کد خبر: 4543614

تعطیلی بورس مشروط به تعطیلی بانک هاست