کد خبر: 4521952
0

شیوه نامه پنجره واحد فیزیکی کسب‌وکار تصویب شد

شیوه نامه پنجره واحد فیزیکی کسب‌وکار در پنجاهمین نشست هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار به تصویب رسید.

به گزارش ایسنا، پنجاهمین نشست هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی و با حضور اعضای هیأت، تشکل‌های بخش خصوصی و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی مرتبط در روز دوشنبه ۱۷ خرداد ماه برگزار شد.

بنا بر این گزارش، در این جلسه ضمن ارزیابی عملکرد دستگاه‌هایی که بموجب مصوبات هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار، مکلف به انجام وظایف مشخصی بوده‌اند، بر الزام اجرای مصوبات هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار از سوی این دستگاه‌ها تأکید شد.

در این جلسه مقرر شد، با توجه به اینکه مصوبات هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار، دارای زمانبندی مشخصی است، دستگاه‌های ذیربط باید در بازه زمانی مشخص شده، وظایف تکلیف شده را اجرا نمایند و ظرف مدت زمان دو هفته گزارش عملکرد اجرای مصوبات مزبور را به دبیرخانه هیأت ارائه دهند.

بر این مبنا، در صورتی که مصوبات دارای زمان بندی مشخصی بوده و زمان مقرر برای اجرای مصوبات سپری شده باشد، دستگاه‌های ذیربط باید در بازه زمانی فوق الاشاره، وظایف تکلیف شده را اجرا کنند و در صورت عدم اجرا در بازه زمانی مقرر شده در این مصوبه، مراتب از سوی دبیرخانه هیأت به دستگاه‌های نظارتی عضو هیأت منعکس می‌شود.

بنا بر این گزارش، در خاتمه این نشست، متن پیشنهادی شیوه نامه اجرایی توسعه و گسترش خدمات پنجره واحد فیزیکی شروع کسب و کار موضوع بند (۳) ماده (۱) چهل و سومین مصوبه شماره ۱۲۰۴۲۹/۸۰ مورخ هفتم آبان ماه ۱۳۹۹ هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار، طرح و تصویب شد.

انتهای پیام 

لینک منبع خبر

تگ ها:

اخبار مرتبط

شیوه نامه پنجره واحد فیزیکی کسب‌وکار تصویب شد

شیوه نامه پنجره واحد فیزیکی کسب‌وکار در پنجاهمین نشست هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار به تصویب رسید. به گزارش ایسنا، پنجاهمین نشست هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار…
کد خبر: 4521952

پیشنهاد به دولت بعد برای بهبود کسب‌وکار

رئیس مرکز بهبود محیط کسب‌وکار در وزارت اقتصاد خطاب به دولت بعدی، راهکارهایی برای بهبود محیط کسب‌وکار و نظام مجوزدهی کشور مطرح کرد.  علی فیروزی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه اصلاح…
کد خبر: 4520571

شیوه نامه پنجره واحد فیزیکی کسب‌وکار تصویب شد

کد خبر: 4521952

شیوه نامه پنجره واحد فیزیکی کسب‌وکار در پنجاهمین نشست هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار به تصویب رسید.

به گزارش ایسنا، پنجاهمین نشست هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی و با حضور اعضای هیأت، تشکل‌های بخش خصوصی و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی مرتبط در روز دوشنبه ۱۷ خرداد ماه برگزار شد.

بنا بر این گزارش، در این جلسه ضمن ارزیابی عملکرد دستگاه‌هایی که بموجب مصوبات هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار، مکلف به انجام وظایف مشخصی بوده‌اند، بر الزام اجرای مصوبات هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار از سوی این دستگاه‌ها تأکید شد.

در این جلسه مقرر شد، با توجه به اینکه مصوبات هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار، دارای زمانبندی مشخصی است، دستگاه‌های ذیربط باید در بازه زمانی مشخص شده، وظایف تکلیف شده را اجرا نمایند و ظرف مدت زمان دو هفته گزارش عملکرد اجرای مصوبات مزبور را به دبیرخانه هیأت ارائه دهند.

بر این مبنا، در صورتی که مصوبات دارای زمان بندی مشخصی بوده و زمان مقرر برای اجرای مصوبات سپری شده باشد، دستگاه‌های ذیربط باید در بازه زمانی فوق الاشاره، وظایف تکلیف شده را اجرا کنند و در صورت عدم اجرا در بازه زمانی مقرر شده در این مصوبه، مراتب از سوی دبیرخانه هیأت به دستگاه‌های نظارتی عضو هیأت منعکس می‌شود.

بنا بر این گزارش، در خاتمه این نشست، متن پیشنهادی شیوه نامه اجرایی توسعه و گسترش خدمات پنجره واحد فیزیکی شروع کسب و کار موضوع بند (۳) ماده (۱) چهل و سومین مصوبه شماره ۱۲۰۴۲۹/۸۰ مورخ هفتم آبان ماه ۱۳۹۹ هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار، طرح و تصویب شد.

انتهای پیام 

لینک منبع خبر

تگ ها:

اخبار مرتبط

فهرست