کد خبر: 4483417
0

نسبت های مالی بنیادی «شبریز» افزایش یافت – خبرگزاری بازار

به گزارش بازار به نقل از بازار سرمایه ایران، نسبت حاشیه سود عملیاتی شرکت پالایشگاه نفت تبریز از ۱۲.۲ درصد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۸ به ۸.۶ درصد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰، کاهش پیدا کرده است.

همچنین در این دوره، نسبت حاشیه سود خالص شرکت پالایشگاه نفت تبریز از ۹.۸ درصد به ۶.۷ درصد کاهش پیدا کرده است.

نسبت جمع بدهی به جمع دارایی ها از ۶۳ درصد به ۵۵ درصد کاهش پیدا کرده است.

نسبت سود انباشته به دارایی ها از ۰.۱۷ به ۰.۲۹ افزایش پیدا کرده است.

همچنین، P/E سهم شرکت پالایشگاه نفت تبریز ۱۴.۶  است که در مقایسه با P/E صنعت که برابر ۱۴.۱ است، از ریسک بالاتری برخوردار است.

سود خالص شبریز در ۹ ماهه منتهی به آذر ۹۹ مبلغ ۲۴۶۶ میلیارد تومان است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۶۹ درصد داشته است.

سود هر سهم پس از کسر مالیات در ۹ماهه منتهی به اذر ۹۹ مبلغ ۲۰۰۸ ریال است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۶۹ درصد داشته است.

نکات با اهمیت گزارش شرکت پالایشگاه نفت تبریز در دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹ در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته به شرح زیر است:

افزایش ۲۳ درصد درآمدهای عملیاتی

افزایش ۷۰ درصد سود عملیاتی

افزایش ۶۹ درصد سود خالص

افزایش ۱۴۹ درصد دارایی ها

افزایش ۱۷۲ درصد سود انباشته

افزایش ۷۱ درصد حقوق مالکانه

کاهش حاشیه سود ناخالص از ۱۲.۳ درصد به ۸ درصد

کاهش حاشیه سود عملیاتی از ۱۲.۲ درصد به ۸.۶ درصد

کاهش حاشیه سود خالص از ۹.۸ درصد به ۶.۷ درصد

کاهش بازده دارایی از ۴۱ درصدبه ۲۹ درصد

کاهش بازده حقوق صاحبان سهام ۹۸ درصد به ۶۶ درصد

لینک منبع خبر

تگ ها:

اخبار مرتبط

زیان «وهور» تغییری نداشت – خبرگزاری بازار

به گزارش بازار به نقل از بازار سرمایه ایران، شرکت مدیریت انرژی تابان هور با سرمایه ۶۶ هزار و ۱۷۶ میلیارد و ۲۸۳ میلیون ریال، صورت های مالی ۳ ماهه نخست دوره مالی…
کد خبر: 4489857

مروری بر عملکرد ۳ ماهه «ساربیل» – خبرگزاری بازار

به گزارش بازار به نقل از بازار سرمایه ایران، شرکت سیمان آرتا اردبیل با سرمایه ۴۸۰ میلیارد ریال، صورت‌های مالی ۳ ماهه دوره مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹ را به صورت حسابرسی…
کد خبر: 4489813

رشد بازار سرمایه با انتشار اوراق اجاره سهام

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از سنا، جواد عشقی نژاد، عضو هیات مدیره شرکت بورس تهران گفت: شرکت‌های سرمایه‌گذاری از جمله شرکت‌هایی بودند که در سال گذشته توان دریافت تسهیلات بانکی را با…
کد خبر: 4489803

نسبت های مالی بنیادی «شبریز» افزایش یافت – خبرگزاری بازار

کد خبر: 4483417

به گزارش بازار به نقل از بازار سرمایه ایران، نسبت حاشیه سود عملیاتی شرکت پالایشگاه نفت تبریز از ۱۲.۲ درصد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۸ به ۸.۶ درصد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰، کاهش پیدا کرده است.

همچنین در این دوره، نسبت حاشیه سود خالص شرکت پالایشگاه نفت تبریز از ۹.۸ درصد به ۶.۷ درصد کاهش پیدا کرده است.

نسبت جمع بدهی به جمع دارایی ها از ۶۳ درصد به ۵۵ درصد کاهش پیدا کرده است.

نسبت سود انباشته به دارایی ها از ۰.۱۷ به ۰.۲۹ افزایش پیدا کرده است.

همچنین، P/E سهم شرکت پالایشگاه نفت تبریز ۱۴.۶  است که در مقایسه با P/E صنعت که برابر ۱۴.۱ است، از ریسک بالاتری برخوردار است.

سود خالص شبریز در ۹ ماهه منتهی به آذر ۹۹ مبلغ ۲۴۶۶ میلیارد تومان است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۶۹ درصد داشته است.

سود هر سهم پس از کسر مالیات در ۹ماهه منتهی به اذر ۹۹ مبلغ ۲۰۰۸ ریال است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۶۹ درصد داشته است.

نکات با اهمیت گزارش شرکت پالایشگاه نفت تبریز در دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹ در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته به شرح زیر است:

افزایش ۲۳ درصد درآمدهای عملیاتی

افزایش ۷۰ درصد سود عملیاتی

افزایش ۶۹ درصد سود خالص

افزایش ۱۴۹ درصد دارایی ها

افزایش ۱۷۲ درصد سود انباشته

افزایش ۷۱ درصد حقوق مالکانه

کاهش حاشیه سود ناخالص از ۱۲.۳ درصد به ۸ درصد

کاهش حاشیه سود عملیاتی از ۱۲.۲ درصد به ۸.۶ درصد

کاهش حاشیه سود خالص از ۹.۸ درصد به ۶.۷ درصد

کاهش بازده دارایی از ۴۱ درصدبه ۲۹ درصد

کاهش بازده حقوق صاحبان سهام ۹۸ درصد به ۶۶ درصد

لینک منبع خبر

تگ ها:

اخبار مرتبط

فهرست