کد خبر: 4441049
9
0
0

مروری بر عملکرد “غشهد” – سنا

به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، براساس صورت‌های مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹، سرمایه شرکت شهد ایران ۸۱۹ میلیارد و ۱۷۵ میلیون ریال است و این شرکت تعداد ۸۱۹ میلیون و ۱۷۵ هزار برگه سهم منتشر کرده است.

 ترکیب سهامداران عمده شرکت شهد ایران عبارت است از:

درآمدهای عملیاتی شرکت شهد ایران در ۶ ماهه منتهی به شهریور ۹۹ مبلغ ۱۱ میلیارد و ۶۲۹ میلیون ریال و بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی مبلغ ۷ میلیارد و ۵۲۸ میلیون ریال است.

برآورد مقدار فروش در دوره ۶ ماهه منتهی به اسفند ۹۹ به میزان یک هزار و ۵۰۰ تن است که نسبت به ۶ ماهه اول سال رشد ۱۲۶۳ درصدی پیش بینی شده است.

شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (۱۰.۹۵ درصد)، شرکت سرمایه گذاری سپه (۶.۲۴ درصد) و شرکت بیمه دانا (۱.۱۲ درصد) 

نکات با اهمیت گزارش شرکت شهد ایران در دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹ در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته به شرح زیر است:

 • افزایش ۵۳۳۴ درصد درآمدهای عملیاتی
 • افزایش ۴۳ درصد سود عملیاتی
 • کاهش ۹۲ درصد سود خالص
 • افزایش ۲ درصد دارایی‌ها
 • کاهش ۱۵ درصد سود انباشته
 • کاهش ۸ درصد حقوق مالکانه
 • کاهش حاشیه سود خالص از ۸۷۳.۷۲ درصد به ۸۳.۱۵ درصد
 • کاهش حاشیه سود ناخالص از ۴۸.۸۸ درصد به ۲۳.۸۹ درصد
 • کاهش بازده دارایی از ۱۶۱.۵۶ درصد به ۷.۳۰ درصد
 • کاهش بازده حقوق صاحبان سهام از ۲۳۹.۹۵ درصد به ۷.۸۶ درصد

لینک منبع خبر

تگ ها: ,

اخبار مرتبط

مروری بر عملکرد «غشهد» – خبرگزاری بازار

به گزارش بازار به نقل از بازار سرمایه ایران، براساس صورت‌های مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹، سرمایه شرکت شهد ایران ۸۱۹ میلیارد و ۱۷۵ میلیون ریال است و این…
کد خبر: 4441328
5

مروری بر عملکرد “غشهد” – سنا

کد خبر: 4441049

به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، براساس صورت‌های مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹، سرمایه شرکت شهد ایران ۸۱۹ میلیارد و ۱۷۵ میلیون ریال است و این شرکت تعداد ۸۱۹ میلیون و ۱۷۵ هزار برگه سهم منتشر کرده است.

 ترکیب سهامداران عمده شرکت شهد ایران عبارت است از:

درآمدهای عملیاتی شرکت شهد ایران در ۶ ماهه منتهی به شهریور ۹۹ مبلغ ۱۱ میلیارد و ۶۲۹ میلیون ریال و بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی مبلغ ۷ میلیارد و ۵۲۸ میلیون ریال است.

برآورد مقدار فروش در دوره ۶ ماهه منتهی به اسفند ۹۹ به میزان یک هزار و ۵۰۰ تن است که نسبت به ۶ ماهه اول سال رشد ۱۲۶۳ درصدی پیش بینی شده است.

شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (۱۰.۹۵ درصد)، شرکت سرمایه گذاری سپه (۶.۲۴ درصد) و شرکت بیمه دانا (۱.۱۲ درصد) 

نکات با اهمیت گزارش شرکت شهد ایران در دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹ در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته به شرح زیر است:

 • افزایش ۵۳۳۴ درصد درآمدهای عملیاتی
 • افزایش ۴۳ درصد سود عملیاتی
 • کاهش ۹۲ درصد سود خالص
 • افزایش ۲ درصد دارایی‌ها
 • کاهش ۱۵ درصد سود انباشته
 • کاهش ۸ درصد حقوق مالکانه
 • کاهش حاشیه سود خالص از ۸۷۳.۷۲ درصد به ۸۳.۱۵ درصد
 • کاهش حاشیه سود ناخالص از ۴۸.۸۸ درصد به ۲۳.۸۹ درصد
 • کاهش بازده دارایی از ۱۶۱.۵۶ درصد به ۷.۳۰ درصد
 • کاهش بازده حقوق صاحبان سهام از ۲۳۹.۹۵ درصد به ۷.۸۶ درصد

لینک منبع خبر

تگ ها: ,

اخبار مرتبط

فهرست