کد خبر: 4520219
0

شرکت‌های بیمه‌ای کمتر از یک سال برای افزایش سرمایه فرصت دارند – خبرگزاری بازار

به گزارش بازار به نقل از بازار سرمایه ایران، غلامرضا سلیمانی با بیان اینکه برای افزایش ضریب نفوذ بیمه که طبق برنامه ششم توسعه باید به ۷ درصد برسد، به دنبال توسعه بیمه‌های زندگی هستیم، اظهار داشت: در حال حاضر سهم بیمه‌ زندگی در پورتفوی صنعت بیمه ۱۵.۵ درصد است که باید به ۴۵ تا ۵۰ درصد رسد.

وی ادامه داد: همچنین ضریب نفوذ بیمه در حال حاضر ۲.۷ درصد است که طبق سند برنامه ششم باید به ۷ درصد برسد.

رئیس کل بیمه مرکزی با اشاره به تقاضا برای تاسیس شرکت‌های بیمه‌ای گفت: در حال حاضر ۴۰ تقاضا برای ایجاد شرکت‌های بیمه‌ای داریم اما بررسی توانایی شرکت‌ها به طور دقیق باید انجام شود و فرایند طولانی و جدی در بحث ارزیابی شرکت‌ها داریم چراکه با بحث پولشویی مواجه هستیم و باید تمام تقاضاها به دست و ارزیابی تمام ابعاد انجام شود. در نظر داشته باشید از ۴۰ درخواست تاکنون ۴ درخواست توانستند مجوز بگیرند.

وی با اشاره به کفایت سرمایه شرکت‌های بیمه‌ای یادآور شد: شرکت‌های مختلف که قبلا کفایت سرمایه‌ای ۱۵۰ میلیارد تومانی داشتند باید ۳۰۰ میلیارد تومان کفایت سرمایه‌ای داشته باشند. کفایت سرمایه شرکت‌های اتکایی هم به ۵۰۰ میلیارد تومان رسیده که شرکت‌ها کمتر از یک سال موظف هستند افزایش سرمایه را انجام دهند. از ۴۰ درخواست تاسیس شرکت بیمه جدید، ۲۰ درخواست مربوط به بیمه زندگی است.

لینک منبع خبر

تگ ها: , , , ,

اخبار مرتبط

ارایه ۲ طرح ویژه حمایتی از بازار سرمایه در شورای مشورتی سازمان بورس – خبرگزاری بازار

به گزارش بازار به نقل از بازار سرمایه ایران، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، محور این نشست را بررسی طرح «بسته سیاستی پشتیبانی و مانع زدایی بازار سرمایه از تولید» و طرح…
کد خبر: 4525674

شرکت‌های بیمه‌ای کمتر از یک سال برای افزایش سرمایه فرصت دارند – خبرگزاری بازار

کد خبر: 4520219

به گزارش بازار به نقل از بازار سرمایه ایران، غلامرضا سلیمانی با بیان اینکه برای افزایش ضریب نفوذ بیمه که طبق برنامه ششم توسعه باید به ۷ درصد برسد، به دنبال توسعه بیمه‌های زندگی هستیم، اظهار داشت: در حال حاضر سهم بیمه‌ زندگی در پورتفوی صنعت بیمه ۱۵.۵ درصد است که باید به ۴۵ تا ۵۰ درصد رسد.

وی ادامه داد: همچنین ضریب نفوذ بیمه در حال حاضر ۲.۷ درصد است که طبق سند برنامه ششم باید به ۷ درصد برسد.

رئیس کل بیمه مرکزی با اشاره به تقاضا برای تاسیس شرکت‌های بیمه‌ای گفت: در حال حاضر ۴۰ تقاضا برای ایجاد شرکت‌های بیمه‌ای داریم اما بررسی توانایی شرکت‌ها به طور دقیق باید انجام شود و فرایند طولانی و جدی در بحث ارزیابی شرکت‌ها داریم چراکه با بحث پولشویی مواجه هستیم و باید تمام تقاضاها به دست و ارزیابی تمام ابعاد انجام شود. در نظر داشته باشید از ۴۰ درخواست تاکنون ۴ درخواست توانستند مجوز بگیرند.

وی با اشاره به کفایت سرمایه شرکت‌های بیمه‌ای یادآور شد: شرکت‌های مختلف که قبلا کفایت سرمایه‌ای ۱۵۰ میلیارد تومانی داشتند باید ۳۰۰ میلیارد تومان کفایت سرمایه‌ای داشته باشند. کفایت سرمایه شرکت‌های اتکایی هم به ۵۰۰ میلیارد تومان رسیده که شرکت‌ها کمتر از یک سال موظف هستند افزایش سرمایه را انجام دهند. از ۴۰ درخواست تاسیس شرکت بیمه جدید، ۲۰ درخواست مربوط به بیمه زندگی است.

لینک منبع خبر

تگ ها: , , , ,

اخبار مرتبط

فهرست