخالف اختیاری بودن اعلام پیش بینی درآمد از سوی شرکت ها هستند .

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، سازمان بورس با هدف اطلاع از نظر فعالان بازارسرمایه در خصوص بخشی از ریزساختارها، اقدام به نظرسنجی پیامکی سه روزه در مورد پیش‌بینی درآمد یا همان EPS کرد که از 13 بهمن و بعد از حذف سه ساله ، اعلام این متغیر از سوی شرکت ها اجباری شده است .

نهاد ناظر بازارسرمایه اعلام کرد: این نظرسنجی به دو دلیل اعتبار نظرسنجی مبتنی بر اظهارنظر فعالان کارشناس و چند مرحله‌ای بودن انتخاب شده و این دو خصوصیت از طریق نظرسنجی عمومی به شیوه‌های مرسوم در شبکه‌های اجتماعی قابل انجام نبود و از بین گیرندگان پیامک ، ۴۲۷ نفر به سؤالات جواب دادند.

در خلاصه جمع‌بندی نیز پاسخگویان ، موافق اختیاری بودن پیش‌بینی درآمد هر سهم نیستند ولی در خصوص شخص اعلام کننده ، زمان انتشار و توقف یا تعلیق نماد بعد از اعلام EPS ، اختلاف دیدگاه وجود دارد.

پاسخ به سئوالات

در پاسخ به سؤال اول با عنوان کدام یک از موارد درخصوص پیش‌بینی درآمد موافق هستید، ۴۱ درصد از پاسخگویان معتقدند پیش‌بینی درآمد سالانه به ‌صورت اطلاعیه جداگانه و در مقاطع میان دوره‌ای منتشر شود. تعدیل آن نیز همراه با افشای اطلاعات بااهمیت و با توقف یا تعلیق نماد جهت رفع ابهام باشد.

۲۷ درصد پاسخگویان نیز موافق این گزینه بودند که پیش‌بینی درآمد به صورت اجماع تحلیلگران و نهادهای مالی ارائه شود.

در جایگاه سوم ۲۰ درصد اعتقاد داشتند به جداول خلاصه گزارش تفسیری مدیریت بر روی سایت کدال، جدول الزامی برآوردهای آتی درآمدها و هزینه‌های عملیاتی ناشر اضافه شود. همچنین الزامی نبودن پیش‌بینی درآمد، مورد اقبال قرار نگرفته و تنها ۹ درصد این دیدگاه را دارند. تعیین مشوق برای ناشر و اختیاری بودن پیش‌بینی درآمد نیز فقط ۳ درصد مدنظر بوده است.

در مرحله دوم از ۴۱ درصدی که اعلام کرده بودند پیش‌بینی درآمد سالانه به ‌صورت اطلاعیه جداگانه و در مقاطع میان دوره‌ای منتشر شود. تعدیل آن نیز همراه با افشای اطلاعات بااهمیت و با توقف یا تعلیق نماد جهت رفع ابهام باشد، پرسیده شد: در صورت الزامی بودن پیش‌بینی درآمد از سوی ناشر، کدام رویه اجرایی را مناسب می‌دانید که ۳۶ درصد اعلام داشتند ناشر پیش‌بینی درآمد را در سه سناریوی محتاطانه، متعارف و خوش‌بینانه و در قالب افشای اطلاعات بااهمیت افشا کند.

این در حالی است که در رقابت تنگاتنگی ۳۳ درصد عنوان داشتند پیش بینی درآمد و تغییر با اهمیت در پیش بینی درآمد در قالب اطلاعات مهم و همزمان با افشای سایر اطلاعات با اهمیت، بازنگری شود.

۲۰ درصد معتقد بودند ناشر ملزم باشد صرفاً در مقاطع میان دوره‌ای پیش‌بینی درآمد را بازنگری و درصورت تغییر با اهمیت، اطلاعات پیش‌بینی را بازنگری کند. ۱۱ درصد نیز ابراز داشتند پیش بینی‌درآمد به عنوان اطلاعات با اهمیت منتشر شود و پس از افشای سایر اطلاعات با اهمیت، پیش‌بینی در قالب افشای اطلاعات با اهمیت و در اطلاعیه مجزا منتشر شود.

از همه افرادی که هر یک از گزینه‌های سؤال دوم را انتخاب کرده بودند، پرسیده شد در صورت الزام بر پیش‌بینی درآمد، نحوه توقف نماد به چه صورت باشد؟  که ۶۸ درصد اظهار داشتند توقف نماد مانند رویه‌های توقف و گشایش سایر اطلاعات با اهمیت و در حالت طبیعی حداکثر تا دو روز کاری باشد. سایر گزینه‌ها اختلاف زیادی با گزینه فوق دارند و در مجموع ۳۲ درصد نظرات را به خود اختصاص می‌دهند.  

رتبه دوم در بین گزینه‌های سؤال اول (با کدام یک از موارد زیر درخصوص پیش‌بینی درآمد موافقید) با این گزینه بود که پیش‌بینی درآمد به صورت اجماع تحلیلگران و نهادهای مالی ارائه شود.

در چهارمین سؤال نظرسنجی از افراد موافق با این گزینه درباره ارزیابی در خصوص واقعی بودن و قابلیت اتکا این اجماع سؤال شد که ۵۸ درصد، میزان انطباق با واقع و قابلیت اتکا را زیاد و ۳۹ درصد متوسط ارزیابی کردند. 

تلگرام اصلی بورس پرس : t.me/boursepressir

انتهای پیام

لینک منبع خبر

اخبار مرتبط

نتیجه‌ای پیدا نشد.

اکثر فعالان مخالف اختیار ناشران در انتشار

کد خبر: 4457760

سازمان بورس با تکیه بر نظرات ۴۲۷ نفر اعلام کرد اکثریت فعالان بازار سرمایه مخالف اختیاری بودن اعلام پیش بینی درآمد از سوی شرکت ها هستند .

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، سازمان بورس با هدف اطلاع از نظر فعالان بازارسرمایه در خصوص بخشی از ریزساختارها، اقدام به نظرسنجی پیامکی سه روزه در مورد پیش‌بینی درآمد یا همان EPS کرد که از 13 بهمن و بعد از حذف سه ساله ، اعلام این متغیر از سوی شرکت ها اجباری شده است .

نهاد ناظر بازارسرمایه اعلام کرد: این نظرسنجی به دو دلیل اعتبار نظرسنجی مبتنی بر اظهارنظر فعالان کارشناس و چند مرحله‌ای بودن انتخاب شده و این دو خصوصیت از طریق نظرسنجی عمومی به شیوه‌های مرسوم در شبکه‌های اجتماعی قابل انجام نبود و از بین گیرندگان پیامک ، ۴۲۷ نفر به سؤالات جواب دادند.

در خلاصه جمع‌بندی نیز پاسخگویان ، موافق اختیاری بودن پیش‌بینی درآمد هر سهم نیستند ولی در خصوص شخص اعلام کننده ، زمان انتشار و توقف یا تعلیق نماد بعد از اعلام EPS ، اختلاف دیدگاه وجود دارد.

پاسخ به سئوالات

در پاسخ به سؤال اول با عنوان کدام یک از موارد درخصوص پیش‌بینی درآمد موافق هستید، ۴۱ درصد از پاسخگویان معتقدند پیش‌بینی درآمد سالانه به ‌صورت اطلاعیه جداگانه و در مقاطع میان دوره‌ای منتشر شود. تعدیل آن نیز همراه با افشای اطلاعات بااهمیت و با توقف یا تعلیق نماد جهت رفع ابهام باشد.

۲۷ درصد پاسخگویان نیز موافق این گزینه بودند که پیش‌بینی درآمد به صورت اجماع تحلیلگران و نهادهای مالی ارائه شود.

در جایگاه سوم ۲۰ درصد اعتقاد داشتند به جداول خلاصه گزارش تفسیری مدیریت بر روی سایت کدال، جدول الزامی برآوردهای آتی درآمدها و هزینه‌های عملیاتی ناشر اضافه شود. همچنین الزامی نبودن پیش‌بینی درآمد، مورد اقبال قرار نگرفته و تنها ۹ درصد این دیدگاه را دارند. تعیین مشوق برای ناشر و اختیاری بودن پیش‌بینی درآمد نیز فقط ۳ درصد مدنظر بوده است.

در مرحله دوم از ۴۱ درصدی که اعلام کرده بودند پیش‌بینی درآمد سالانه به ‌صورت اطلاعیه جداگانه و در مقاطع میان دوره‌ای منتشر شود. تعدیل آن نیز همراه با افشای اطلاعات بااهمیت و با توقف یا تعلیق نماد جهت رفع ابهام باشد، پرسیده شد: در صورت الزامی بودن پیش‌بینی درآمد از سوی ناشر، کدام رویه اجرایی را مناسب می‌دانید که ۳۶ درصد اعلام داشتند ناشر پیش‌بینی درآمد را در سه سناریوی محتاطانه، متعارف و خوش‌بینانه و در قالب افشای اطلاعات بااهمیت افشا کند.

این در حالی است که در رقابت تنگاتنگی ۳۳ درصد عنوان داشتند پیش بینی درآمد و تغییر با اهمیت در پیش بینی درآمد در قالب اطلاعات مهم و همزمان با افشای سایر اطلاعات با اهمیت، بازنگری شود.

۲۰ درصد معتقد بودند ناشر ملزم باشد صرفاً در مقاطع میان دوره‌ای پیش‌بینی درآمد را بازنگری و درصورت تغییر با اهمیت، اطلاعات پیش‌بینی را بازنگری کند. ۱۱ درصد نیز ابراز داشتند پیش بینی‌درآمد به عنوان اطلاعات با اهمیت منتشر شود و پس از افشای سایر اطلاعات با اهمیت، پیش‌بینی در قالب افشای اطلاعات با اهمیت و در اطلاعیه مجزا منتشر شود.

از همه افرادی که هر یک از گزینه‌های سؤال دوم را انتخاب کرده بودند، پرسیده شد در صورت الزام بر پیش‌بینی درآمد، نحوه توقف نماد به چه صورت باشد؟  که ۶۸ درصد اظهار داشتند توقف نماد مانند رویه‌های توقف و گشایش سایر اطلاعات با اهمیت و در حالت طبیعی حداکثر تا دو روز کاری باشد. سایر گزینه‌ها اختلاف زیادی با گزینه فوق دارند و در مجموع ۳۲ درصد نظرات را به خود اختصاص می‌دهند.  

رتبه دوم در بین گزینه‌های سؤال اول (با کدام یک از موارد زیر درخصوص پیش‌بینی درآمد موافقید) با این گزینه بود که پیش‌بینی درآمد به صورت اجماع تحلیلگران و نهادهای مالی ارائه شود.

در چهارمین سؤال نظرسنجی از افراد موافق با این گزینه درباره ارزیابی در خصوص واقعی بودن و قابلیت اتکا این اجماع سؤال شد که ۵۸ درصد، میزان انطباق با واقع و قابلیت اتکا را زیاد و ۳۹ درصد متوسط ارزیابی کردند. 

تلگرام اصلی بورس پرس : t.me/boursepressir

انتهای پیام

لینک منبع خبر

اخبار مرتبط

نتیجه‌ای پیدا نشد.

فهرست