کد خبر: 4441290
11
0

صرفه جویی کلید استمرار برق

گزارش اختصاصی

موضوع افزایش مصرف گاز در کشور و در نتیجه کمبود سوخت برای نیروگاه ها، باعث شد تا تولید برق با مشکل مواجه شود.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، موضوع افزایش مصرف گاز در کشور و در نتیجه کمبود سوخت برای نیروگاه ها، باعث شد تا تولید برق با مشکل مواجه شود و نیروگاه‌ها مجبور شوند به سمت استفاده از سوخت‌های جایگزین بروند.
دلیل این اتفاق البته سرمای هواست. موضوعی که مصرف برق را به ۴۰ هزار مگاوات در روز رسانده و نقشه مصرف انرژی کشور را مثل تابستان چند رنگ کرده است.

 

در این شرایط به نظر می‌ رسد، صرفه جویی کم هزینه‌ترین کار ممکن است. البته وزارتخانه‌های نفت و نیرو هم باید با تدبیر مناسب، شرایط را برای تولید بیشتر انرژی در کشور فراهم کنند.
مدیر عامل شرکت توزیع برق کرمان هم از خاموش شدن مراکز استخراج رمز ارز‌های استان کرمان و شهرستان رفسنجان خبر داد.
به هر حال گذر از این شرایط و استمرار جریان برق و گاز نیازمند مصرف بهینه انرژی است.  

لینک منبع خبر

اخبار مرتبط

نتیجه‌ای پیدا نشد.

صرفه جویی کلید استمرار برق

کد خبر: 4441290

گزارش اختصاصی

موضوع افزایش مصرف گاز در کشور و در نتیجه کمبود سوخت برای نیروگاه ها، باعث شد تا تولید برق با مشکل مواجه شود.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، موضوع افزایش مصرف گاز در کشور و در نتیجه کمبود سوخت برای نیروگاه ها، باعث شد تا تولید برق با مشکل مواجه شود و نیروگاه‌ها مجبور شوند به سمت استفاده از سوخت‌های جایگزین بروند.
دلیل این اتفاق البته سرمای هواست. موضوعی که مصرف برق را به ۴۰ هزار مگاوات در روز رسانده و نقشه مصرف انرژی کشور را مثل تابستان چند رنگ کرده است.

 

در این شرایط به نظر می‌ رسد، صرفه جویی کم هزینه‌ترین کار ممکن است. البته وزارتخانه‌های نفت و نیرو هم باید با تدبیر مناسب، شرایط را برای تولید بیشتر انرژی در کشور فراهم کنند.
مدیر عامل شرکت توزیع برق کرمان هم از خاموش شدن مراکز استخراج رمز ارز‌های استان کرمان و شهرستان رفسنجان خبر داد.
به هر حال گذر از این شرایط و استمرار جریان برق و گاز نیازمند مصرف بهینه انرژی است.  

لینک منبع خبر

اخبار مرتبط

نتیجه‌ای پیدا نشد.

فهرست