کد خبر: 4521356
0

سود این نماد افزایشی شد

به گزارش نبض بورس، گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران با سرمایه ۶ هزار و ۲۰۱ میلیارد ریال، صورت‌های مالی ۶ ماهه دوره مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ را به صورت حسابرسی شده منتشر کرد.

شرکت سرمایه گذاری صنعت بیمه در دوره یاد شده، مبلغ ۹۵۵ میلیارد و ۹۲۹ میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بر این اساس مبلغ ۱۵۴ ریال سود به ازای هر سهم خود اختصاص داد که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته از افزایش ۲۵۸ درصدی برخوردار است.

یادآوری می‌شود “ختوقا” در دوره ۱۲ ماهه سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۸ (حسابرسی شده)، سود هر سهم را مبلغ ۴۳ ریال و سود خالص را ۲۶۷ میلیارد و ۷۲۷ میلیون ریال قید کرده است.

همچنین براساس این گزارش، ارزش بازار گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران در دوره یاد شده، با افزایش یک هزار و ۹۴۹ میلیارد و ۲۷۵ میلیون ریال به ۴ هزار و ۷۸۲ میلیارد و ۹۶۹ میلیون ریال رسید. بهای تمام شده این شرکت نیز با کاهش ۳۹ میلیارد و ۹۹۸ میلیون ریال معادل ۲ هزار و ۹۵۹ میلیارد و ۱۶ میلیون ریال محاسبه شد.

ختوقا” تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده معادل ۳۲۵ میلیارد و ۸۸۳ میلیون ریال به مبلغ معادل ۵۷۴ میلیارد و ۲۷۱ میلیون ریال واگذار کرد و از این بابت مبلغ ۲۴۸ میلیارد و ۳۸۸ میلیون ریال سود کسب کرد.

گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران طی این دوره تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده ۲۸۵ میلیارد و ۸۸۵ میلیون ریال خریداری کرد.

منبع:سنا

لینک منبع خبر

تگ ها:

اخبار مرتبط

این نماد با ۲۹۹ تومان کشف قیمت شد

به گزارش نبض بورس، با آغاز فرآیند عرضه اولیه ۱۵ درصد از سهام گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی کشوری به عنوان پنجمین شرکت جدید سال در نهایت هر سهم “ومدیر”  ۲۹۹ تومان…
کد خبر: 4525690

سود این نماد افزایشی شد

کد خبر: 4521356

به گزارش نبض بورس، گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران با سرمایه ۶ هزار و ۲۰۱ میلیارد ریال، صورت‌های مالی ۶ ماهه دوره مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ را به صورت حسابرسی شده منتشر کرد.

شرکت سرمایه گذاری صنعت بیمه در دوره یاد شده، مبلغ ۹۵۵ میلیارد و ۹۲۹ میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بر این اساس مبلغ ۱۵۴ ریال سود به ازای هر سهم خود اختصاص داد که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته از افزایش ۲۵۸ درصدی برخوردار است.

یادآوری می‌شود “ختوقا” در دوره ۱۲ ماهه سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۸ (حسابرسی شده)، سود هر سهم را مبلغ ۴۳ ریال و سود خالص را ۲۶۷ میلیارد و ۷۲۷ میلیون ریال قید کرده است.

همچنین براساس این گزارش، ارزش بازار گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران در دوره یاد شده، با افزایش یک هزار و ۹۴۹ میلیارد و ۲۷۵ میلیون ریال به ۴ هزار و ۷۸۲ میلیارد و ۹۶۹ میلیون ریال رسید. بهای تمام شده این شرکت نیز با کاهش ۳۹ میلیارد و ۹۹۸ میلیون ریال معادل ۲ هزار و ۹۵۹ میلیارد و ۱۶ میلیون ریال محاسبه شد.

ختوقا” تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده معادل ۳۲۵ میلیارد و ۸۸۳ میلیون ریال به مبلغ معادل ۵۷۴ میلیارد و ۲۷۱ میلیون ریال واگذار کرد و از این بابت مبلغ ۲۴۸ میلیارد و ۳۸۸ میلیون ریال سود کسب کرد.

گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران طی این دوره تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده ۲۸۵ میلیارد و ۸۸۵ میلیون ریال خریداری کرد.

منبع:سنا

لینک منبع خبر

تگ ها:

اخبار مرتبط

فهرست