کد خبر: 4482802
0

تهاتر بدهی‌های هپکو

در یک اطلاعیه اعلام شده که بدهی‌های بانکی و مالیاتی شرکت تولید تجهیزات سنگین هپکو (سهامی عام) و شرکت مهندسی و تولید ماشین‌آلات راه‌سازی و معدنی کشاورزی هپکو اراک (سهامی خاص) با مطالبات سازمان تامین اجتماعی (سهامدار عمده) از دولت تهاتر شد. طبق این اطلاعیه که روز گذشته در قالب اطلاعات با اهمیت گروه ب منتشر شد، با استناد به بند (و) وتبصره (5) قانون بودجه سال 1399 کل کشور مبلغ یک هزار و 47 میلیارد تومان بدهی‌های بانکی و مبلغ 4/ 5 میلیارد تومان بدهی‌های مالیاتی ومبلغ 8/ 3 میلیارد تومان بدهی به خزانه‌داری کل کشور شرکت تولید تجهیزات سنگین هپکو (سهامی عام) با مطالبات سازمان تامین اجتماعی (سهامدار عمده) از دولت تهاتر شد.

لینک منبع خبر

اخبار مرتبط

نتیجه‌ای پیدا نشد.

تهاتر بدهی‌های هپکو

کد خبر: 4482802

در یک اطلاعیه اعلام شده که بدهی‌های بانکی و مالیاتی شرکت تولید تجهیزات سنگین هپکو (سهامی عام) و شرکت مهندسی و تولید ماشین‌آلات راه‌سازی و معدنی کشاورزی هپکو اراک (سهامی خاص) با مطالبات سازمان تامین اجتماعی (سهامدار عمده) از دولت تهاتر شد. طبق این اطلاعیه که روز گذشته در قالب اطلاعات با اهمیت گروه ب منتشر شد، با استناد به بند (و) وتبصره (5) قانون بودجه سال 1399 کل کشور مبلغ یک هزار و 47 میلیارد تومان بدهی‌های بانکی و مبلغ 4/ 5 میلیارد تومان بدهی‌های مالیاتی ومبلغ 8/ 3 میلیارد تومان بدهی به خزانه‌داری کل کشور شرکت تولید تجهیزات سنگین هپکو (سهامی عام) با مطالبات سازمان تامین اجتماعی (سهامدار عمده) از دولت تهاتر شد.

لینک منبع خبر

اخبار مرتبط

نتیجه‌ای پیدا نشد.

فهرست