کد خبر: 4500803
0

راه‌اندازی دفتر معماری سازمانی در بیمه حافظ

به گزارش صدای بورس، هادی اکرمی، مشاور معماری سازمانی بیمه حافظ با بیان اینکه معماری سازمانی رویکردی است یکپارچه و جامع که جنبه ها و عناصر مختلف یک سازمان را با نگاه مهندسی تفکیک و تحلیل می‌کند،گفت: مجموعه مستندات، مدل‌ها، استانداردها و اقدامات اجرایی برای تحول از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب با محوریت فناوری اطلاعات است که در قالب یک چرخه تکرارپذیر اجرا شده و به صورت مداوم توسعه و به روزرسانی می شود.

 در همین راستا و با عنایت به انجام موفق پروژه مدیریت فرایندهای کسب و کار در سال ۱۳۹۹ در خصوص فرایندهای اصلی، مدیریت و پشتیبانی شرکت بیمه حافظ، به منظور بهره گیری حداکثری و اجرایی نمودن هرچه بیشتر طراحی های صورت گرفته در قالب شناسنامه فرایندها و شناسنامه مشاغل، تصمیم به راه اندازی و استقرار دفتر معماری سازمانی اتخاذ شد.


بیشتر بخوانید:

رسوایی لابیگری


محورهای کلیدی فعالیت این دفتر عبارتند از:

۱. برنامه ریزی راهبردی و عملیاتی برای واحدهای شرکت

۲. پایش، کنترل و نظارت بر اجرای برنامه های راهبردی، عملیاتی، پروژه ها و اقدامات جاری واحدها

۳. طراحی و برآورد شاخص های کلیدی عملکرد جهت ارزیابی عملکرد واحدها در راستای برنامه های تدوین شده

۴. حصول اطمینان از مشارکت و تفکیک نقشها میان واحدهای ذینفع در برنامه های راهبردی و پروژه ها

۵. حصول اطمینان از اعتبار و بروز بودن نقشه های فرایندی (شناسنامه فرایندها، آیین نامه ها و دستورالعمل‌های مربوط به هر فرایند، اطلاعات مورد پردازش و سامانه های نرم‌افزاری به‌کار گرفته شده در هر فرایند و …)

۶. طراحی و برآورد شاخص های عملکردی فرایندها جهت ارزیابی عملکرد واحدهای دارای نقش در فرایندها

۷. حصول اطمینان از اعتبار و بروز بودن نقشه ساختاری (ساختار سازمانی کلان و تفصیلی، شناسنامه مشاغل و …)

۸. حصول اطمینان از اعتبار و کفایت نقشه تجهیزات و زیرساختهای فناوری اطلاعات

۹. گزارش دهی به مدیریت ارشد در خصوص کلیه موارد فوق الذکر

منبع: روابط عمومی بیمه حافظ

لینک منبع خبر

تگ ها:

اخبار مرتبط

رونمایی از طرح اتحاد بورس و بیمه

به گزارش اقتصاد آنلاین، علیرضا هادی، مدیرعامل بیمه باران اظهار کرد:طرح اتحاد بورس و بیمه ازابتکاری از طرف سبدگردان آرمان اقتصاد و بیمه باران است که گام جدیدی را در این بازار فراهم خواهد…
کد خبر: 4509441

جزئیات طرح اتحاد بورس و بیمه

اقتصاد ۲۴- هادی – یک فعال حوزه بیمه – در این مراسم با بیان این‌که طرح اتحاد بورس و بیمه یک گام جدید برای جذب مشتریان برای بازار بیمه زندگی است، اظهار کرد:…
کد خبر: 4509317

راه‌اندازی دفتر معماری سازمانی در بیمه حافظ

کد خبر: 4500803

به گزارش صدای بورس، هادی اکرمی، مشاور معماری سازمانی بیمه حافظ با بیان اینکه معماری سازمانی رویکردی است یکپارچه و جامع که جنبه ها و عناصر مختلف یک سازمان را با نگاه مهندسی تفکیک و تحلیل می‌کند،گفت: مجموعه مستندات، مدل‌ها، استانداردها و اقدامات اجرایی برای تحول از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب با محوریت فناوری اطلاعات است که در قالب یک چرخه تکرارپذیر اجرا شده و به صورت مداوم توسعه و به روزرسانی می شود.

 در همین راستا و با عنایت به انجام موفق پروژه مدیریت فرایندهای کسب و کار در سال ۱۳۹۹ در خصوص فرایندهای اصلی، مدیریت و پشتیبانی شرکت بیمه حافظ، به منظور بهره گیری حداکثری و اجرایی نمودن هرچه بیشتر طراحی های صورت گرفته در قالب شناسنامه فرایندها و شناسنامه مشاغل، تصمیم به راه اندازی و استقرار دفتر معماری سازمانی اتخاذ شد.


بیشتر بخوانید:

رسوایی لابیگری


محورهای کلیدی فعالیت این دفتر عبارتند از:

۱. برنامه ریزی راهبردی و عملیاتی برای واحدهای شرکت

۲. پایش، کنترل و نظارت بر اجرای برنامه های راهبردی، عملیاتی، پروژه ها و اقدامات جاری واحدها

۳. طراحی و برآورد شاخص های کلیدی عملکرد جهت ارزیابی عملکرد واحدها در راستای برنامه های تدوین شده

۴. حصول اطمینان از مشارکت و تفکیک نقشها میان واحدهای ذینفع در برنامه های راهبردی و پروژه ها

۵. حصول اطمینان از اعتبار و بروز بودن نقشه های فرایندی (شناسنامه فرایندها، آیین نامه ها و دستورالعمل‌های مربوط به هر فرایند، اطلاعات مورد پردازش و سامانه های نرم‌افزاری به‌کار گرفته شده در هر فرایند و …)

۶. طراحی و برآورد شاخص های عملکردی فرایندها جهت ارزیابی عملکرد واحدهای دارای نقش در فرایندها

۷. حصول اطمینان از اعتبار و بروز بودن نقشه ساختاری (ساختار سازمانی کلان و تفصیلی، شناسنامه مشاغل و …)

۸. حصول اطمینان از اعتبار و کفایت نقشه تجهیزات و زیرساختهای فناوری اطلاعات

۹. گزارش دهی به مدیریت ارشد در خصوص کلیه موارد فوق الذکر

منبع: روابط عمومی بیمه حافظ

لینک منبع خبر

تگ ها:

اخبار مرتبط

فهرست