کد خبر: 4440667
12
0

نسبت های مالی بنیادی غپاذر افزایش یافت

به گزارش نبض بورس، براساس صورت‌های مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹، سرمایه شرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان شرقی ۲۰۰ میلیارد ریال است و این شرکت تعداد ۲۰۰ میلیون برگه سهم منتشر کرده است.

درآمدهای عملیاتی شرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان شرقی در ۶ ماهه منتهی به شهریور ۹۹ مبلغ ۲ هزار و ۷۴۳ میلیارد و ۶۷۸ میلیون ریال و بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی مبلغ۲ هزار و ۴۲۳ میلیارد و ۴۶۱ میلیون ریال است.

برآورد مقدار فروش “غپاذر” در دوره ۶ ماهه منتهی به اسفند ۹۹ به میزان ۳۶ هزار و ۹۴۶ تن است که نسبت به ۶ ماهه اول سال رشد ۳۰ درصدی پیش بینی شده است.

ترکیب سهامداران عمده شرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان شرقی عبارت است از:

شرکت صنایع شیر ایران (۷۶.۵۴ درصد)، شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش (۲.۸۳ درصد) و صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی (۱.۳۷ درصد)

نکات با اهمیت گزارش شرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان شرقی در دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹ در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته به شرح زیر است:

 • افزایش ۴۰ درصد درآمدهای عملیاتی
 • افزایش ۱۱۹ درصد سود عملیاتی
 • افزایش ۱۵۱ درصد سود خالص
 • افزایش ۱۸ درصد دارایی‌ها
 • افزایش ۲۱ درصد سود انباشته
 • افزایش ۸ درصد حقوق مالکانه
 • افزایش حاشیه سود خالص از ۲.۴۷ درصد به ۳.۶۸ درصد
 • افزایش حاشیه سود ناخالص از ۸.۸۰ درصد به ۱۰.۷۴ درصد
 • افزایش بازده دارایی از ۶.۶۴ درصد به ۹.۸۸ درصد
 • افزایش بازده حقوق صاحبان سهام از ۲۹.۰۳ درصد به ۵۴.۷۸ درصد

منبع:سنا

لینک منبع خبر

اخبار مرتبط

نتیجه‌ای پیدا نشد.

نسبت های مالی بنیادی غپاذر افزایش یافت

کد خبر: 4440667

به گزارش نبض بورس، براساس صورت‌های مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹، سرمایه شرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان شرقی ۲۰۰ میلیارد ریال است و این شرکت تعداد ۲۰۰ میلیون برگه سهم منتشر کرده است.

درآمدهای عملیاتی شرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان شرقی در ۶ ماهه منتهی به شهریور ۹۹ مبلغ ۲ هزار و ۷۴۳ میلیارد و ۶۷۸ میلیون ریال و بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی مبلغ۲ هزار و ۴۲۳ میلیارد و ۴۶۱ میلیون ریال است.

برآورد مقدار فروش “غپاذر” در دوره ۶ ماهه منتهی به اسفند ۹۹ به میزان ۳۶ هزار و ۹۴۶ تن است که نسبت به ۶ ماهه اول سال رشد ۳۰ درصدی پیش بینی شده است.

ترکیب سهامداران عمده شرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان شرقی عبارت است از:

شرکت صنایع شیر ایران (۷۶.۵۴ درصد)، شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش (۲.۸۳ درصد) و صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی (۱.۳۷ درصد)

نکات با اهمیت گزارش شرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان شرقی در دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹ در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته به شرح زیر است:

 • افزایش ۴۰ درصد درآمدهای عملیاتی
 • افزایش ۱۱۹ درصد سود عملیاتی
 • افزایش ۱۵۱ درصد سود خالص
 • افزایش ۱۸ درصد دارایی‌ها
 • افزایش ۲۱ درصد سود انباشته
 • افزایش ۸ درصد حقوق مالکانه
 • افزایش حاشیه سود خالص از ۲.۴۷ درصد به ۳.۶۸ درصد
 • افزایش حاشیه سود ناخالص از ۸.۸۰ درصد به ۱۰.۷۴ درصد
 • افزایش بازده دارایی از ۶.۶۴ درصد به ۹.۸۸ درصد
 • افزایش بازده حقوق صاحبان سهام از ۲۹.۰۳ درصد به ۵۴.۷۸ درصد

منبع:سنا

لینک منبع خبر

اخبار مرتبط

نتیجه‌ای پیدا نشد.

فهرست