کد خبر: 4458575
0
0

تفاوت مشخصات راننده وبیمه گذار مانع دریافت خسارت بیمه نمی‌شود

به گزارش روز سه شنبه ایرنا از بیمه مرکزی، برابر بخشنامه صادره از سوی داره کل نظارت فنی بر بیمه‌های غیرزندگی، در مورد وسایل نقلیه زمینی دارای پلاک ملی، شرکت بیمه در زمان صدور بیمه نامه باید اطلاعات گواهینامه راننده/ رانندگان وسیله نقلیه مورد بیمه (حداقل یک راننده) را از بیمه گذار اخذ و بوسیله سامانه سنهاب به بیمه مرکزی  ارسال نمایند.

 راننده وسیله نقلیه می‌تواند فردی غیر از بیمه گذار و یا مالک وسیله نقلیه باشد و تطبیق نداشتن مشخصات راننده و بیمه گذار به هیچ عنوان مانع صدور بیمه نامه نخواهد شد.

همچنین اطلاعات رانندگان وسایل نقلیه که به ترتیب یاد شده گردآوری می‌شود، فقط به منظور مطالعات و محاسبات آماری بیمه مرکزی در زمینه صدور بیمه نامه شخص ثالث بر اساس ویژگی‌های «راننده» مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

 بنابراین تاکید می‌شود که تطبیق نداشتن مشخصات راننده در زمان خسارت با اطلاعات راننده در زمان صدور بیمه نامه به هیچ وجه باعث پرداخت نشدن خسارت نخواهد شد و خسارت زیان دیده مطابق مقررات قانونی و همچون گذشته رسیدگی و پرداخت خواهد شد.

لینک منبع خبر

تگ ها:

اخبار مرتبط

معافیت حق بیمه قالیبافان، رانندگان و صیادان از مالیات :: تنخواه

نمایندگان مجلس شورای اسلامی، دولت را مکلف به حمایت بیمه ای قالیبافان، رانندگان صیادان، خادمان مساجد، نویسندگان کردند که به این ترتیب حق بیمه سهم کارفرمایی آنها معاف از مالیات شد. تنخواه- نمایندگان در…
کد خبر: 4465272
0

تفاوت مشخصات راننده وبیمه گذار مانع دریافت خسارت بیمه نمی‌شود

کد خبر: 4458575

به گزارش روز سه شنبه ایرنا از بیمه مرکزی، برابر بخشنامه صادره از سوی داره کل نظارت فنی بر بیمه‌های غیرزندگی، در مورد وسایل نقلیه زمینی دارای پلاک ملی، شرکت بیمه در زمان صدور بیمه نامه باید اطلاعات گواهینامه راننده/ رانندگان وسیله نقلیه مورد بیمه (حداقل یک راننده) را از بیمه گذار اخذ و بوسیله سامانه سنهاب به بیمه مرکزی  ارسال نمایند.

 راننده وسیله نقلیه می‌تواند فردی غیر از بیمه گذار و یا مالک وسیله نقلیه باشد و تطبیق نداشتن مشخصات راننده و بیمه گذار به هیچ عنوان مانع صدور بیمه نامه نخواهد شد.

همچنین اطلاعات رانندگان وسایل نقلیه که به ترتیب یاد شده گردآوری می‌شود، فقط به منظور مطالعات و محاسبات آماری بیمه مرکزی در زمینه صدور بیمه نامه شخص ثالث بر اساس ویژگی‌های «راننده» مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

 بنابراین تاکید می‌شود که تطبیق نداشتن مشخصات راننده در زمان خسارت با اطلاعات راننده در زمان صدور بیمه نامه به هیچ وجه باعث پرداخت نشدن خسارت نخواهد شد و خسارت زیان دیده مطابق مقررات قانونی و همچون گذشته رسیدگی و پرداخت خواهد شد.

لینک منبع خبر

تگ ها:

اخبار مرتبط

فهرست