کد خبر: 4504397
0

نرخ تورم تولیدکننده زراعی افزایش یافت

به گزارش ایمنا و به نقل از مرکز آمار ایران، شاخص قیمت تولید کننده زراعت، باغداری و دامداری سنتی (برمبنای ١٠٠=١٣٩٥) در فصل زمستان سال ١٣٩٩ برابر با ٣٨٩, ٥ بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ٥٢.٩ درصد افزایش یافته است. میانگین شاخص چهار فصل منتهی به فصل جاری نیز نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) ٣٤, ٧ درصد افزایش یافته است.

تورم نقطه‌ای

شاخص “زراعت و باغداری” در فصل زمستان سال ١٣٩٩ برابر با ٤٣٠, ٢ است که نسبت به فصل مشابه سال قبل ٧٨.٧ درصد افزایش یافته است.

شاخص گروه “زراعت” در فصل زمستان سال ١٣٩٩ برابر با ٤١٥, ٠ است که نسبت به فصل مشابه سال قبل ٧٨.١ درصد افزایش یافته است.

شاخص گروه “غلات” در فصل زمستان سال ١٣٩٩ برابر با ٣٣١, ٤ است که نسبت به فصل مشابه سال قبل ١٤٦.٦ درصد افزایش یافته است.

شاخص گروه “سبزیجات و حبوبات” در فصل زمستان سال ١٣٩٩ برابر با ٤٣٥, ٦ است که نسبت به فصل مشابه سال قبل ٧٨, ٢ درصد افزایش یافته است.

شاخص گروه “سایر محصولات زراعی” در فصل زمستان سال ١٣٩٩ برابر با ٣٥١, ٥ است که نسبت به فصل مشابه سال قبل ٦٤, ٣ درصد افزایش یافته است.

شاخص گروه “باغداری” در فصل زمستان سال ١٣٩٩ برابر با ٤٤٥, ٦ است که نسبت به فصل مشابه سال قبل ٧٩.٢ درصد افزایش یافته است.

شاخص “دامداری سنتی” در فصل زمستان سال ١٣٩٩ برابر با ٣٥٨, ١ است که نسبت به فصل مشابه سال قبل ٣٤.٩ درصد افزایش یافته است.

شاخص گروه “پرورش بز و بزغاله ” در فصل زمستان سال ١٣٩٩ برابر با ٤٢٢, ٢ است که نسبت به فصل مشابه سال قبل ٣١.١ درصد افزایش یافته است.

شاخص گروه “پرورش گاو و گوساله سنتی” در فصل زمستان سال ١٣٩٩ برابر با ٣٢٠, ٥ است که نسبت به فصل مشابه سال قبل ٢٣.٤ درصد افزایش یافته است.

شاخص گروه “گوسفند و بره” در فصل زمستان سال ١٣٩٩ برابر با ٤٢١, ٤ است که نسبت به فصل مشابه سال قبل ٣٠.٤ درصد افزایش یافته است.

شاخص گروه “سایر محصولات حیوانی” در فصل زمستان سال ١٣٩٩ برابر با ٣٤٨, ٢ است که نسبت به فصل مشابه سال قبل٦٩.١ درصد افزایش یافته است.

تورم سالانه

میزان تغییرات متوسط شاخص چهار فصل منتهی به فصل جاری گروه “زراعت و باغداری” نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) معادل ٤٥, ٥ درصد افزایش می‌باشد.

میزان تغییرات متوسط شاخص چهار فصل منتهی به فصل جاری گروه “زراعت” نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) برابر با ٣٨, ٥ درصد افزایش می‌باشد.

میزان تغییرات متوسط شاخص چهار فصل منتهی به فصل جاری گروه “غلات” نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) برابر با ٤٥, ٤ درصد افزایش می‌باشد.

میزان تغییرات متوسط شاخص چهار فصل منتهی به فصل جاری گروه “سبزیجات و حبوبات” نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) برابر با ٢٧, ٦ درصد افزایش می‌باشد.

میزان تغییرات متوسط شاخص چهار فصل منتهی به فصل جاری گروه “سایر محصولات زراعی” نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) برابر با ٥١, ٥ درصد افزایش می‌باشد.

میزان تغییرات متوسط شاخص چهار فصل منتهی به فصل جاری گروه “باغداری” نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) برابر با ٥٣, ٦ درصد افزایش می‌باشد.

میزان تغییرات متوسط شاخص چهار فصل منتهی به فصل جاری گروه “دامداری سنتی” نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) برابر با ١٥, ٠ درصد افزایش می‌باشد.

میزان تغییرات متوسط شاخص چهار فصل منتهی به فصل جاری گروه “پرورش بز و بزغاله” نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) برابر با ١١, ٦ درصد افزایش می‌باشد.

میزان تغییرات متوسط شاخص چهار فصل منتهی به فصل جاری گروه “پرورش گاو و گوساله سنتی” نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) برابر با ٦, ٠ درصد افزایش می‌باشد.

میزان تغییرات متوسط شاخص چهار فصل منتهی به فصل جاری گروه “گوسفند و بره” نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) برابر با ٩, ٤ درصد افزایش می‌باشد.

میزان تغییرات متوسط شاخص چهار فصل منتهی به فصل جاری گروه “سایر محصولات حیوانی” نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) برابر با ٤٢, ٥ درصد افزایش می‌باشد.

لینک منبع خبر

تگ ها: ,

اخبار مرتبط

کاهش ۴۰۰ تومانی نرخ دلار در صرافی‌های بانکی

به گزارش روز یکشنبه خبرنگار اقتصادی ایرنا، قیمت فروش یورو در ساعت ۱۳ و ۳۰ دقیقه امروز با ۴۱۲ تومان کاهش نسبت به روز گذشته به  ۲۸ هزار و ۱۲۸ تومان رسید.   امروز قیمت خرید هر…
کد خبر: 4528027

تحلیل حسابدار خبره از نرخ تسعیر ارز بانک مرکزی و نقد مواضع سازمان بورس

حسابدار خبره با اعلام نکاتی درباره نرخ بانک‌مرکزی برای تسعیر ارز گفت:مواضع سازمان بورس حیرت آور است که ظاهرا در حمایت از سهامداران و در باطن به دنبال پرکردن کیسه مالیاتی وزارت اقتصاد…
کد خبر: 4527986

ثبات نرخ رسمی همه ارز‌ها در ۳۰ خرداد ۱۴۰۰

بر اساس اعلام بانک مرکزی بانک مرکزی (یکشنبه، ۳۰ خردادماه) نرخ رسمی ۴۶ ارز عمده و اصلی کشور‌های جهان را اعلام کرد که براساس آن به دلیل تعطیلی بازار‌های جهانی نرخ همه ارز‌ها…
کد خبر: 4527885

نرخ تورم تولیدکننده زراعی افزایش یافت

کد خبر: 4504397

به گزارش ایمنا و به نقل از مرکز آمار ایران، شاخص قیمت تولید کننده زراعت، باغداری و دامداری سنتی (برمبنای ١٠٠=١٣٩٥) در فصل زمستان سال ١٣٩٩ برابر با ٣٨٩, ٥ بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ٥٢.٩ درصد افزایش یافته است. میانگین شاخص چهار فصل منتهی به فصل جاری نیز نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) ٣٤, ٧ درصد افزایش یافته است.

تورم نقطه‌ای

شاخص “زراعت و باغداری” در فصل زمستان سال ١٣٩٩ برابر با ٤٣٠, ٢ است که نسبت به فصل مشابه سال قبل ٧٨.٧ درصد افزایش یافته است.

شاخص گروه “زراعت” در فصل زمستان سال ١٣٩٩ برابر با ٤١٥, ٠ است که نسبت به فصل مشابه سال قبل ٧٨.١ درصد افزایش یافته است.

شاخص گروه “غلات” در فصل زمستان سال ١٣٩٩ برابر با ٣٣١, ٤ است که نسبت به فصل مشابه سال قبل ١٤٦.٦ درصد افزایش یافته است.

شاخص گروه “سبزیجات و حبوبات” در فصل زمستان سال ١٣٩٩ برابر با ٤٣٥, ٦ است که نسبت به فصل مشابه سال قبل ٧٨, ٢ درصد افزایش یافته است.

شاخص گروه “سایر محصولات زراعی” در فصل زمستان سال ١٣٩٩ برابر با ٣٥١, ٥ است که نسبت به فصل مشابه سال قبل ٦٤, ٣ درصد افزایش یافته است.

شاخص گروه “باغداری” در فصل زمستان سال ١٣٩٩ برابر با ٤٤٥, ٦ است که نسبت به فصل مشابه سال قبل ٧٩.٢ درصد افزایش یافته است.

شاخص “دامداری سنتی” در فصل زمستان سال ١٣٩٩ برابر با ٣٥٨, ١ است که نسبت به فصل مشابه سال قبل ٣٤.٩ درصد افزایش یافته است.

شاخص گروه “پرورش بز و بزغاله ” در فصل زمستان سال ١٣٩٩ برابر با ٤٢٢, ٢ است که نسبت به فصل مشابه سال قبل ٣١.١ درصد افزایش یافته است.

شاخص گروه “پرورش گاو و گوساله سنتی” در فصل زمستان سال ١٣٩٩ برابر با ٣٢٠, ٥ است که نسبت به فصل مشابه سال قبل ٢٣.٤ درصد افزایش یافته است.

شاخص گروه “گوسفند و بره” در فصل زمستان سال ١٣٩٩ برابر با ٤٢١, ٤ است که نسبت به فصل مشابه سال قبل ٣٠.٤ درصد افزایش یافته است.

شاخص گروه “سایر محصولات حیوانی” در فصل زمستان سال ١٣٩٩ برابر با ٣٤٨, ٢ است که نسبت به فصل مشابه سال قبل٦٩.١ درصد افزایش یافته است.

تورم سالانه

میزان تغییرات متوسط شاخص چهار فصل منتهی به فصل جاری گروه “زراعت و باغداری” نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) معادل ٤٥, ٥ درصد افزایش می‌باشد.

میزان تغییرات متوسط شاخص چهار فصل منتهی به فصل جاری گروه “زراعت” نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) برابر با ٣٨, ٥ درصد افزایش می‌باشد.

میزان تغییرات متوسط شاخص چهار فصل منتهی به فصل جاری گروه “غلات” نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) برابر با ٤٥, ٤ درصد افزایش می‌باشد.

میزان تغییرات متوسط شاخص چهار فصل منتهی به فصل جاری گروه “سبزیجات و حبوبات” نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) برابر با ٢٧, ٦ درصد افزایش می‌باشد.

میزان تغییرات متوسط شاخص چهار فصل منتهی به فصل جاری گروه “سایر محصولات زراعی” نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) برابر با ٥١, ٥ درصد افزایش می‌باشد.

میزان تغییرات متوسط شاخص چهار فصل منتهی به فصل جاری گروه “باغداری” نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) برابر با ٥٣, ٦ درصد افزایش می‌باشد.

میزان تغییرات متوسط شاخص چهار فصل منتهی به فصل جاری گروه “دامداری سنتی” نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) برابر با ١٥, ٠ درصد افزایش می‌باشد.

میزان تغییرات متوسط شاخص چهار فصل منتهی به فصل جاری گروه “پرورش بز و بزغاله” نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) برابر با ١١, ٦ درصد افزایش می‌باشد.

میزان تغییرات متوسط شاخص چهار فصل منتهی به فصل جاری گروه “پرورش گاو و گوساله سنتی” نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) برابر با ٦, ٠ درصد افزایش می‌باشد.

میزان تغییرات متوسط شاخص چهار فصل منتهی به فصل جاری گروه “گوسفند و بره” نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) برابر با ٩, ٤ درصد افزایش می‌باشد.

میزان تغییرات متوسط شاخص چهار فصل منتهی به فصل جاری گروه “سایر محصولات حیوانی” نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) برابر با ٤٢, ٥ درصد افزایش می‌باشد.

لینک منبع خبر

تگ ها: ,

اخبار مرتبط

فهرست