کد خبر: 4437390
48
0

به هر کد چند سهم سپیدار رسید

به گزارش نبض بورس، در این عرضه، تعداد ۴ میلیون و ۱۹۶ هزار و ۴۶۰ کد معاملاتی مشارکت کردند که به فرایند تخصیص حداکثر ۷ سهم سپیدار به ۴ میلیون و ۱۷۲ هزار و ۴۰۵ نفر در حال انجام است.

این میزان سهام سپیدار در محدوده قیمتی ۳۸ هزار تا ۳۹ هزار و ۸۰۰ ریال برای هر سهم و با سهمیه ۱۵ سهمی برای هر کد حقیقی و حقوقی عرضه شد.

علاوه بر ۲۶ میلیون سهام سپیدار که امروز به عموم عرضه شد، روز شنبه تعداد ۴ میلیون سهم از سهام سپیدار سیستم آسیا به صندوق‌های سرمایه‌گذاری عرضه خواهد شد و بدین ترتیب تعداد کل سهام عرضه اولیه‌ای این شرکت به ۳۰ میلیون سهم می‌رسد که معادل ۱۵ درصد از کل سهام آن است.

شرکت سپیدار سیستم آسیا شهریورماه جاری در گروه رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن و زیرگروه مشاوره و تهیه نرم‌افزار در بازار دوم فرابورس پذیرش شد.

مدیر این عرضه، شرکت کارگزاری مفید و متعهدین خرید آن نیز شرکت‌های مدیریت سرمایه‌گذاری آینده‌نگر دانا و کارگزاری مفید بودند که به ترتیب خرید ۳۳.۳ و ۱۶.۷ درصد از سهام سپیدار را متعهد شدند.

تعداد کل سهام این شرکت ۲۰۰ میلیون سهم است که شرکت همکاران سیستم مالکیت ۹۹.۹۹ درصدی آن را در اختیار دارد.

در صدمین نشست خبری یک دیدار، یک عرضه، حمیدرضا رنجبری مدیرعامل این شرکت با اشاره به اینکه بیش از یک دهه از فعالیت شرکت سپیدار سیستم آسیا می‌گذرد، گفت: این شرکت روی تحلیل و تولید نرم‌افزارهای سازمانی ویژه شرکت‌ها و اصناف فعالیت می‌کند و در حال حاضر بیش از ۴۰ هزار مشتری در سراسر کشور از محصولات سپیدار سیستم استفاده می‌کنند.

منبع: فرابورس ایران

لینک منبع خبر

اخبار مرتبط

نتیجه‌ای پیدا نشد.

به هر کد چند سهم سپیدار رسید

کد خبر: 4437390

به گزارش نبض بورس، در این عرضه، تعداد ۴ میلیون و ۱۹۶ هزار و ۴۶۰ کد معاملاتی مشارکت کردند که به فرایند تخصیص حداکثر ۷ سهم سپیدار به ۴ میلیون و ۱۷۲ هزار و ۴۰۵ نفر در حال انجام است.

این میزان سهام سپیدار در محدوده قیمتی ۳۸ هزار تا ۳۹ هزار و ۸۰۰ ریال برای هر سهم و با سهمیه ۱۵ سهمی برای هر کد حقیقی و حقوقی عرضه شد.

علاوه بر ۲۶ میلیون سهام سپیدار که امروز به عموم عرضه شد، روز شنبه تعداد ۴ میلیون سهم از سهام سپیدار سیستم آسیا به صندوق‌های سرمایه‌گذاری عرضه خواهد شد و بدین ترتیب تعداد کل سهام عرضه اولیه‌ای این شرکت به ۳۰ میلیون سهم می‌رسد که معادل ۱۵ درصد از کل سهام آن است.

شرکت سپیدار سیستم آسیا شهریورماه جاری در گروه رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن و زیرگروه مشاوره و تهیه نرم‌افزار در بازار دوم فرابورس پذیرش شد.

مدیر این عرضه، شرکت کارگزاری مفید و متعهدین خرید آن نیز شرکت‌های مدیریت سرمایه‌گذاری آینده‌نگر دانا و کارگزاری مفید بودند که به ترتیب خرید ۳۳.۳ و ۱۶.۷ درصد از سهام سپیدار را متعهد شدند.

تعداد کل سهام این شرکت ۲۰۰ میلیون سهم است که شرکت همکاران سیستم مالکیت ۹۹.۹۹ درصدی آن را در اختیار دارد.

در صدمین نشست خبری یک دیدار، یک عرضه، حمیدرضا رنجبری مدیرعامل این شرکت با اشاره به اینکه بیش از یک دهه از فعالیت شرکت سپیدار سیستم آسیا می‌گذرد، گفت: این شرکت روی تحلیل و تولید نرم‌افزارهای سازمانی ویژه شرکت‌ها و اصناف فعالیت می‌کند و در حال حاضر بیش از ۴۰ هزار مشتری در سراسر کشور از محصولات سپیدار سیستم استفاده می‌کنند.

منبع: فرابورس ایران

لینک منبع خبر

اخبار مرتبط

نتیجه‌ای پیدا نشد.

فهرست