توقف نمادهای معاملاتی(زکوثر)،(خگستر)

در پایان معاملات امروز نماد معاملاتی شرکت های سرمایه گذاری کشاورزی کوثر(زکوثر)، گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو(خگستر) متوقف خواهند شد.

لینک منبع خبر

, ,
فهرست