کد خبر: 4482731
0

مروری بر عملکرد «شبندر» – خبرگزاری بازار

به گزارش بازار به نقل از بازار سرمایه ایران، P/E سهم شرکت پالایشگاه نفت بندر عباس برابر با ۱۲.۶ است که در مقایسه با P/E صنعت که برابر ۱۴.۱ است، از ریسک بالاتری برخوردار است.

 سود خالص این شرکت در ۹ ماهه منتهی به آذر ۹۹ مبلغ ۷۳۳۶ میلیارد تومان است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۷۳ درصد داشته است.

سود هر سهم پس از کسر مالیات شبندر در ۹ماهه منتهی به اذر ۹۹ مبلغ ۱۹۹۷ ریال است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۷۳ درصد داشته است.

نکات با اهمیت گزارش شرکت پالایشگاه نفت بندر عباس در دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹ در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته به شرح زیر است:

افزایش ۲ درصد درآمدهای عملیاتی
افزایش ۶۹ درصد سود عملیاتی
افزایش ۷۳ درصد سود خالص
افزایش ۳۹ درصد دارایی ها
افزایش ۳۷۶ درصد سود انباشته
افزایش ۱۰۲ درصد حقوق مالکانه
کاهش حاشیه سود ناخالص از ۹.۳ درصد به ۷.۱ درصد
کاهش حاشیه سود عملیاتی از ۹ درصد به ۸.۲ درصد
افزایش حاشیه سود خالص از ۷.۵ درصد به ۷.۸ درصد
افزایش بازده دارایی از ۳۴ درصدبه ۳۴.۹ درصد
کاهش بازده حقوق صاحبان سهام ۷۶ درصد به ۶۸ درصد

لینک منبع خبر

تگ ها: , ,

اخبار مرتبط

زیان «وهور» تغییری نداشت – خبرگزاری بازار

به گزارش بازار به نقل از بازار سرمایه ایران، شرکت مدیریت انرژی تابان هور با سرمایه ۶۶ هزار و ۱۷۶ میلیارد و ۲۸۳ میلیون ریال، صورت های مالی ۳ ماهه نخست دوره مالی…
کد خبر: 4489857

مروری بر عملکرد ۳ ماهه «ساربیل» – خبرگزاری بازار

به گزارش بازار به نقل از بازار سرمایه ایران، شرکت سیمان آرتا اردبیل با سرمایه ۴۸۰ میلیارد ریال، صورت‌های مالی ۳ ماهه دوره مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹ را به صورت حسابرسی…
کد خبر: 4489813

مروری بر عملکرد «شبندر» – خبرگزاری بازار

کد خبر: 4482731

به گزارش بازار به نقل از بازار سرمایه ایران، P/E سهم شرکت پالایشگاه نفت بندر عباس برابر با ۱۲.۶ است که در مقایسه با P/E صنعت که برابر ۱۴.۱ است، از ریسک بالاتری برخوردار است.

 سود خالص این شرکت در ۹ ماهه منتهی به آذر ۹۹ مبلغ ۷۳۳۶ میلیارد تومان است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۷۳ درصد داشته است.

سود هر سهم پس از کسر مالیات شبندر در ۹ماهه منتهی به اذر ۹۹ مبلغ ۱۹۹۷ ریال است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۷۳ درصد داشته است.

نکات با اهمیت گزارش شرکت پالایشگاه نفت بندر عباس در دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹ در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته به شرح زیر است:

افزایش ۲ درصد درآمدهای عملیاتی
افزایش ۶۹ درصد سود عملیاتی
افزایش ۷۳ درصد سود خالص
افزایش ۳۹ درصد دارایی ها
افزایش ۳۷۶ درصد سود انباشته
افزایش ۱۰۲ درصد حقوق مالکانه
کاهش حاشیه سود ناخالص از ۹.۳ درصد به ۷.۱ درصد
کاهش حاشیه سود عملیاتی از ۹ درصد به ۸.۲ درصد
افزایش حاشیه سود خالص از ۷.۵ درصد به ۷.۸ درصد
افزایش بازده دارایی از ۳۴ درصدبه ۳۴.۹ درصد
کاهش بازده حقوق صاحبان سهام ۷۶ درصد به ۶۸ درصد

لینک منبع خبر

تگ ها: , ,

اخبار مرتبط

فهرست