کد خبر: 4440809
5
0
0

شفاف سازی تکمیلی ثنوسا

به گزارش نبض بورس،شفاف سازی نوسازی و ساختمان تهران اعلام شد. پیرو ابلاغیه شماره 99/768780/ص/318 مورخ 1399/10/22شرکت عمران شهر جدید پردیس واصله در تاریخ 1399/10/23به موجب تصویر پیوست، خالص طلب شرکت نوسازی و ساختمان تهران از شرکت عمران شهر جدید پردیس موضوع صورتجلسه 1394/06/18و متمم آن مورخ 1397/09/18در ارتباط با احداث 1110 واحد مسکونی در 9/8هکتار از کل ۱۴ هکتار زمین تسطیح و آماده سازی شده پروژه مهر پردیس به مبلغ 113،000،000،000 ریال بر اساس کارشناسی به عمل آمده توسط کارشناسان منتخب طرفین اعلام گردیده و به موجب صورتجلسه هیأت مدیره شرکت عمران شهر جدید پردیس در جلسه مورخ 1399/10/17به تصویب رسیده است.

بعلاوه بموجب مصوبه هیأت مدیره شرکت عمران شهر جدید پردیس مقرر گردیده طلب شرکت نوسازی و ساختمان تهران بصورت واگذاری زمین از اراضی قابل واگذاری متعلق به شرکت عمران شهر جدید پردیس و به قیمت کارشناسی سال ۱۳۹۵ که به نحو قابل ملاحظه ای مناسب تر از قیمت روز زمین های قابل واگذاری از سوی شرکت عمران شهر جدید پردیس در حال حاضر می باشد، تهاتر و تسویه گردد. شایان ذکر است اثرات سود و زیانی مصوبه مذکور بمحض مشخص شدن زمین قابل واگذاری به شرکت نوسازی و ساختمان تهران متعاقبا اعلام خواهد شد. مراتب جهت اطلاع آن ریاست محترم و صاحبان محترم سهام اعلام می گردد.

منبع:دنیای بورس

لینک منبع خبر

تگ ها: ,

اخبار مرتبط

شفاف سازی تکمیلی ثنوسا

به گزارش نبض بورس،شفاف سازی نوسازی و ساختمان تهران اعلام شد. پیرو ابلاغیه شماره 99/768780/ص/318 مورخ 1399/10/22شرکت عمران شهر جدید پردیس واصله در تاریخ 1399/10/23به موجب تصویر پیوست، خالص طلب شرکت نوسازی و…
کد خبر: 4440809
5

شفاف سازی در «حریل» – صدای بورس

به گزارش صدای بورس،  شرکت ریل پرداز سیر با نماد «حریل» در افشای اطلاعات با اهمیت در کدال اعلام کرد کاربرگ تایید شده بابت سرمایه گذاری در صنعت ریلی ( خرید واگن ) ما…
کد خبر: 4440550
6

شفاف سازی تکمیلی ثنوسا

کد خبر: 4440809

به گزارش نبض بورس،شفاف سازی نوسازی و ساختمان تهران اعلام شد. پیرو ابلاغیه شماره 99/768780/ص/318 مورخ 1399/10/22شرکت عمران شهر جدید پردیس واصله در تاریخ 1399/10/23به موجب تصویر پیوست، خالص طلب شرکت نوسازی و ساختمان تهران از شرکت عمران شهر جدید پردیس موضوع صورتجلسه 1394/06/18و متمم آن مورخ 1397/09/18در ارتباط با احداث 1110 واحد مسکونی در 9/8هکتار از کل ۱۴ هکتار زمین تسطیح و آماده سازی شده پروژه مهر پردیس به مبلغ 113،000،000،000 ریال بر اساس کارشناسی به عمل آمده توسط کارشناسان منتخب طرفین اعلام گردیده و به موجب صورتجلسه هیأت مدیره شرکت عمران شهر جدید پردیس در جلسه مورخ 1399/10/17به تصویب رسیده است.

بعلاوه بموجب مصوبه هیأت مدیره شرکت عمران شهر جدید پردیس مقرر گردیده طلب شرکت نوسازی و ساختمان تهران بصورت واگذاری زمین از اراضی قابل واگذاری متعلق به شرکت عمران شهر جدید پردیس و به قیمت کارشناسی سال ۱۳۹۵ که به نحو قابل ملاحظه ای مناسب تر از قیمت روز زمین های قابل واگذاری از سوی شرکت عمران شهر جدید پردیس در حال حاضر می باشد، تهاتر و تسویه گردد. شایان ذکر است اثرات سود و زیانی مصوبه مذکور بمحض مشخص شدن زمین قابل واگذاری به شرکت نوسازی و ساختمان تهران متعاقبا اعلام خواهد شد. مراتب جهت اطلاع آن ریاست محترم و صاحبان محترم سهام اعلام می گردد.

منبع:دنیای بورس

لینک منبع خبر

تگ ها: ,

اخبار مرتبط

فهرست