کد خبر: 4522056
0

سود شیراز چند درصد افزایش یافت؟

به گزارش نبض بورس، شرکت پتروشیمی شیراز با سرمایه ۵ هزار و ۱۰۰ میلیارد ریال، صورت‌های مالی ۱۲ ماهه دوره مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹ را به صورت حسابرسی نشده منتشر کرد.

شرکت پتروشیمی شیراز در دوره یاد شده، مبلغ ۳۰ هزار و ۹۶۶ میلیارد و ۵۷ میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بر این اساس مبلغ ۶ هزار و ۷۲ ریال سود به ازای هر سهم خود اختصاص داد که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته از افزایش ۱۴۰ درصدی برخوردار است.

همچنین این شرکت سود ناخالص دوره یاد شده را با افزایش ۱۰۲ درصدی نسبت به دوره مشابه گذشته، ۴۱ هزار و ۸۲۲ میلیارد و ۳۷۸ میلیون ریال و سود عملیاتی را ۳۸ هزار و ۲۲۸ میلیارد و ۵۲۰ میلیون ریال اعلام کرده است.

یادآوری می‌شود “شیراز” در دوره ۱۲ ماهه سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸ (حسابرسی شده)، سود هر سهم را مبلغ ۲ هزار و ۵۲۵ ریال و سود خالص را ۱۲ هزار و ۹۲۸ میلیارد و ۷۳۰ میلیون ریال قید کرده است.

همچنین شرکت پتروشیمی شیراز در گزارش تلفیقی خود در دوره یک ساله منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹ سود هر سهم را با افزایش ۱۳۸ درصدی نسبت به سال گذشته مبلغ ۶ هزار و ۸۱ ریال و سود خالص ۳۱ هزار و ۱۵ میلیارد و ۲۹۸ میلیون ریال اعلام کرده است.

منبع:سنا

لینک منبع خبر

اخبار مرتبط

نتیجه‌ای پیدا نشد.

سود شیراز چند درصد افزایش یافت؟

کد خبر: 4522056

به گزارش نبض بورس، شرکت پتروشیمی شیراز با سرمایه ۵ هزار و ۱۰۰ میلیارد ریال، صورت‌های مالی ۱۲ ماهه دوره مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹ را به صورت حسابرسی نشده منتشر کرد.

شرکت پتروشیمی شیراز در دوره یاد شده، مبلغ ۳۰ هزار و ۹۶۶ میلیارد و ۵۷ میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بر این اساس مبلغ ۶ هزار و ۷۲ ریال سود به ازای هر سهم خود اختصاص داد که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته از افزایش ۱۴۰ درصدی برخوردار است.

همچنین این شرکت سود ناخالص دوره یاد شده را با افزایش ۱۰۲ درصدی نسبت به دوره مشابه گذشته، ۴۱ هزار و ۸۲۲ میلیارد و ۳۷۸ میلیون ریال و سود عملیاتی را ۳۸ هزار و ۲۲۸ میلیارد و ۵۲۰ میلیون ریال اعلام کرده است.

یادآوری می‌شود “شیراز” در دوره ۱۲ ماهه سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸ (حسابرسی شده)، سود هر سهم را مبلغ ۲ هزار و ۵۲۵ ریال و سود خالص را ۱۲ هزار و ۹۲۸ میلیارد و ۷۳۰ میلیون ریال قید کرده است.

همچنین شرکت پتروشیمی شیراز در گزارش تلفیقی خود در دوره یک ساله منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹ سود هر سهم را با افزایش ۱۳۸ درصدی نسبت به سال گذشته مبلغ ۶ هزار و ۸۱ ریال و سود خالص ۳۱ هزار و ۱۵ میلیارد و ۲۹۸ میلیون ریال اعلام کرده است.

منبع:سنا

لینک منبع خبر

اخبار مرتبط

نتیجه‌ای پیدا نشد.

فهرست