کد خبر: 4541804

تخصیص آب به زاینده رود ربطی به کارون ندارد

به گزارش ایمنا، قاسم تقی زاده خامسی عصر جمعه در نشست ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران خوزستان به در استانداری خوزستان اظهار کرد: تخصیص آب به زاینده رود با هدف تأمین آب باغات بوده و هیچ ربطی به سرشاخه کارون ندارد.

وی با بیان اینکه آب زاینده رود از سد زاینده رود تأمین شده و هیچ ارتباطی با کارون ندارد، افزود: مشکلات پیش آمده در بخش آب کشور را محصول تغییر اقلیم است، در حال حاضر ۹۰ درصد آب مصرفی کشور را بخش کشاورزی هفت درصد شرب و سه درصد را بخش صنعت مصرف می‌کند.

معاون وزیر نیرو گفت: خروجی آب سد کرخه سه شب است که ۲ برابر شده و متأسفانه این آب را کشاورزان و شلتوک کاران به صورت غیر مجاز استفاده می‌کنند و همین باعث شده آب به پایین دست نرسد.

طرح انتقال آب از تونل بهشت آباد تعطیل است

خامسی اظهار کرد: طرح بهشت آباد یک سامانه آبرسانی است که در ابتدا بنا بود بیش از یک میلیارد متر مکعب آب شرب را برای سه استان از سر شاخه‌های کارون انجام‌دهد، در سه سال گذشته این طرح را بازنگری کردیم و این میزان آب را از یک میلیارد متر مکعب به ۲۵۰ میلیون متر مکعب آب برای شرب اصفهان کاهش دادیم.

با انتقال آب برای کشاورزی مخالفیم

وی تاکید کرد: ما به طور کلی با انتقال آب برای کشاورزی مخالفیم و هر آنچه می‌گویم تنها مختص آب شرب است، این طرح چون مجوز زیست محیطی نداشت از سوی سازمان محیط زیست به ما ارجاع سد تا بازنگری شود.

وی گفت قطعاً وزارت نیرو هیچ طرحی را بدون پیوست زیست محیطی اجرا نخواهد کرد و اگر طرحی مجوز زیست محیطی داشته باشد نیز را برای اجرا معطل نمی‌کنیم.

منبع: ایرنا

لینک منبع خبر

اخبار مرتبط

نتیجه‌ای پیدا نشد.

تخصیص آب به زاینده رود ربطی به کارون ندارد

کد خبر: 4541804

به گزارش ایمنا، قاسم تقی زاده خامسی عصر جمعه در نشست ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران خوزستان به در استانداری خوزستان اظهار کرد: تخصیص آب به زاینده رود با هدف تأمین آب باغات بوده و هیچ ربطی به سرشاخه کارون ندارد.

وی با بیان اینکه آب زاینده رود از سد زاینده رود تأمین شده و هیچ ارتباطی با کارون ندارد، افزود: مشکلات پیش آمده در بخش آب کشور را محصول تغییر اقلیم است، در حال حاضر ۹۰ درصد آب مصرفی کشور را بخش کشاورزی هفت درصد شرب و سه درصد را بخش صنعت مصرف می‌کند.

معاون وزیر نیرو گفت: خروجی آب سد کرخه سه شب است که ۲ برابر شده و متأسفانه این آب را کشاورزان و شلتوک کاران به صورت غیر مجاز استفاده می‌کنند و همین باعث شده آب به پایین دست نرسد.

طرح انتقال آب از تونل بهشت آباد تعطیل است

خامسی اظهار کرد: طرح بهشت آباد یک سامانه آبرسانی است که در ابتدا بنا بود بیش از یک میلیارد متر مکعب آب شرب را برای سه استان از سر شاخه‌های کارون انجام‌دهد، در سه سال گذشته این طرح را بازنگری کردیم و این میزان آب را از یک میلیارد متر مکعب به ۲۵۰ میلیون متر مکعب آب برای شرب اصفهان کاهش دادیم.

با انتقال آب برای کشاورزی مخالفیم

وی تاکید کرد: ما به طور کلی با انتقال آب برای کشاورزی مخالفیم و هر آنچه می‌گویم تنها مختص آب شرب است، این طرح چون مجوز زیست محیطی نداشت از سوی سازمان محیط زیست به ما ارجاع سد تا بازنگری شود.

وی گفت قطعاً وزارت نیرو هیچ طرحی را بدون پیوست زیست محیطی اجرا نخواهد کرد و اگر طرحی مجوز زیست محیطی داشته باشد نیز را برای اجرا معطل نمی‌کنیم.

منبع: ایرنا

لینک منبع خبر

اخبار مرتبط

نتیجه‌ای پیدا نشد.

فهرست