کد خبر: 4521740
0

تغییرات ۱۰ گانه اصلاحیه قانون جدید چک اعلام شد

بانک مرکزی با اعلام تغییرات ۱۰ گانه اصلاحیه قانون جدید چک اعلام کرد: با ابلاغ این بخشنامه، سایر مقررات مغایر‬ با ساز و کارها و الزامات ناظر بر چک‌های تضمین شده، لغو می‌شود.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، بانک مرکزی با صدور بخشنامه ای، مهم‌ترین تغییرات اصلاحیه قانون جدید چک را اعلام کرد.

در صورت مفقود شدن چک تضمین‌شده، مراجعه متقاضی و گیرنده به بانک صادرکننده و تکمیل و امضای فرم اعلام مفقودی و تعهد نامه عدم ادعا نسبت به چک مفقود شده به منظور درخواست نسخه المثنی چک الزامی است.

– مدت اعتبار تعیین شده برای چک به مدت ۳ سال از تاریخ دریافت دسته چک حذف شده است.

– صدور و تحویل چک‌های تضمین‌ شده توسط بانک‌ها به مشتری، صرفاً از طریق سامانه صیاد امکان‌ پذیر است.

– صدور و تحویل چک‌های تضمین‌شده مستلزم تکمیل برگه درخواست توسط متقاضی در شعبه بانک در حضور متصدی بانکی، درج مشخصات هویتی و شماره‌حساب گیرنده روی چک تضمین شده و ثبت علت درخواست صدور چک در سامانه صیاد است.

– لازم است به هر برگه چک تضمین شده، یک شناسه یکتا اختصاص یابد و امکان استعلام اطلاعات چک برای گیرنده چک (ذینفع) فراهم شود.

– پرداخت مبلغ چک تضمین‌شده توسط بانک صرفاً در وجه و به شماره‌حساب گیرنده که مشخصات وی روی چک درج  شده، امکان‌پذیر است و ظهرنویسی برای انتقال چک فاقد اعتبار است.

– ابطال چک تضمین‌شده به درخواست متقاضی ، وکیل یا نماینده قانونی وی با ارائه اصل چک به منظور واریز وجه چک به‌ حساب متقاضی، بدون نیاز به ظهرنویسی گیرنده ، صرفاً تا یک ماه پس از صدور آن توسط بانک صادرکننده امکان‌ پذیر است.

– پرداخت چک تضمین‌ شده به گیرنده با ارائه اصل چک تنها پس از مهلت مقرر در بند قبل، مشروط به تکمیل فرم های مربوط به مبارزه با پولشویی توسط متقاضی یا گیرنده و گزارش شعبه بانک به واحد مبارزه با پولشویی بانک صادرکننده است.

– مؤسسه اعتباری موظف به احراز هویت متقاضی و گیرنده و استعلام صحت مشخصات اشخاص از سامانه نظام هویت سنجی الکترونیکی بانکی و صدور چک المثنی طبق اطلاعات مندرج در سامانه صیاد پس از ابطال چک مفقود شده است.

– در صورت جعل چک یا استفاده از چک تضمین‌شده مجعول، علاوه بر مجازات‌های قانونی مقرر، محرومیت ۲ تا ۶ سال از گرفتن چک تضمین شده به حکم دادگاه پیش‌بینی شده است.

از تاریخ ابلاغ این بخشنامه، سایر مقررات مغایر ‬ با ابلاغ ساز و کارها و الزامات ناظر بر چک‌های تضمین شده، ملغی می‌شود.

تلگرام اصلی بورس پرس : t.me/boursepressir

انتهای پیام

لینک منبع خبر

تگ ها:

اخبار مرتبط

صدور چک در دستگاه‌های دولتی تهران حذف شد

معاون نظارت مالی و رییس خزانه معین اداره‌ کل امور اقتصادی و دارایی استان تهران گفت: صدور چک از گردونه مالی دستگاه‌های دولتی این استان از ابتدای سال گذشته حذف شده است. به…
کد خبر: 4528082

کدام استان بیشترین چک برگشتی را دارد؟

براساس آمار بانک مرکزی، حدود ۷ میلیون و ۵۰۰ هزار فقره چک به ارزشی حدود ۱۹۴۳ هزار میلیارد ریال در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰ در کل کشور مبادله شد که نسبت به ماه قبل از…
کد خبر: 4527403

تغییرات ۱۰ گانه اصلاحیه قانون جدید چک اعلام شد

کد خبر: 4521740

بانک مرکزی با اعلام تغییرات ۱۰ گانه اصلاحیه قانون جدید چک اعلام کرد: با ابلاغ این بخشنامه، سایر مقررات مغایر‬ با ساز و کارها و الزامات ناظر بر چک‌های تضمین شده، لغو می‌شود.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، بانک مرکزی با صدور بخشنامه ای، مهم‌ترین تغییرات اصلاحیه قانون جدید چک را اعلام کرد.

در صورت مفقود شدن چک تضمین‌شده، مراجعه متقاضی و گیرنده به بانک صادرکننده و تکمیل و امضای فرم اعلام مفقودی و تعهد نامه عدم ادعا نسبت به چک مفقود شده به منظور درخواست نسخه المثنی چک الزامی است.

– مدت اعتبار تعیین شده برای چک به مدت ۳ سال از تاریخ دریافت دسته چک حذف شده است.

– صدور و تحویل چک‌های تضمین‌ شده توسط بانک‌ها به مشتری، صرفاً از طریق سامانه صیاد امکان‌ پذیر است.

– صدور و تحویل چک‌های تضمین‌شده مستلزم تکمیل برگه درخواست توسط متقاضی در شعبه بانک در حضور متصدی بانکی، درج مشخصات هویتی و شماره‌حساب گیرنده روی چک تضمین شده و ثبت علت درخواست صدور چک در سامانه صیاد است.

– لازم است به هر برگه چک تضمین شده، یک شناسه یکتا اختصاص یابد و امکان استعلام اطلاعات چک برای گیرنده چک (ذینفع) فراهم شود.

– پرداخت مبلغ چک تضمین‌شده توسط بانک صرفاً در وجه و به شماره‌حساب گیرنده که مشخصات وی روی چک درج  شده، امکان‌پذیر است و ظهرنویسی برای انتقال چک فاقد اعتبار است.

– ابطال چک تضمین‌شده به درخواست متقاضی ، وکیل یا نماینده قانونی وی با ارائه اصل چک به منظور واریز وجه چک به‌ حساب متقاضی، بدون نیاز به ظهرنویسی گیرنده ، صرفاً تا یک ماه پس از صدور آن توسط بانک صادرکننده امکان‌ پذیر است.

– پرداخت چک تضمین‌ شده به گیرنده با ارائه اصل چک تنها پس از مهلت مقرر در بند قبل، مشروط به تکمیل فرم های مربوط به مبارزه با پولشویی توسط متقاضی یا گیرنده و گزارش شعبه بانک به واحد مبارزه با پولشویی بانک صادرکننده است.

– مؤسسه اعتباری موظف به احراز هویت متقاضی و گیرنده و استعلام صحت مشخصات اشخاص از سامانه نظام هویت سنجی الکترونیکی بانکی و صدور چک المثنی طبق اطلاعات مندرج در سامانه صیاد پس از ابطال چک مفقود شده است.

– در صورت جعل چک یا استفاده از چک تضمین‌شده مجعول، علاوه بر مجازات‌های قانونی مقرر، محرومیت ۲ تا ۶ سال از گرفتن چک تضمین شده به حکم دادگاه پیش‌بینی شده است.

از تاریخ ابلاغ این بخشنامه، سایر مقررات مغایر ‬ با ابلاغ ساز و کارها و الزامات ناظر بر چک‌های تضمین شده، ملغی می‌شود.

تلگرام اصلی بورس پرس : t.me/boursepressir

انتهای پیام

لینک منبع خبر

تگ ها:

اخبار مرتبط

فهرست