کد خبر: 4543076

مراقب کلاهبرداران مالیاتی باشید – ایرنا

به گزارش روز یکشنبه ایرنا از سازمان امور مالیاتی کشور، «هادی خانی» با بیان اینکه به‌تازگی مشاهده شده پیامک‌هایی با مضمون انجام تکالیف قانونی یا برخی خدمات سازمان به مودیان ارسال شده، اظهار داشت: منبع این پیامک‌ها، سامانه‌های متمرکز پیام کوتاه سازمان امور مالیاتی کشور نبوده و با توجه به حساسیت موضوع یا امکان بروز هر گونه سوء استفاده توسط افراد فرصت‌طلب، لازم است مودیان نسبت به این موضوع هشیار باشند.

وی تاکیدکرد: تنها مرجع ارائه خدمات الکترونیک سازمان امور مالیاتی کشور، پرتال سازمان به آدرس WWW.INTAMEDIA.IR یا درگاه ملی خدمات الکترونیک سازمان به آدرس MY.TAX.GOV.IR است.

خانی افزود: همچنین سرشماره پیام کوتاه سازمان امور مالیاتی کشور، شماره ۵۰۰۰۵۱۵۲۶ است.

لینک منبع خبر

اخبار مرتبط

نتیجه‌ای پیدا نشد.

مراقب کلاهبرداران مالیاتی باشید – ایرنا

کد خبر: 4543076

به گزارش روز یکشنبه ایرنا از سازمان امور مالیاتی کشور، «هادی خانی» با بیان اینکه به‌تازگی مشاهده شده پیامک‌هایی با مضمون انجام تکالیف قانونی یا برخی خدمات سازمان به مودیان ارسال شده، اظهار داشت: منبع این پیامک‌ها، سامانه‌های متمرکز پیام کوتاه سازمان امور مالیاتی کشور نبوده و با توجه به حساسیت موضوع یا امکان بروز هر گونه سوء استفاده توسط افراد فرصت‌طلب، لازم است مودیان نسبت به این موضوع هشیار باشند.

وی تاکیدکرد: تنها مرجع ارائه خدمات الکترونیک سازمان امور مالیاتی کشور، پرتال سازمان به آدرس WWW.INTAMEDIA.IR یا درگاه ملی خدمات الکترونیک سازمان به آدرس MY.TAX.GOV.IR است.

خانی افزود: همچنین سرشماره پیام کوتاه سازمان امور مالیاتی کشور، شماره ۵۰۰۰۵۱۵۲۶ است.

لینک منبع خبر

اخبار مرتبط

نتیجه‌ای پیدا نشد.

فهرست