نماد ۵ شرکت سرمایه‌گذاری استانی جدید در تالار شیشه‌ای – خبرگزاری بازار

نماد ۵ شرکت سرمایه‌گذاری استانی جدید در تالار شیشه‌ای – خبرگزاری بازار

به گزارش بازار، پنج شرکت سرمایه گذاری استان آذربایجان غربی، اردبیل، یزد، بوشهر و کرمانشاه به عنوان نوزده تا بیست و سومین شرکت سرمایه گذاری استانی در بازار دوم معاملات بورس تهران درج شدند.

با موافقت هیئت پذیرش، شرکت سرمایه گذاری استان آذربایجان غربی از ۲۵ شهریور با نماد «وساغربی» در پلاک ۵۶۷ و در گروه سرمایه گذاری‌ها با سرمایه ۱۵.۸ هزار میلیارد تومان به عنوان نوزدهمین شرکت سرمایه گذاری استانی در فهرست نرخ‌های بازار دوم بورس تهران درج شد.

همچنین شرکت سرمایه گذاری استان اردبیل از ۲۵ شهریور با نماد «وساربیل» در پلاک ۵۶۸ و در گروه سرمایه گذاری‌ها با سرمایه ۶.۳ هزار میلیارد تومان به عنوان بیستمین شرکت سرمایه گذاری استانی در فهرست نرخ‌های بازار دوم بورس تهران درج شد.

از سویی دیگر، شرکت سرمایه گذاری استان یزد نیز از ۲۵ شهریور با نماد «وسیزد» به عنوان بیست و یکمین شرکت سرمایه گذاری استانی در پلاک ۵۶۹ و در گروه سرمایه گذاری‌ها با سرمایه ۵.۹ هزار میلیارد تومانی در فهرست نرخ‌های بازار دوم بورس تهران درج شد.

در این میان، شرکت سرمایه گذاری استان بوشهر هم از ۲۵ شهریور با نماد «وسبوشهر» به عنوان بیست و دومین شرکت سرمایه گذاری استانی در پلاک ۵۷۰ و در گروه سرمایه گذاری‌ها با سرمایه ۴.۸ هزار میلیارد تومانی در فهرست نرخ‌های بازار دوم بورس تهران درج شد.

افزون بر این، شرکت سرمایه گذاری استان کرمانشاه هم از ۲۵ شهریور با نماد «وسکرشا» به عنوان بیست و سومین شرکت سرمایه گذاری استانی در پلاک ۵۷۱ و در گروه سرمایه گذاری‌ها با سرمایه ۸.۵ هزار میلیارد تومانی در فهرست نرخ‌های بازار دوم بورس تهران درج شد.

لینک منبع خبر

, , , , ,

Ads.

فهرست