کد خبر: 4440860
10
0

نسبت های مالی مهم “فلوله” افزایش شد

به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، براساس صورت‌های مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹، سرمایه شرکت لوله و ماشین سازی ایران ۵۰۰ میلیارد ریال است و این شرکت تعداد ۵۰۰ میلیون برگه سهم منتشر کرده است.

درآمدهای عملیاتی شرکت لوله و ماشین سازی ایران در دوره ۶ ماهه منتهی به شهریور ۹۹ مبلغ یک هزار و ۵۹۳ میلیارد و ۲۰ میلیون ریال و هزینه های عملیاتی نیز مبلغ یک هزار و ۱۳۹ میلیارد و ۲۶۶ میلیون ریال است.

بخش اعظم درآمدهای “فلوله” از طریق فعالیت های عملیاتی است.

 ترکیب سهامداران عمده شرکت لوله و ماشین سازی ایران عبارت است از:

صندوق بازنشستگی کشوری (۲۲.۶۳ درصد)، شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (۸.۶۸ درصد) و صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی (۱.۵۴ درصد)

نکات با اهمیت گزارش شرکت لوله و ماشین سازی ایران در دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹ در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته به شرح زیر است:

 • افزایش ۹۱ درصد درآمدهای عملیاتی
 • افزایش ۲۴۰ درصد سود عملیاتی
 • کاهش ۵۰ درصد سود خالص
 • افزایش ۲۹ درصد سود انباشته
 • افزایش حاشیه سود خالص از ۰.۲۷ درصد به ۴.۷۸ درصد
 • افزایش بازده دارایی از ۰.۱۹ درصدبه ۴.۲۱ درصد
 • افزایش بازده حقوق صاحبان سهام ۱.۱۴ درصد به ۲۳.۸۳ درصد

لینک منبع خبر

تگ ها:

اخبار مرتبط

نسبت های مالی مهم فلوله افزایش شد

به گزارش نبض بورس، براساس صورت‌های مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹، سرمایه شرکت لوله و ماشین سازی ایران ۵۰۰ میلیارد ریال است و این شرکت تعداد ۵۰۰ میلیون برگه…
کد خبر: 4441192
12

نسبت های مالی مهم “فلوله” افزایش شد

به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، براساس صورت‌های مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹، سرمایه شرکت لوله و ماشین سازی ایران ۵۰۰ میلیارد ریال است و این شرکت تعداد…
کد خبر: 4440860
10

نسبت های مالی مهم “فلوله” افزایش شد

کد خبر: 4440860

به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، براساس صورت‌های مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹، سرمایه شرکت لوله و ماشین سازی ایران ۵۰۰ میلیارد ریال است و این شرکت تعداد ۵۰۰ میلیون برگه سهم منتشر کرده است.

درآمدهای عملیاتی شرکت لوله و ماشین سازی ایران در دوره ۶ ماهه منتهی به شهریور ۹۹ مبلغ یک هزار و ۵۹۳ میلیارد و ۲۰ میلیون ریال و هزینه های عملیاتی نیز مبلغ یک هزار و ۱۳۹ میلیارد و ۲۶۶ میلیون ریال است.

بخش اعظم درآمدهای “فلوله” از طریق فعالیت های عملیاتی است.

 ترکیب سهامداران عمده شرکت لوله و ماشین سازی ایران عبارت است از:

صندوق بازنشستگی کشوری (۲۲.۶۳ درصد)، شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (۸.۶۸ درصد) و صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی (۱.۵۴ درصد)

نکات با اهمیت گزارش شرکت لوله و ماشین سازی ایران در دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹ در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته به شرح زیر است:

 • افزایش ۹۱ درصد درآمدهای عملیاتی
 • افزایش ۲۴۰ درصد سود عملیاتی
 • کاهش ۵۰ درصد سود خالص
 • افزایش ۲۹ درصد سود انباشته
 • افزایش حاشیه سود خالص از ۰.۲۷ درصد به ۴.۷۸ درصد
 • افزایش بازده دارایی از ۰.۱۹ درصدبه ۴.۲۱ درصد
 • افزایش بازده حقوق صاحبان سهام ۱.۱۴ درصد به ۲۳.۸۳ درصد

لینک منبع خبر

تگ ها:

اخبار مرتبط

فهرست