کد خبر: 4500336
0

رشد چشمگیر مارون

به گزارش نبض بورس،افزایش مقدار فروش داخلی و رشد نرخ‌ها در کنار حفظ نسبی مقدار فروش صادراتی سبب بیش از سه و نیم برابری درآمد شده است. «مارون» در فروردین ماه سال ۹۹ مبلغ ۸,۱۶۴,۰۹۰ میلیون ریال فروش داشت که ۴,۸۹۹,۰۹۶ میلیون ریال آن از فروش داخلی و ۳,۲۶۴,۹۹۴ میلیون ریال آن از فروش صادراتی بوده است. در حالی که در فروردین ماه سال جاری ۲۰,۷۳۴,۴۴۸ میلیون ریال از فروش داخلی و ۸,۷۱۲,۴۳۷ میلیون ریال از فروش صادراتی، درآمد کسب کرده است. 

کی از نقاط قوت شرکت افزایش مقدار فروش داخلی است. در فروردین ماه سال جاری ۱۲۱۸۵۱تن محصول را به فروش رسانده که نسبت به مدت مشابه ۳۹درصد رشد داشته است. در کنار افزایش مقدار فروش، رشد نرخ‌ها سبب شده تا درآمد شرکت از فروش داخلی در فروردین ماه سال جاری معادل ۳۲۳درصد نسبت به مدت مشابه افزایش پیدا کند.
 مقدار فروش صادراتی اگرچه در فروردین امسال نسبت به فروردین سال ۹۹ حدود ۱۲ درصد کمتر شده اما افزایش نرخ‌های صادراتی، رشد درآمدی ۱۶۶ درصدی را برای این شرکت در بخش صادرات رقم زده است. 

 

همانطور که مشاهده می‌شود درآمد حاصل از فروش مارون در فروردین ماه بیش از سه ماه قبل خود بوده و بالاتر از میانگین فروش زمستانه شرکت است. شرکت پتروشیمی مارون با فروش ۲۹۴۴۶میلیارد ریال در فروردین، توانست بیش از ۱۳درصد درآمد خود را نسبت به اسفند ماه افزایش دهد. این رشد درآمدی ناشی از افزایش مقدار فروش داخلی در فروردین ماه نسبت به اسفند است. در فروردین ماه مارون مقدار ۱۲۱۸۵۱تن محصول را در داخل کشور به فروش رسانده که نسبت به اسفند ماه ۱۷درصد بیشتر است. این موضوع سبب شده تا درآمد حاصل از فروش داخلی نسبت به اسفند نیز ۱۶درصد افزایش پیدا کند. مقدار فروش صادراتی در فروردین ماه ۳۵ درصد بیشتر شده و به درآمد ۸۷۱۲ میلیارد ریالی از صادرات منتهی شده است. 

منبع:صدای بورس

لینک منبع خبر

تگ ها:

اخبار مرتبط

تحلیل بنیادی دو نماد «کچاد» و «مارون»

به گزارش صدای بورس، تحلیل بنیادی شرکت پتروشیمی مارون و شرکت معدنی و صنعتی چادرملو را در متن زیر می‌خوانید . جدول بالا بررسی سودآوری شرکت پتروشیمی مارون در سال ۱۴۰۰ و جدول زیر نشان…
کد خبر: 4501101

رشد چشمگیر مارون

به گزارش نبض بورس،افزایش مقدار فروش داخلی و رشد نرخ‌ها در کنار حفظ نسبی مقدار فروش صادراتی سبب بیش از سه و نیم برابری درآمد شده است. «مارون» در فروردین ماه سال ۹۹…
کد خبر: 4500336

رشد چشمگیر «مارون»‌ – صدای بورس

افزایش مقدار فروش داخلی و رشد نرخ‌ها در کنار حفظ نسبی مقدار فروش صادراتی سبب بیش از سه و نیم برابری درآمد شده است. «مارون» در فروردین ماه سال ۹۹ مبلغ ۸,۱۶۴,۰۹۰ میلیون…
کد خبر: 4499990

رشد چشمگیر مارون

کد خبر: 4500336

به گزارش نبض بورس،افزایش مقدار فروش داخلی و رشد نرخ‌ها در کنار حفظ نسبی مقدار فروش صادراتی سبب بیش از سه و نیم برابری درآمد شده است. «مارون» در فروردین ماه سال ۹۹ مبلغ ۸,۱۶۴,۰۹۰ میلیون ریال فروش داشت که ۴,۸۹۹,۰۹۶ میلیون ریال آن از فروش داخلی و ۳,۲۶۴,۹۹۴ میلیون ریال آن از فروش صادراتی بوده است. در حالی که در فروردین ماه سال جاری ۲۰,۷۳۴,۴۴۸ میلیون ریال از فروش داخلی و ۸,۷۱۲,۴۳۷ میلیون ریال از فروش صادراتی، درآمد کسب کرده است. 

کی از نقاط قوت شرکت افزایش مقدار فروش داخلی است. در فروردین ماه سال جاری ۱۲۱۸۵۱تن محصول را به فروش رسانده که نسبت به مدت مشابه ۳۹درصد رشد داشته است. در کنار افزایش مقدار فروش، رشد نرخ‌ها سبب شده تا درآمد شرکت از فروش داخلی در فروردین ماه سال جاری معادل ۳۲۳درصد نسبت به مدت مشابه افزایش پیدا کند.
 مقدار فروش صادراتی اگرچه در فروردین امسال نسبت به فروردین سال ۹۹ حدود ۱۲ درصد کمتر شده اما افزایش نرخ‌های صادراتی، رشد درآمدی ۱۶۶ درصدی را برای این شرکت در بخش صادرات رقم زده است. 

 

همانطور که مشاهده می‌شود درآمد حاصل از فروش مارون در فروردین ماه بیش از سه ماه قبل خود بوده و بالاتر از میانگین فروش زمستانه شرکت است. شرکت پتروشیمی مارون با فروش ۲۹۴۴۶میلیارد ریال در فروردین، توانست بیش از ۱۳درصد درآمد خود را نسبت به اسفند ماه افزایش دهد. این رشد درآمدی ناشی از افزایش مقدار فروش داخلی در فروردین ماه نسبت به اسفند است. در فروردین ماه مارون مقدار ۱۲۱۸۵۱تن محصول را در داخل کشور به فروش رسانده که نسبت به اسفند ماه ۱۷درصد بیشتر است. این موضوع سبب شده تا درآمد حاصل از فروش داخلی نسبت به اسفند نیز ۱۶درصد افزایش پیدا کند. مقدار فروش صادراتی در فروردین ماه ۳۵ درصد بیشتر شده و به درآمد ۸۷۱۲ میلیارد ریالی از صادرات منتهی شده است. 

منبع:صدای بورس

لینک منبع خبر

تگ ها:

اخبار مرتبط

فهرست