کد خبر: 4499998
0

عرضه بیش از ۴۸ هزار تن گوشت قرمز در اسفند ۹۹

مرکز آمار ایران اعلام کرد:

وزن گوشت قرمز عرضه‌شده انواع دام‌های ذبح‌شده در کشتارگاه‌های رسمی کشور در ماه اسفند ۱۳۹۹ جمعاً ۴۸،۹ هزار تن گزارش شده، که سهم گوشت گاو و گوساله بیش از سایر انواع دام بوده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ بر اساس نتایج طرح آمارگیری کشتار دام کشتارگاه‌های رسمی کشور در ماه اسفند سال جاری که از سوی مرکز آمار ایران منتشر شد، گوشت گاو و گوساله با ۲۷،۲ هزار تن، ۵۵.۶ درصد از کل وزن گوشت قرمز عرضه‌شده را به خود اختصاص داده است.

بر اساس نتایج این گزارش، گوشت گوسفند و بره نیز با ۱۷.۷ هزار تن، بز و بزغاله با ۳ هزار تن، و سایر انواع دام با ۱ تن، به‌ترتیب ۳۶.۲ درصد، ۶.۱ درصد و ۲.۱ درصد از کل وزن گوشت قرمز عرضه شده را به خود اختصاص داده‌اند.

مقایسه عملکرد کشتارگاه‌های رسمی کشور در اسفند ۱۳۹۹ با ماه مشابه سال ۱۳۹۸ نشان‌دهنده افزایش ۳۵ درصدی مقدار عرضه گوشت قرمز در کشتارگاه‌های رسمی کشور است. مقدار عرضه گوشت در اسفند ۱۳۹۹ نسبت به ماه مشابه سال ۱۳۹۸ برای گوسفند و بره ۲۳ درصد، برای بز و بزغاله ۱۵ درصد، برای گاو و گوساله ۴۹ درصد و برای گاومیش و بچه‌گاومیش ۹۰ درصد افزایش، و برای شتر و بچه‌شتر ۱۴ درصد کاهش داشته است.

همچنین نتایج حاصل از این طرح آمارگیری نشان می‌دهد که مقدار عرضه گوشت قرمز در کشتارگاه‌های رسمی کشور در سال ۱۳۹۹ حدود ۴۴۱،۱ هزار تن بوده که نسبت به سال ۱۳۹۸ (۳۲۲ هزار تن) حدود ۳۷ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

لینک منبع خبر

اخبار مرتبط

نتیجه‌ای پیدا نشد.

عرضه بیش از ۴۸ هزار تن گوشت قرمز در اسفند ۹۹

کد خبر: 4499998

مرکز آمار ایران اعلام کرد:

وزن گوشت قرمز عرضه‌شده انواع دام‌های ذبح‌شده در کشتارگاه‌های رسمی کشور در ماه اسفند ۱۳۹۹ جمعاً ۴۸،۹ هزار تن گزارش شده، که سهم گوشت گاو و گوساله بیش از سایر انواع دام بوده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ بر اساس نتایج طرح آمارگیری کشتار دام کشتارگاه‌های رسمی کشور در ماه اسفند سال جاری که از سوی مرکز آمار ایران منتشر شد، گوشت گاو و گوساله با ۲۷،۲ هزار تن، ۵۵.۶ درصد از کل وزن گوشت قرمز عرضه‌شده را به خود اختصاص داده است.

بر اساس نتایج این گزارش، گوشت گوسفند و بره نیز با ۱۷.۷ هزار تن، بز و بزغاله با ۳ هزار تن، و سایر انواع دام با ۱ تن، به‌ترتیب ۳۶.۲ درصد، ۶.۱ درصد و ۲.۱ درصد از کل وزن گوشت قرمز عرضه شده را به خود اختصاص داده‌اند.

مقایسه عملکرد کشتارگاه‌های رسمی کشور در اسفند ۱۳۹۹ با ماه مشابه سال ۱۳۹۸ نشان‌دهنده افزایش ۳۵ درصدی مقدار عرضه گوشت قرمز در کشتارگاه‌های رسمی کشور است. مقدار عرضه گوشت در اسفند ۱۳۹۹ نسبت به ماه مشابه سال ۱۳۹۸ برای گوسفند و بره ۲۳ درصد، برای بز و بزغاله ۱۵ درصد، برای گاو و گوساله ۴۹ درصد و برای گاومیش و بچه‌گاومیش ۹۰ درصد افزایش، و برای شتر و بچه‌شتر ۱۴ درصد کاهش داشته است.

همچنین نتایج حاصل از این طرح آمارگیری نشان می‌دهد که مقدار عرضه گوشت قرمز در کشتارگاه‌های رسمی کشور در سال ۱۳۹۹ حدود ۴۴۱،۱ هزار تن بوده که نسبت به سال ۱۳۹۸ (۳۲۲ هزار تن) حدود ۳۷ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

لینک منبع خبر

اخبار مرتبط

نتیجه‌ای پیدا نشد.

فهرست