کد خبر: 4520733
0

جداول خاموشی بعد از تعطیلات منتشر می‌شود؟

به گزارش ایمنا، ابوذر صالحی – مدیر کل روابط عمومی و بین الملل شرکت توانیر در این رابطه گفت: در تعطیلات به دلیل کاهش بار صنعتی و تجاری مصرف بین ۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰ مگاوات کاهش می‌یابد و شرایط متعادل می‌شود.

وی با بیان اینکه در روزهای عادی نیز تلاش این است که خاموشی اعمال نشود و جداولی که منتشر می‌شود نیز کمترین تحقق را داشته باشد، اظهار کرد: در روزهای تعطیل به دلیل کاهش بار از میزان مصرف کاسته می‌شود، به همین دلیل تقاضای ما از مشترکان صرفه‌جویی است چراکه با اندکی کاهش مصرف می‌توانیم مانع بروز خاموشی شویم، اگر همین میزان صرفه‌جویی صورت گیرد به طور کل در هیچ نقطه‌ای خاموشی رخ نخواهد داد.

به گفته صالحی، انتشار جداول خاموشی کاملاً بر عهده استان‌ها گذاشته شده و آنها بر اساس سقف مصرف تعیین شده این جداول را منتشر خواهند کرد و طبق گفته وزیر نیرو به هر دلیلی که قرار باشد خاموشی اعمال شود، قطعاً باید اطلاع رسانی دقیق صورت گیرد و در توانیر نیز هیأت نظارت در همین راستا ایجاد شده و اگر شرکتی اطلاع رسانی نکند و یا خاموشی بدون انطباق با جداول منتشر شده اعمال شود، قطعاً تذکرات لازم داده خواهد شد و قرار وزارت نیرو اطلاع رسانی کامل در این خصوص به مردم است.

وی اظهار کرد: در تعطیلات و در پی کاهش مصرف جداول خاموشی منتشر نمی‌شود اما با توجه به افزایش دما پس از تعطیلات و احتمال افزایش مصرف جداول خاموشی منتشر خواهد شد اما اگر مردم رعایت کنند شاهد خاموشی نخواهیم بود.

لینک منبع خبر

اخبار مرتبط

نتیجه‌ای پیدا نشد.

جداول خاموشی بعد از تعطیلات منتشر می‌شود؟

کد خبر: 4520733

به گزارش ایمنا، ابوذر صالحی – مدیر کل روابط عمومی و بین الملل شرکت توانیر در این رابطه گفت: در تعطیلات به دلیل کاهش بار صنعتی و تجاری مصرف بین ۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰ مگاوات کاهش می‌یابد و شرایط متعادل می‌شود.

وی با بیان اینکه در روزهای عادی نیز تلاش این است که خاموشی اعمال نشود و جداولی که منتشر می‌شود نیز کمترین تحقق را داشته باشد، اظهار کرد: در روزهای تعطیل به دلیل کاهش بار از میزان مصرف کاسته می‌شود، به همین دلیل تقاضای ما از مشترکان صرفه‌جویی است چراکه با اندکی کاهش مصرف می‌توانیم مانع بروز خاموشی شویم، اگر همین میزان صرفه‌جویی صورت گیرد به طور کل در هیچ نقطه‌ای خاموشی رخ نخواهد داد.

به گفته صالحی، انتشار جداول خاموشی کاملاً بر عهده استان‌ها گذاشته شده و آنها بر اساس سقف مصرف تعیین شده این جداول را منتشر خواهند کرد و طبق گفته وزیر نیرو به هر دلیلی که قرار باشد خاموشی اعمال شود، قطعاً باید اطلاع رسانی دقیق صورت گیرد و در توانیر نیز هیأت نظارت در همین راستا ایجاد شده و اگر شرکتی اطلاع رسانی نکند و یا خاموشی بدون انطباق با جداول منتشر شده اعمال شود، قطعاً تذکرات لازم داده خواهد شد و قرار وزارت نیرو اطلاع رسانی کامل در این خصوص به مردم است.

وی اظهار کرد: در تعطیلات و در پی کاهش مصرف جداول خاموشی منتشر نمی‌شود اما با توجه به افزایش دما پس از تعطیلات و احتمال افزایش مصرف جداول خاموشی منتشر خواهد شد اما اگر مردم رعایت کنند شاهد خاموشی نخواهیم بود.

لینک منبع خبر

اخبار مرتبط

نتیجه‌ای پیدا نشد.

فهرست