کد خبر: 4441465
13
0

تایید و ثبت سه افزایش سرمایه شرکت بورسی

به گزارش صدای بورس، شرکت سرمایه گذاری خوارزمی بانماد: وخارزم(خوارزمی) در اطلاعیه ای در کدال اعلام کرد: پیشنهاد افزایش سرمایه شرکت از مبلغ 12 هزار و 500 میلیارد ریال به مبلغ 50 هزار میلیارد ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی، سود انباشته، سایر اندوخته ها به منظور جبران مخارج انجام شده بابت سرمایه گذاری های انجام شده، مشارکت در افزایش سرمایه در جریان شرکت های سرمایه پذیر و سرمایه گذاری در بازار سرمایه با هدف افزایش سودآوری در تاریخ 1399/10/24 به تصویب هیئت مدیره رسیده است. این افزایش سرمایه جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده که اظهارنظر بازرس قانونی نسبت به گزارش مذکور متعاقبا اطلاع رسانی می شود.
بدیهی است انجام افزایش سرمایة یادشده منوط به موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار و تصویب مجمع عمومی فوق العاده می باشد.

شرکت بیسکویت گرجی
شرکت بیسکویت گرجی با نماد «غگرجی» در اطلاعیه ای در کدال اعلام کرد: افزایش سرمایه شرکت ازم بلغ 750 میلیارد ریال به مبلغ 3 هزار و 349 میلیارد و 790 میلیون ریال از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها به منظور اجرای مفاد تبصره 2 ماده 161 اصلاحیه قانون تجارت مصوبه اسفند ماه 1347 و به استناد شرایط قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی مصوبه مورخ 15/02/1398 مجلس شورای اسلامی و بخشنامه شماره 30/98/200 مورخ 03/04/1398 سازمان امور مالیاتی کشور به تایید هیات مدیره و حسابرس شرکت رسیده است.
بدیهی است انجام افزایش سرمایة یادشده منوط به موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار و تصویب مجمع عمومی فوق العاده است که در این خصوص اطلاع رسانی لازم صورت خواهد گرفت.

شرکت بین المللی توسعه ساختمان
شرکت بین المللی توسعه ساختمان با نماد «ثاخت» در اطلاعیه ای در کدال اعلام کرد:  با توجه به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-99A-043 مورخ 1399/04/07  بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1399/04/22  افزایش سرمایۀ شرکت از مبلغ 6 هزار میلیارد ریال به مبلغ 9 هزار میلیارد ریال از محل مطالبات و آورده نقدی مبلغ 3000000 میلیون ریال در تاریخ 1399/10/21 در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.

لینک منبع خبر

تگ ها: , ,

اخبار مرتبط

بانک ملی ایران افزایش سرمایه داد :: تنخواه

تنخواه- به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، افزایش سرمایه این بانک از محل تجدید ارزیابی دارایی ها و در راستای اجرای ماده ۱۴ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و…
کد خبر: 4443698
5

افزایش سود «امین» از ۱۰۰میلیارد تومان به ۴۲۰میلیارد تومان/ تأمین سرمایه امین به زودی ۵۷درصد افزایش سرمایه می‌دهد

اقتصادآنلاین – سارا محسنی؛ در جریان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه، سلمان خادم‌المله، مدیرعامل شرکت تامین سرمایه امین به ارائه توضیحات لازم پرداخت و پس از آن، به پرسش‌های سهامداران پاسخ داده شد.…
کد خبر: 4443656
4

تایید و ثبت سه افزایش سرمایه شرکت بورسی

کد خبر: 4441465

به گزارش صدای بورس، شرکت سرمایه گذاری خوارزمی بانماد: وخارزم(خوارزمی) در اطلاعیه ای در کدال اعلام کرد: پیشنهاد افزایش سرمایه شرکت از مبلغ 12 هزار و 500 میلیارد ریال به مبلغ 50 هزار میلیارد ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی، سود انباشته، سایر اندوخته ها به منظور جبران مخارج انجام شده بابت سرمایه گذاری های انجام شده، مشارکت در افزایش سرمایه در جریان شرکت های سرمایه پذیر و سرمایه گذاری در بازار سرمایه با هدف افزایش سودآوری در تاریخ 1399/10/24 به تصویب هیئت مدیره رسیده است. این افزایش سرمایه جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده که اظهارنظر بازرس قانونی نسبت به گزارش مذکور متعاقبا اطلاع رسانی می شود.
بدیهی است انجام افزایش سرمایة یادشده منوط به موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار و تصویب مجمع عمومی فوق العاده می باشد.

شرکت بیسکویت گرجی
شرکت بیسکویت گرجی با نماد «غگرجی» در اطلاعیه ای در کدال اعلام کرد: افزایش سرمایه شرکت ازم بلغ 750 میلیارد ریال به مبلغ 3 هزار و 349 میلیارد و 790 میلیون ریال از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها به منظور اجرای مفاد تبصره 2 ماده 161 اصلاحیه قانون تجارت مصوبه اسفند ماه 1347 و به استناد شرایط قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی مصوبه مورخ 15/02/1398 مجلس شورای اسلامی و بخشنامه شماره 30/98/200 مورخ 03/04/1398 سازمان امور مالیاتی کشور به تایید هیات مدیره و حسابرس شرکت رسیده است.
بدیهی است انجام افزایش سرمایة یادشده منوط به موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار و تصویب مجمع عمومی فوق العاده است که در این خصوص اطلاع رسانی لازم صورت خواهد گرفت.

شرکت بین المللی توسعه ساختمان
شرکت بین المللی توسعه ساختمان با نماد «ثاخت» در اطلاعیه ای در کدال اعلام کرد:  با توجه به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-99A-043 مورخ 1399/04/07  بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1399/04/22  افزایش سرمایۀ شرکت از مبلغ 6 هزار میلیارد ریال به مبلغ 9 هزار میلیارد ریال از محل مطالبات و آورده نقدی مبلغ 3000000 میلیون ریال در تاریخ 1399/10/21 در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.

لینک منبع خبر

تگ ها: , ,

اخبار مرتبط

فهرست