کد خبر: 4457776
0
0

نتیجه نهایی دادگاه «تمحرکه» – صدای بورس

به گزارش صدای بورس، شرکت ماشین سازی نیرو محرکه با نماد «تمحرکه» و با سرمایه ثبت شده ۱۲۱۸۴۳ میلیون ریال در افشای اطلاعات با اهمیت از گروه ب در کدال از نتیجه نهایی دعوی له شرکت در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۲۷ خبر داد.

در این دعوی، شرکت ماشین سازی نیرومحرکه (سهامی عام) از سازمان امور مالیاتی، در مورد درآمد عملکرد مربوط به سال ۹۴ ، شکوائیه ای صادر کرد.

شاکی (شرکت ماشین سازی نیرو محرکه) طی شکواییه تسلیمی به این مرکز مدعیست بر اساس آیین نامه اجرایی ماده ۱۷ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی موضوع مصوبه شماره ۹۰۸۳۶/ت ۴۸۷۹۳ مورخ ۹۲/۴/۱۸ هیات محترم وزیران اقدام به تجدید ارزیابی دارایی های خود کرده و مفاد ماده ۱۰ بخشنامه ۳۴۲۸۳ مورخ ۹۵/۹/۹ را رعایت و با توجه به پیشنهاد تمدید مهلت زمان ارایه تاییدیه حسابرسی موضوع ماده ۱۰ از سوی ریاست محترم وقت سازمان امور مالیاتی کشور سازمان به هیات محترم وزیران (طی نامه شماره ۲۰۰/۲۴۷۲۹/ص مورخ ۹۷/۱۰/۱۱ تجدید ارزیابی سال ۱۳۹۴ مشمول مالیات نمی‌شود. بر این اساس تقاضای رسیدگی مجدد شده است.هیات بمنظور رعایت عدالت مالیاتی و اقدام مطابق مقررات حاکم و نافذ نسبت به موضوع مورد شکایت بویژه مصوبات ابلاغی بعد از قطعیت مالیات سال مذکور ،شامل تصویب نامه شماره ۶۶۰۶۶/ت ۰۵۶۵۴۵_۱۳۹۸/۵/۲۸ و مصوبه شماره ۵۶۵۴۵/۲۸۵۲_۱۳۹۸/۱/ 

 نتیجه نهایی بابت مالیات عملکرد سال ۱۳۹۴ از مودی (شرکت ماشین سازی نیرو محرکه) رفع تعرض بعمل آمد.

  

«تمحرکه» در اطلاعیه ای دیگر، اصلاحیه ای  بابت مالیات عملکرد سال ۱۳۹۴از مودی (شرکت ماشین سازی نیرو محرکه) مبلغ ۱۵.۷۸۱ میلون ریال رفع تعرض صادر و قریب به همین مبلغ جریمه در نظر گرفته شده هم ابطال شد.

شاکی (شرکت ماشین سازی نیرو محرکه) طی شکواییه تسلیمی به این مرکز مدعیست بر اساس آیین نامه اجرایی ماده ۱۷ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی موضوع مصوبه شماره ۹۰۸۳۶/ت ۴۸۷۹۳ مورخ ۹۲/۴/۱۸ هیات محترم وزیران اقدام به تجدید ارزیابی دارایی های خود نموده و مفاد ماده ۱۰ بخشنامه ۳۴۲۸۳ مورخ ۹۵/۹/۹ را رعایت و با توجه به پیشنهاد تمدید مهلت زمان ارایه تاییدیه حسابرسی موضوع ماده ۱۰ از سوی ریاست محترم وقت سازمان امور مالیاتی کشور سازمان به هیات محترم وزیران (طی نامه شماره ۲۰۰/۲۴۷۲۹/ص مورخ ۹۷/۱۰/۱۱ تجدید ارزیابی سال ۱۳۹۴ مشمول مالیات نمی‌شود. بر این اساس تقاضای رسیدگی مجدد کرده است. هیات بمنظور رعایت عدالت مالیاتی و اقدام مطابق مقررات حاکم و نافذ نسبت به موضوع مورد شکایت بویژه مصوبات ابلاغی بعد از قطعیت مالیات سال مذکور ،شامل تصویب نامه شماره ۶۶۰۶۶/ت ۰۵۶۵۴۵_۱۳۹۸/۵/۲۸ و مصوبه شماره ۵۶۵۴۵/۲۸۵۲_۱۳۹۸/۱/۱۸ هیات وزیران که به ترتیب در بخشنامه های شماره ۶۰/۹۸/۲۳_۱۳۹۸/۶/۳۱ و ۱۵/۹۹/۲۱۰_۱۳۹۹/۱/۳۰ سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ شده، اقدام به صدور قرار شماره ۱۷/۱۰۷۱۶۸ مورخ ۱۳۹۹/۷/۱۵ کرد که گزارش آن در نامه شماره ۱۲۷/۶۳/۱۶۹۹۱ مورخ ۱۳۹۹/۹/۲۷ واصل و مفاد آن مبنی بر استحقاق مودی نسبت به برخورداری از معافیت مربوط به تجدید ارزیابی دارییها، از کفایت لازم جهت صدور رای برخوردار است. هیات با احراز نا عادلانه بودن مالیات ،شکایت شاکی را وارد دانسته و ضمن ابطال برگ قطعی شماره ۵۲۷۵۴۴۴۹ مورخ ۱۳۹۷/۶/۲۷ مقرر می‌دارد بابت مالیات سال ۱۳۹۴ از مودی رفع تعرض بعمل آید. این رای بموجب ماده ۲۵۱ مکرر (ق.م.م) قطعی و لازم الاجراست.

لینک منبع خبر

تگ ها: ,

اخبار مرتبط

فرار پول‌های بزرگ از بورس با سیاست‌های اشتباه/ توافق ایران با آمریکا به کجا رسید؟

اقتصاد آنلاین – سهیل بانی؛ در برنامه تحلیل بازارها که گفتگوی صادق الحسینی و علی مروی است، بازارهای مختلف از جمله بازار سهام، مسکن، خودرو، ارز و طلا هر چهارشنبه به صورت زنده در اینستاگرام اقتصادآنلاین…
کد خبر: 4464483
0

نتیجه نهایی دادگاه «تمحرکه» – صدای بورس

کد خبر: 4457776

به گزارش صدای بورس، شرکت ماشین سازی نیرو محرکه با نماد «تمحرکه» و با سرمایه ثبت شده ۱۲۱۸۴۳ میلیون ریال در افشای اطلاعات با اهمیت از گروه ب در کدال از نتیجه نهایی دعوی له شرکت در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۲۷ خبر داد.

در این دعوی، شرکت ماشین سازی نیرومحرکه (سهامی عام) از سازمان امور مالیاتی، در مورد درآمد عملکرد مربوط به سال ۹۴ ، شکوائیه ای صادر کرد.

شاکی (شرکت ماشین سازی نیرو محرکه) طی شکواییه تسلیمی به این مرکز مدعیست بر اساس آیین نامه اجرایی ماده ۱۷ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی موضوع مصوبه شماره ۹۰۸۳۶/ت ۴۸۷۹۳ مورخ ۹۲/۴/۱۸ هیات محترم وزیران اقدام به تجدید ارزیابی دارایی های خود کرده و مفاد ماده ۱۰ بخشنامه ۳۴۲۸۳ مورخ ۹۵/۹/۹ را رعایت و با توجه به پیشنهاد تمدید مهلت زمان ارایه تاییدیه حسابرسی موضوع ماده ۱۰ از سوی ریاست محترم وقت سازمان امور مالیاتی کشور سازمان به هیات محترم وزیران (طی نامه شماره ۲۰۰/۲۴۷۲۹/ص مورخ ۹۷/۱۰/۱۱ تجدید ارزیابی سال ۱۳۹۴ مشمول مالیات نمی‌شود. بر این اساس تقاضای رسیدگی مجدد شده است.هیات بمنظور رعایت عدالت مالیاتی و اقدام مطابق مقررات حاکم و نافذ نسبت به موضوع مورد شکایت بویژه مصوبات ابلاغی بعد از قطعیت مالیات سال مذکور ،شامل تصویب نامه شماره ۶۶۰۶۶/ت ۰۵۶۵۴۵_۱۳۹۸/۵/۲۸ و مصوبه شماره ۵۶۵۴۵/۲۸۵۲_۱۳۹۸/۱/ 

 نتیجه نهایی بابت مالیات عملکرد سال ۱۳۹۴ از مودی (شرکت ماشین سازی نیرو محرکه) رفع تعرض بعمل آمد.

  

«تمحرکه» در اطلاعیه ای دیگر، اصلاحیه ای  بابت مالیات عملکرد سال ۱۳۹۴از مودی (شرکت ماشین سازی نیرو محرکه) مبلغ ۱۵.۷۸۱ میلون ریال رفع تعرض صادر و قریب به همین مبلغ جریمه در نظر گرفته شده هم ابطال شد.

شاکی (شرکت ماشین سازی نیرو محرکه) طی شکواییه تسلیمی به این مرکز مدعیست بر اساس آیین نامه اجرایی ماده ۱۷ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی موضوع مصوبه شماره ۹۰۸۳۶/ت ۴۸۷۹۳ مورخ ۹۲/۴/۱۸ هیات محترم وزیران اقدام به تجدید ارزیابی دارایی های خود نموده و مفاد ماده ۱۰ بخشنامه ۳۴۲۸۳ مورخ ۹۵/۹/۹ را رعایت و با توجه به پیشنهاد تمدید مهلت زمان ارایه تاییدیه حسابرسی موضوع ماده ۱۰ از سوی ریاست محترم وقت سازمان امور مالیاتی کشور سازمان به هیات محترم وزیران (طی نامه شماره ۲۰۰/۲۴۷۲۹/ص مورخ ۹۷/۱۰/۱۱ تجدید ارزیابی سال ۱۳۹۴ مشمول مالیات نمی‌شود. بر این اساس تقاضای رسیدگی مجدد کرده است. هیات بمنظور رعایت عدالت مالیاتی و اقدام مطابق مقررات حاکم و نافذ نسبت به موضوع مورد شکایت بویژه مصوبات ابلاغی بعد از قطعیت مالیات سال مذکور ،شامل تصویب نامه شماره ۶۶۰۶۶/ت ۰۵۶۵۴۵_۱۳۹۸/۵/۲۸ و مصوبه شماره ۵۶۵۴۵/۲۸۵۲_۱۳۹۸/۱/۱۸ هیات وزیران که به ترتیب در بخشنامه های شماره ۶۰/۹۸/۲۳_۱۳۹۸/۶/۳۱ و ۱۵/۹۹/۲۱۰_۱۳۹۹/۱/۳۰ سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ شده، اقدام به صدور قرار شماره ۱۷/۱۰۷۱۶۸ مورخ ۱۳۹۹/۷/۱۵ کرد که گزارش آن در نامه شماره ۱۲۷/۶۳/۱۶۹۹۱ مورخ ۱۳۹۹/۹/۲۷ واصل و مفاد آن مبنی بر استحقاق مودی نسبت به برخورداری از معافیت مربوط به تجدید ارزیابی دارییها، از کفایت لازم جهت صدور رای برخوردار است. هیات با احراز نا عادلانه بودن مالیات ،شکایت شاکی را وارد دانسته و ضمن ابطال برگ قطعی شماره ۵۲۷۵۴۴۴۹ مورخ ۱۳۹۷/۶/۲۷ مقرر می‌دارد بابت مالیات سال ۱۳۹۴ از مودی رفع تعرض بعمل آید. این رای بموجب ماده ۲۵۱ مکرر (ق.م.م) قطعی و لازم الاجراست.

لینک منبع خبر

تگ ها: ,

اخبار مرتبط

فهرست