کد خبر: 4458184
0
0

خبر جدید برای سهامداران خرد

اقتصاد۲۴ –  گزارش عملکرد چند سهام خرد در سامانه کُدال منتشر شد.

نماد «وساپا» (گروه سرمایه گذاری سایپا) گزارش عملکرد یک ماه خود را اعلام کرد که بر اساس این گزارش مجموع سرمایه گذاری آن حدود یک میلیارد تومان است.

در گزارش فعالیت نماد «خزامیا» (زامیاد) از ابتدای سال مالی تا ۳۰ بهمن ۹۹ فروش ۳هزار میلیاردی را تجریه کرده است و در دوره یک ماهه فروش ۶۰۰ میلیون تومانی داشته است.
خبر جدید برای سهامداران خرد

بر اساس گزارش اعلام شده از فعالیت نماد «سفار» (سیمان فارس) در دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۹۹ فروش یک میلیونی داشته است. همچنین در دوره یک ساله خود با فروش ۱۳۰ میلیارد تومانی همراه بود.
خبر جدید برای سهامداران خرد

میزان فروش نماد «دسبحان» (سبحان دارو) در یک دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۹۹ به ۶۱ میلیارد تومان می‌رسد. همچنین از ابتدای سال مالی، ۴۸۰ میلیارد فروش را تجربه کرده است.

خبر جدید برای سهامداران خرد
نماد «سصفها» (سیمان اصفهان) در گزارش فعالیت خود از فروش ۲۳۵ میلیاردی منتهی به ۳۰ بهمن ۹۹ خبر می‌دهد که نسبت به پایان دی ۹۹ حدود ۲۵ میلیارد تومان افزایش داشته است.

منبع: تجارت نیوز

لینک منبع خبر

اخبار مرتبط

نتیجه‌ای پیدا نشد.

خبر جدید برای سهامداران خرد

کد خبر: 4458184

اقتصاد۲۴ –  گزارش عملکرد چند سهام خرد در سامانه کُدال منتشر شد.

نماد «وساپا» (گروه سرمایه گذاری سایپا) گزارش عملکرد یک ماه خود را اعلام کرد که بر اساس این گزارش مجموع سرمایه گذاری آن حدود یک میلیارد تومان است.

در گزارش فعالیت نماد «خزامیا» (زامیاد) از ابتدای سال مالی تا ۳۰ بهمن ۹۹ فروش ۳هزار میلیاردی را تجریه کرده است و در دوره یک ماهه فروش ۶۰۰ میلیون تومانی داشته است.
خبر جدید برای سهامداران خرد

بر اساس گزارش اعلام شده از فعالیت نماد «سفار» (سیمان فارس) در دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۹۹ فروش یک میلیونی داشته است. همچنین در دوره یک ساله خود با فروش ۱۳۰ میلیارد تومانی همراه بود.
خبر جدید برای سهامداران خرد

میزان فروش نماد «دسبحان» (سبحان دارو) در یک دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۹۹ به ۶۱ میلیارد تومان می‌رسد. همچنین از ابتدای سال مالی، ۴۸۰ میلیارد فروش را تجربه کرده است.

خبر جدید برای سهامداران خرد
نماد «سصفها» (سیمان اصفهان) در گزارش فعالیت خود از فروش ۲۳۵ میلیاردی منتهی به ۳۰ بهمن ۹۹ خبر می‌دهد که نسبت به پایان دی ۹۹ حدود ۲۵ میلیارد تومان افزایش داشته است.

منبع: تجارت نیوز

لینک منبع خبر

اخبار مرتبط

نتیجه‌ای پیدا نشد.

فهرست