کد خبر: 4441043
10
0
0

نسبت های مالی مهم «فلوله» افزایشی شد – خبرگزاری بازار

به گزارش بازار به نقل از بازار سرمایه ایران، براساس صورت‌های مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹، سرمایه شرکت لوله و ماشین سازی ایران ۵۰۰ میلیارد ریال است و این شرکت تعداد ۵۰۰ میلیون برگه سهم منتشر کرده است.

درآمدهای عملیاتی شرکت لوله و ماشین سازی ایران در دوره ۶ ماهه منتهی به شهریور ۹۹ مبلغ یک هزار و ۵۹۳ میلیارد و ۲۰ میلیون ریال و هزینه های عملیاتی نیز مبلغ یک هزار و ۱۳۹ میلیارد و ۲۶۶ میلیون ریال است.

بخش اعظم درآمدهای فلوله از طریق فعالیت های عملیاتی است.

 ترکیب سهامداران عمده شرکت لوله و ماشین سازی ایران عبارت است از:

صندوق بازنشستگی کشوری (۲۲.۶۳ درصد)، شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (۸.۶۸ درصد) و صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی (۱.۵۴ درصد)

نکات با اهمیت گزارش شرکت لوله و ماشین سازی ایران در دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹ در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته به شرح زیر است:

افزایش ۹۱ درصد درآمدهای عملیاتی
افزایش ۲۴۰ درصد سود عملیاتی
کاهش ۵۰ درصد سود خالص
افزایش ۲۹ درصد سود انباشته
افزایش حاشیه سود خالص از ۰.۲۷ درصد به ۴.۷۸ درصد
افزایش بازده دارایی از ۰.۱۹ درصدبه ۴.۲۱ درصد
افزایش بازده حقوق صاحبان سهام ۱.۱۴ درصد به ۲۳.۸۳ درصد

لینک منبع خبر

تگ ها: ,

اخبار مرتبط

تضمین سرمایه، لازمه ورود تولیدکنندگان ایران به بازار سوریه

رییس اداره دوم خاورمیانه و شمال آفریقای وزارت امور خارجه: به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو نشست «توسعه تجارت با کشور‌های عراق و سوریه؛ فرصت‌ها و چالش‌ها»، روز چهارشنبه ۲۴ دی ماه، با…
کد خبر: 4442219
2

نسبت های مالی مهم «فلوله» افزایشی شد – خبرگزاری بازار

کد خبر: 4441043

به گزارش بازار به نقل از بازار سرمایه ایران، براساس صورت‌های مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹، سرمایه شرکت لوله و ماشین سازی ایران ۵۰۰ میلیارد ریال است و این شرکت تعداد ۵۰۰ میلیون برگه سهم منتشر کرده است.

درآمدهای عملیاتی شرکت لوله و ماشین سازی ایران در دوره ۶ ماهه منتهی به شهریور ۹۹ مبلغ یک هزار و ۵۹۳ میلیارد و ۲۰ میلیون ریال و هزینه های عملیاتی نیز مبلغ یک هزار و ۱۳۹ میلیارد و ۲۶۶ میلیون ریال است.

بخش اعظم درآمدهای فلوله از طریق فعالیت های عملیاتی است.

 ترکیب سهامداران عمده شرکت لوله و ماشین سازی ایران عبارت است از:

صندوق بازنشستگی کشوری (۲۲.۶۳ درصد)، شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (۸.۶۸ درصد) و صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی (۱.۵۴ درصد)

نکات با اهمیت گزارش شرکت لوله و ماشین سازی ایران در دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹ در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته به شرح زیر است:

افزایش ۹۱ درصد درآمدهای عملیاتی
افزایش ۲۴۰ درصد سود عملیاتی
کاهش ۵۰ درصد سود خالص
افزایش ۲۹ درصد سود انباشته
افزایش حاشیه سود خالص از ۰.۲۷ درصد به ۴.۷۸ درصد
افزایش بازده دارایی از ۰.۱۹ درصدبه ۴.۲۱ درصد
افزایش بازده حقوق صاحبان سهام ۱.۱۴ درصد به ۲۳.۸۳ درصد

لینک منبع خبر

تگ ها: ,

اخبار مرتبط

فهرست