کد خبر: 4458135
0
0

حدود ۴۰ درصد از چک‌های وصولی رمزدار است 

از ۲۷۵ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان چک وصول شده در دی امسال ۶۰.۸ درصد آن مربوط به چک‌های عادی است که ۳۹.۲ درصد دیگر آن را نیز چک‌های رمزدار تشکیل می‌دهند.

به گزارش ایسنا، مجموع چک‌های مبادله شده در دی سال جاری به هفت میلیون و ۸۰۰ هزار فقره رسید که ترکیبی از انواع چک از جمله عادی، رمرزدار و… را تشکیل می‌دهد.

جدیدترین آمار بانک مرکزی بیانگر این است که از مجموع چک‌های مبادله شده معادل هشت میلیون و ۴۰۰ هزار فقره وصول شده که از این تعداد حدود هفت میلیون و ۸۰۰ هزار فقره عادی و بالغ بر ۰.۶ میلیون فقره رمز دار بوده است؛ بنابراین در کل کشور ۹۲.۵ درصد از کل چک‌های وصولی را چک‌های عادی و ۷.۵ درصد را چک‌های رمز دار تشکیل می‌دهند.

از نظر مبلغی نیز، از ۲۷۵ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان چک‌های وصولی در کل کشور معادل ۱۶۷ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان برای چک‌های عادی و ۱۰۸ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان خاص چک‌های رمزدار بوده است. بر این اساس، در کل کشور ۶۰.۸ درصد از کل مبلغ چک‌های وصولی را چک‌های عادی و ۳۹.۲ درصد دیگر را چک‌های رمزدار به خود اختصاص داده‌اند.

طبق این گزارش، در دی ماه امسال در کـل کشـور ۶۲۶ هـزار فقـره چـک رمـزدار بـه ارزشـی معادل ۱۰۸ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان وصول شده که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۲۸.۵ و ۱۴.۹ درصد افزایش داشته است.

در ماه مورد بررسی، در استان تهران ۱۹۸ هزار فقـره چـک رمـزدار بـه ارزشـی معادل ۵۹ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان وصول شد که در این ماه، ۴۹.۴ درصد از تعداد چک‌های رمزدار وصولی در سه استان تهـران (۳۱.۷ درصـد)، اصفهان (۹.۹ درصد) و خراسان رضوی (۷.۸ درصد) وصول شده است که بیشترین سهم را در مقایسه با سایر استان‌ها دارا بوده‌اند.

همچنــین ۶۶.۱ درصــد از ارزش چــک‌هــای فــوق در اســتان‌هــای تهــران (۵۴.۸ درصــد)، اصفهان (۶.۴ درصد) و خراسان رضوی (۴.۹ درصد) وصول شده است.

گفتنی است؛ چک‌های عادی به چک‌هایی گفته می‌شود که اشخاص به حساب جاری خود صادر کرده و دارنده آن تضمینی جز اعتبار صادرکننده آن ندارد. گیرنده وجه چک ممکن است خود صادرکننده یا حامل آن بوده یا چک در وجه شخصی معین یا به حواله کرد آن صادر شده باشد.

علاوه براین، چک‌های رمزدار چک‌هایی هستند که بنا به درخواست مشتری و به نام اشخاص حقیقی یا حقوقی توسط بانک به عهده همان بانک یا شعب آن و همچنین می‌توانند بر عهده سایر بانک‌ها تحت عنوان چک رمزدار بین بانکی صادر شود. این قبیل چک‌ها جهت تسهیل و تسریع در نقل و انتقال وجوه بین بانکی صادر شده و پرداخت وجه آن توسط بانک صادرکننده تضمین می‌شود.

انتهای پیام

لینک منبع خبر

تگ ها:

اخبار مرتبط

خبر مهم برای گیرندگان چک/شرط نقد شدن چک‌های جدید اعلام شد

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین،  محمد داوودبیگی گفت: از ابتدای سال ۱۴۰۰، چک‌هایی که در اختیار مردم قرار می‌گیرد، فرمت و قالبشان تغییر می‌کند. این تغییرات به این دلیل است که مردم این چک‌ها را…
کد خبر: 4462453
0

آمادگی شبکه بانکی برای اجرای قانون جدید صدور چک

قائم مقام بانک مرکزی گفت: قانون جدید صدور چک از ابتدای سال ۱۴۰۰ اجرایی خواهد شد. به گزارش خبرگزاری صداوسیما از بانک مرکزی، آقای اکبر کمیجانی در نشستی با حضور مدیران بخش فناوری…
کد خبر: 4462445
0

دسته‌چک‌های جدید از اول ۱۴۰۰ عرضه می‌شوند

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، داود محمدبیگی، مدیراداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی گفت: از ابتدای سال ۱۴۰۰، چک‌هایی که در اختیار مردم قرار می‌گیرد، فرمت و قالبشان تغییر می‌کند که این تغییرات…
کد خبر: 4462427
0

حدود ۴۰ درصد از چک‌های وصولی رمزدار است 

کد خبر: 4458135

از ۲۷۵ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان چک وصول شده در دی امسال ۶۰.۸ درصد آن مربوط به چک‌های عادی است که ۳۹.۲ درصد دیگر آن را نیز چک‌های رمزدار تشکیل می‌دهند.

به گزارش ایسنا، مجموع چک‌های مبادله شده در دی سال جاری به هفت میلیون و ۸۰۰ هزار فقره رسید که ترکیبی از انواع چک از جمله عادی، رمرزدار و… را تشکیل می‌دهد.

جدیدترین آمار بانک مرکزی بیانگر این است که از مجموع چک‌های مبادله شده معادل هشت میلیون و ۴۰۰ هزار فقره وصول شده که از این تعداد حدود هفت میلیون و ۸۰۰ هزار فقره عادی و بالغ بر ۰.۶ میلیون فقره رمز دار بوده است؛ بنابراین در کل کشور ۹۲.۵ درصد از کل چک‌های وصولی را چک‌های عادی و ۷.۵ درصد را چک‌های رمز دار تشکیل می‌دهند.

از نظر مبلغی نیز، از ۲۷۵ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان چک‌های وصولی در کل کشور معادل ۱۶۷ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان برای چک‌های عادی و ۱۰۸ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان خاص چک‌های رمزدار بوده است. بر این اساس، در کل کشور ۶۰.۸ درصد از کل مبلغ چک‌های وصولی را چک‌های عادی و ۳۹.۲ درصد دیگر را چک‌های رمزدار به خود اختصاص داده‌اند.

طبق این گزارش، در دی ماه امسال در کـل کشـور ۶۲۶ هـزار فقـره چـک رمـزدار بـه ارزشـی معادل ۱۰۸ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان وصول شده که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۲۸.۵ و ۱۴.۹ درصد افزایش داشته است.

در ماه مورد بررسی، در استان تهران ۱۹۸ هزار فقـره چـک رمـزدار بـه ارزشـی معادل ۵۹ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان وصول شد که در این ماه، ۴۹.۴ درصد از تعداد چک‌های رمزدار وصولی در سه استان تهـران (۳۱.۷ درصـد)، اصفهان (۹.۹ درصد) و خراسان رضوی (۷.۸ درصد) وصول شده است که بیشترین سهم را در مقایسه با سایر استان‌ها دارا بوده‌اند.

همچنــین ۶۶.۱ درصــد از ارزش چــک‌هــای فــوق در اســتان‌هــای تهــران (۵۴.۸ درصــد)، اصفهان (۶.۴ درصد) و خراسان رضوی (۴.۹ درصد) وصول شده است.

گفتنی است؛ چک‌های عادی به چک‌هایی گفته می‌شود که اشخاص به حساب جاری خود صادر کرده و دارنده آن تضمینی جز اعتبار صادرکننده آن ندارد. گیرنده وجه چک ممکن است خود صادرکننده یا حامل آن بوده یا چک در وجه شخصی معین یا به حواله کرد آن صادر شده باشد.

علاوه براین، چک‌های رمزدار چک‌هایی هستند که بنا به درخواست مشتری و به نام اشخاص حقیقی یا حقوقی توسط بانک به عهده همان بانک یا شعب آن و همچنین می‌توانند بر عهده سایر بانک‌ها تحت عنوان چک رمزدار بین بانکی صادر شود. این قبیل چک‌ها جهت تسهیل و تسریع در نقل و انتقال وجوه بین بانکی صادر شده و پرداخت وجه آن توسط بانک صادرکننده تضمین می‌شود.

انتهای پیام

لینک منبع خبر

تگ ها:

اخبار مرتبط

فهرست