کد خبر: 4463080
0

بررسی جزئیات معاملات نماد برکت؛ حجم بالا و اختلاف قیمت آخرین معامله – خبرگزاری بازار

بازار؛ گروه بورس: یکی از نمادهایی که در معاملات امروز حجم بالایی از معاملات را ثبت کرده نماد برکت بود، این نماد در تمام فیلتر های حجم معاملات حاضر بود، جالب است بدانید اختلاف قیمت آخرین قیمت و قیمت پایانی در این نماد ۳ درصد مثبت بود که نشانه خوبی است، برای آگاهی از آخرین وضعیت این نماد، برکت را به صورت جزئی بررسی می کنیم:

 اطلاعات نماد
– آخرین قیمت: ۲۸۸۵۰ (+۵.۹۸%)
– قیمت پایانی: ۲۸۲۷۰ (+۳.۸۵%)
– ارزش بازار: ۱۶۳۹۷ میلیارد تومان
– شناور: ۱۵۸۷.۵ M سهم (۲۷%)
– ارزش شناور: ۴۳۲۱ میلیارد تومان
– سطح RSI (اندیکاتور) : ۶۴
 

 معاملات
– ارزش معاملات: ۲۵۱.۹ میلیارد تومان
–  حجم: ۸۹.۱ M سهم
–  حجم به میانگین ماه : ۱.۸ برابر
–  حجم به شناور : ۵.۶%  شناور
–  سرانه خرید : ۲۰ میلیون تومان
–  سرانه فروش : ۱۵ میلیون تومان
– نسبت سرانه خرید به فروش : ۱.۳
–  حقیقی به حقوقی: ۴%
– خروج نقدینگی: ۹ میلیارد تومان
– صف خرید: ۱۰.۹ M سهم

 معاملات بزرگ امروز
 خرید
– ️ حجم: ۸.۶ M سهم
– ارزش: ۲۴.۶ میلیارد تومان
 فروش
–  حجم: ۲.۲ M سهم
– ارزش: ۶.۱ میلیارد تومان
️ برآیند معاملات بزرگ: ۱۸.۵ میلیارد تومان

 معاملات بزرگ حقیقی در دو هفته گذشته
 خرید
–  حجم: ۲۱.۸ M سهم
– ارزش: ۶۰ میلیارد تومان
– معادل ۰.۴%  کل شرکت و ۱.۴%  شناور
 فروش
–  حجم: ۲۹ M سهم
– ارزش: ۷۹.۲ میلیارد تومان
– معادل ۰.۵%  کل شرکت و ۱.۸%  شناور
 برآیند معاملات بزرگ: ۱۹.۲- میلیارد تومان

جزئیات معاملات بزرگ حقیقی‌ها – امروز

۰۹:۲۶:۱۷
 – فروش ۱۳ نفر  هرکدام ۷۰ میلیون ت 
– جمعاً ۰.۹ میلیارد تومان
– حجم: ۳۲۲ هزار سهم
– حقیقی به حقوقی: ۰%
– قیمت: ۲۸۱۸۰
۰۹:۲۷:۰۱
 – فروش ۲۱ نفر  هرکدام ۶۴ میلیون ت 
– جمعاً ۱.۳ میلیارد تومان
– حجم: ۴۷۸ هزار سهم
– حقیقی به حقوقی: ۶۲.۷%
– قیمت: ۲۸۰۵۰
۰۹:۲۷:۳۵
 – فروش ۲۸ نفر  هرکدام ۶۲ میلیون ت 
– جمعاً ۱.۷ میلیارد تومان
– حجم: ۶۱۹ هزار سهم
– حقیقی به حقوقی: ۲۴.۷%
– قیمت: ۲۸۱۴۰
۰۹:۳۸:۲۰
 – خرید ۹ نفر  هرکدام ۷۵ میلیون ت 
– جمعاً ۰.۷ میلیارد تومان
– حجم: ۲۳۹ هزار سهم
– حقوقی به حقیقی: ۰%
– قیمت: ۲۸۲۵۰
۰۹:۳۹:۱۲
 – خرید ۱۱ نفر  هرکدام ۷۳ میلیون ت 
– جمعاً ۰.۸ میلیارد تومان
– حجم: ۲۸۴ هزار سهم
– حقوقی به حقیقی: ۰%
– قیمت: ۲۸۴۲۰
۰۹:۴۶:۴۶
 – فروش ۹ نفر  هرکدام ۱۰۹ میلیون ت 
– جمعاً ۱ میلیارد تومان
– حجم: ۳۵۱ هزار سهم
– حقیقی به حقوقی: ۰%
– قیمت: ۲۷۹۵۰
۰۹:۵۱:۱۹
 – فروش ۱۳ نفر  هرکدام ۸۹ میلیون ت 
– جمعاً ۱.۲ میلیارد تومان
– حجم: ۴۱۲ هزار سهم
– حقیقی به حقوقی: ۰%
– قیمت: ۲۸۰۰۰
۰۹:۵۸:۲۴
 – خرید ۱۴ نفر  هرکدام ۱۲۵ میلیون ت 
– جمعاً ۱.۸ میلیارد تومان
– حجم: ۶۳۸ هزار سهم
– حقوقی به حقیقی: ۱۵.۷%
– قیمت: ۲۷۴۰۰
۱۱:۰۱:۳۸
 – خرید ۸۵ نفر  هرکدام ۶۲ میلیون ت 
– جمعاً ۵.۳ میلیارد تومان
– حجم: ۱.۹ M سهم
– حقوقی به حقیقی: ۰%
– قیمت: ۲۸۱۵۰
۱۱:۰۸:۱۵
 – خرید ۳۴ نفر  هرکدام ۶۵ میلیون ت 
– جمعاً ۲.۲ میلیارد تومان
– حجم: ۷۶۶ هزار سهم
– حقوقی به حقیقی: ۱۳%
– قیمت: ۲۸۶۹۰
۱۱:۳۳:۱۹
 – خرید ۷ نفر  هرکدام ۹۴ میلیون ت 
– جمعاً ۰.۷ میلیارد تومان
– حجم: ۲۳۲ هزار سهم
– حقوقی به حقیقی: ۰%
– قیمت: ۲۸۳۶۰
۱۱:۳۴:۲۰
 – خرید ۹ نفر  هرکدام ۱۱۷ میلیون ت 
– جمعاً ۱.۱ میلیارد تومان
– حجم: ۳۶۸ هزار سهم
– حقوقی به حقیقی: ۲.۷%
– قیمت: ۲۸۵۰۰
۱۱:۴۵:۲۵
 – خرید ۲۱ نفر  هرکدام ۸۶ میلیون ت 
– جمعاً ۱.۸ میلیارد تومان
– حجم: ۶۳۳ هزار سهم
– حقوقی به حقیقی: ۰%
– قیمت: ۲۸۶۲۰
۱۱:۴۸:۱۱
 – خرید ۵۰ نفر  هرکدام ۶۱ میلیون ت 
– جمعاً ۳.۱ میلیارد تومان
– حجم: ۱.۱ M سهم
– حقوقی به حقیقی: ۰%
– قیمت: ۲۸۸۰۰
۱۱:۵۵:۰۱
 – خرید ۳۱ نفر  هرکدام ۹۲ میلیون ت 
– جمعاً ۲.۹ میلیارد تومان
– حجم: ۹۸۴ هزار سهم
– حقوقی به حقیقی: ۲۰.۳%
– قیمت: ۲۸۸۵۰
۱۱:۵۵:۲۲
 – خرید ۴ نفر  هرکدام ۹۲ میلیون ت 
– جمعاً ۰.۴ میلیارد تومان
– حجم: ۱۲۷ هزار سهم
– حقوقی به حقیقی: ۰%
– قیمت: ۲۸۸۵۰
۱۱:۵۸:۳۷
 – خرید ۱ نفر  ۶۹۳ میلیون ت 
– حجم: ۲۴۰ هزار سهم
– حقوقی به حقیقی: ۰%
– قیمت: ۲۸۸۵۰
۱۲:۰۳:۱۲
 – خرید ۲ نفر  هرکدام ۲۹۸ میلیون ت 
– جمعاً ۰.۶ میلیارد تومان
– حجم: ۲۰۷ هزار سهم
– حقوقی به حقیقی: ۰%
– قیمت: ۲۸۸۵۰
۱۲:۰۴:۰۱
 – خرید ۳ نفر  هرکدام ۱۲۷ میلیون ت 
– جمعاً ۰.۴ میلیارد تومان
– حجم: ۱۳۲ هزار سهم
– حقوقی به حقیقی: ۰%
– قیمت: ۲۸۸۵۰
۱۲:۰۵:۲۴
 – خرید ۴ نفر  هرکدام ۱۴۱ میلیون ت 
– جمعاً ۰.۶ میلیارد تومان
– حجم: ۱۹۶ هزار سهم
– حقوقی به حقیقی: ۰%
– قیمت: ۲۸۸۵۰
۱۲:۱۰:۲۱
 – خرید ۴ نفر  هرکدام ۸۷ میلیون ت 
– جمعاً ۰.۳ میلیارد تومان
– حجم: ۱۲۰ هزار سهم
– حقوقی به حقیقی: ۰%
– قیمت: ۲۸۸۵۰
۱۲:۱۸:۰۱
 – خرید ۱ نفر  ۴۱۳ میلیون ت 
– حجم: ۱۴۳ هزار سهم
– حقوقی به حقیقی: ۰%
– قیمت: ۲۸۸۵۰
۱۲:۲۹:۲۰
 – خرید ۵ نفر  هرکدام ۱۲۵ میلیون ت 
– جمعاً ۰.۶ میلیارد تومان
– حجم: ۲۱۶ هزار سهم
– حقوقی به حقیقی: ۰%
– قیمت: ۲۸۸۵۰
۱۲:۳۰:۰۲
 – خرید ۸ نفر  هرکدام ۶۱ میلیون ت 
– جمعاً ۰.۵ میلیارد تومان
– حجم: ۱۷۰ هزار سهم
– حقوقی به حقیقی: ۰%
– قیمت: ۲۸۸۵۰

 مجموع خرید
حجم: ۸.۶ M سهم
ارزش: ۲۴.۶ میلیارد تومان

 مجموع فروش
حجم: ۲.۲ M سهم
ارزش: ۶.۱ میلیارد تومان

جزئیات معاملات حقیقی و حقوقی

 در محدوده مثبت
– خرید حقیقی: ۷۱.۱ M سهم
– سرانه: ۱۸ میلیون تومان
– فروش حقیقی: ۷۴.۳ M سهم
– سرانه: ۱۶ میلیون تومان
– خرید حقوقی: ۷.۴ M سهم
– فروش حقوقی: ۴.۳ M سهم

 در صف خرید
– خرید حقیقی: ۱۰.۱ M سهم
– سرانه: ۴۷ میلیون تومان
– فروش حقیقی: ۱۰.۳ M سهم
– سرانه: ۱۰ میلیون تومان
– خرید حقوقی: ۴۰۴ هزار سهم
– فروش حقوقی: ۲۱۳ هزار سهم
 

لینک منبع خبر

تگ ها: , ,

اخبار مرتبط

بررسی جزئیات معاملات نماد برکت؛ حجم بالا و اختلاف قیمت آخرین معامله – خبرگزاری بازار

کد خبر: 4463080

بازار؛ گروه بورس: یکی از نمادهایی که در معاملات امروز حجم بالایی از معاملات را ثبت کرده نماد برکت بود، این نماد در تمام فیلتر های حجم معاملات حاضر بود، جالب است بدانید اختلاف قیمت آخرین قیمت و قیمت پایانی در این نماد ۳ درصد مثبت بود که نشانه خوبی است، برای آگاهی از آخرین وضعیت این نماد، برکت را به صورت جزئی بررسی می کنیم:

 اطلاعات نماد
– آخرین قیمت: ۲۸۸۵۰ (+۵.۹۸%)
– قیمت پایانی: ۲۸۲۷۰ (+۳.۸۵%)
– ارزش بازار: ۱۶۳۹۷ میلیارد تومان
– شناور: ۱۵۸۷.۵ M سهم (۲۷%)
– ارزش شناور: ۴۳۲۱ میلیارد تومان
– سطح RSI (اندیکاتور) : ۶۴
 

 معاملات
– ارزش معاملات: ۲۵۱.۹ میلیارد تومان
–  حجم: ۸۹.۱ M سهم
–  حجم به میانگین ماه : ۱.۸ برابر
–  حجم به شناور : ۵.۶%  شناور
–  سرانه خرید : ۲۰ میلیون تومان
–  سرانه فروش : ۱۵ میلیون تومان
– نسبت سرانه خرید به فروش : ۱.۳
–  حقیقی به حقوقی: ۴%
– خروج نقدینگی: ۹ میلیارد تومان
– صف خرید: ۱۰.۹ M سهم

 معاملات بزرگ امروز
 خرید
– ️ حجم: ۸.۶ M سهم
– ارزش: ۲۴.۶ میلیارد تومان
 فروش
–  حجم: ۲.۲ M سهم
– ارزش: ۶.۱ میلیارد تومان
️ برآیند معاملات بزرگ: ۱۸.۵ میلیارد تومان

 معاملات بزرگ حقیقی در دو هفته گذشته
 خرید
–  حجم: ۲۱.۸ M سهم
– ارزش: ۶۰ میلیارد تومان
– معادل ۰.۴%  کل شرکت و ۱.۴%  شناور
 فروش
–  حجم: ۲۹ M سهم
– ارزش: ۷۹.۲ میلیارد تومان
– معادل ۰.۵%  کل شرکت و ۱.۸%  شناور
 برآیند معاملات بزرگ: ۱۹.۲- میلیارد تومان

جزئیات معاملات بزرگ حقیقی‌ها – امروز

۰۹:۲۶:۱۷
 – فروش ۱۳ نفر  هرکدام ۷۰ میلیون ت 
– جمعاً ۰.۹ میلیارد تومان
– حجم: ۳۲۲ هزار سهم
– حقیقی به حقوقی: ۰%
– قیمت: ۲۸۱۸۰
۰۹:۲۷:۰۱
 – فروش ۲۱ نفر  هرکدام ۶۴ میلیون ت 
– جمعاً ۱.۳ میلیارد تومان
– حجم: ۴۷۸ هزار سهم
– حقیقی به حقوقی: ۶۲.۷%
– قیمت: ۲۸۰۵۰
۰۹:۲۷:۳۵
 – فروش ۲۸ نفر  هرکدام ۶۲ میلیون ت 
– جمعاً ۱.۷ میلیارد تومان
– حجم: ۶۱۹ هزار سهم
– حقیقی به حقوقی: ۲۴.۷%
– قیمت: ۲۸۱۴۰
۰۹:۳۸:۲۰
 – خرید ۹ نفر  هرکدام ۷۵ میلیون ت 
– جمعاً ۰.۷ میلیارد تومان
– حجم: ۲۳۹ هزار سهم
– حقوقی به حقیقی: ۰%
– قیمت: ۲۸۲۵۰
۰۹:۳۹:۱۲
 – خرید ۱۱ نفر  هرکدام ۷۳ میلیون ت 
– جمعاً ۰.۸ میلیارد تومان
– حجم: ۲۸۴ هزار سهم
– حقوقی به حقیقی: ۰%
– قیمت: ۲۸۴۲۰
۰۹:۴۶:۴۶
 – فروش ۹ نفر  هرکدام ۱۰۹ میلیون ت 
– جمعاً ۱ میلیارد تومان
– حجم: ۳۵۱ هزار سهم
– حقیقی به حقوقی: ۰%
– قیمت: ۲۷۹۵۰
۰۹:۵۱:۱۹
 – فروش ۱۳ نفر  هرکدام ۸۹ میلیون ت 
– جمعاً ۱.۲ میلیارد تومان
– حجم: ۴۱۲ هزار سهم
– حقیقی به حقوقی: ۰%
– قیمت: ۲۸۰۰۰
۰۹:۵۸:۲۴
 – خرید ۱۴ نفر  هرکدام ۱۲۵ میلیون ت 
– جمعاً ۱.۸ میلیارد تومان
– حجم: ۶۳۸ هزار سهم
– حقوقی به حقیقی: ۱۵.۷%
– قیمت: ۲۷۴۰۰
۱۱:۰۱:۳۸
 – خرید ۸۵ نفر  هرکدام ۶۲ میلیون ت 
– جمعاً ۵.۳ میلیارد تومان
– حجم: ۱.۹ M سهم
– حقوقی به حقیقی: ۰%
– قیمت: ۲۸۱۵۰
۱۱:۰۸:۱۵
 – خرید ۳۴ نفر  هرکدام ۶۵ میلیون ت 
– جمعاً ۲.۲ میلیارد تومان
– حجم: ۷۶۶ هزار سهم
– حقوقی به حقیقی: ۱۳%
– قیمت: ۲۸۶۹۰
۱۱:۳۳:۱۹
 – خرید ۷ نفر  هرکدام ۹۴ میلیون ت 
– جمعاً ۰.۷ میلیارد تومان
– حجم: ۲۳۲ هزار سهم
– حقوقی به حقیقی: ۰%
– قیمت: ۲۸۳۶۰
۱۱:۳۴:۲۰
 – خرید ۹ نفر  هرکدام ۱۱۷ میلیون ت 
– جمعاً ۱.۱ میلیارد تومان
– حجم: ۳۶۸ هزار سهم
– حقوقی به حقیقی: ۲.۷%
– قیمت: ۲۸۵۰۰
۱۱:۴۵:۲۵
 – خرید ۲۱ نفر  هرکدام ۸۶ میلیون ت 
– جمعاً ۱.۸ میلیارد تومان
– حجم: ۶۳۳ هزار سهم
– حقوقی به حقیقی: ۰%
– قیمت: ۲۸۶۲۰
۱۱:۴۸:۱۱
 – خرید ۵۰ نفر  هرکدام ۶۱ میلیون ت 
– جمعاً ۳.۱ میلیارد تومان
– حجم: ۱.۱ M سهم
– حقوقی به حقیقی: ۰%
– قیمت: ۲۸۸۰۰
۱۱:۵۵:۰۱
 – خرید ۳۱ نفر  هرکدام ۹۲ میلیون ت 
– جمعاً ۲.۹ میلیارد تومان
– حجم: ۹۸۴ هزار سهم
– حقوقی به حقیقی: ۲۰.۳%
– قیمت: ۲۸۸۵۰
۱۱:۵۵:۲۲
 – خرید ۴ نفر  هرکدام ۹۲ میلیون ت 
– جمعاً ۰.۴ میلیارد تومان
– حجم: ۱۲۷ هزار سهم
– حقوقی به حقیقی: ۰%
– قیمت: ۲۸۸۵۰
۱۱:۵۸:۳۷
 – خرید ۱ نفر  ۶۹۳ میلیون ت 
– حجم: ۲۴۰ هزار سهم
– حقوقی به حقیقی: ۰%
– قیمت: ۲۸۸۵۰
۱۲:۰۳:۱۲
 – خرید ۲ نفر  هرکدام ۲۹۸ میلیون ت 
– جمعاً ۰.۶ میلیارد تومان
– حجم: ۲۰۷ هزار سهم
– حقوقی به حقیقی: ۰%
– قیمت: ۲۸۸۵۰
۱۲:۰۴:۰۱
 – خرید ۳ نفر  هرکدام ۱۲۷ میلیون ت 
– جمعاً ۰.۴ میلیارد تومان
– حجم: ۱۳۲ هزار سهم
– حقوقی به حقیقی: ۰%
– قیمت: ۲۸۸۵۰
۱۲:۰۵:۲۴
 – خرید ۴ نفر  هرکدام ۱۴۱ میلیون ت 
– جمعاً ۰.۶ میلیارد تومان
– حجم: ۱۹۶ هزار سهم
– حقوقی به حقیقی: ۰%
– قیمت: ۲۸۸۵۰
۱۲:۱۰:۲۱
 – خرید ۴ نفر  هرکدام ۸۷ میلیون ت 
– جمعاً ۰.۳ میلیارد تومان
– حجم: ۱۲۰ هزار سهم
– حقوقی به حقیقی: ۰%
– قیمت: ۲۸۸۵۰
۱۲:۱۸:۰۱
 – خرید ۱ نفر  ۴۱۳ میلیون ت 
– حجم: ۱۴۳ هزار سهم
– حقوقی به حقیقی: ۰%
– قیمت: ۲۸۸۵۰
۱۲:۲۹:۲۰
 – خرید ۵ نفر  هرکدام ۱۲۵ میلیون ت 
– جمعاً ۰.۶ میلیارد تومان
– حجم: ۲۱۶ هزار سهم
– حقوقی به حقیقی: ۰%
– قیمت: ۲۸۸۵۰
۱۲:۳۰:۰۲
 – خرید ۸ نفر  هرکدام ۶۱ میلیون ت 
– جمعاً ۰.۵ میلیارد تومان
– حجم: ۱۷۰ هزار سهم
– حقوقی به حقیقی: ۰%
– قیمت: ۲۸۸۵۰

 مجموع خرید
حجم: ۸.۶ M سهم
ارزش: ۲۴.۶ میلیارد تومان

 مجموع فروش
حجم: ۲.۲ M سهم
ارزش: ۶.۱ میلیارد تومان

جزئیات معاملات حقیقی و حقوقی

 در محدوده مثبت
– خرید حقیقی: ۷۱.۱ M سهم
– سرانه: ۱۸ میلیون تومان
– فروش حقیقی: ۷۴.۳ M سهم
– سرانه: ۱۶ میلیون تومان
– خرید حقوقی: ۷.۴ M سهم
– فروش حقوقی: ۴.۳ M سهم

 در صف خرید
– خرید حقیقی: ۱۰.۱ M سهم
– سرانه: ۴۷ میلیون تومان
– فروش حقیقی: ۱۰.۳ M سهم
– سرانه: ۱۰ میلیون تومان
– خرید حقوقی: ۴۰۴ هزار سهم
– فروش حقوقی: ۲۱۳ هزار سهم
 

لینک منبع خبر

تگ ها: , ,

اخبار مرتبط

فهرست