کد خبر: 4522074
0

همایش نقدی بر طرح مسئولیت، اهداف بانک مرکزی آغاز شد – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهان

به گزارش خبرنگار مهر، علی نصیری اقدم، رئیس پژوهشکده امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی است، در همایش نقدی بر طرح مسئولیت، اهداف، ساختار و وظایف بانک مرکزی که هم اکنون در حال برگزاری است، گفت: بانکها مثل هر بنگاه اقتصادی دیگری باید بهینه رفتار کنند؛ ضمن اینکه برخی معتقدند که بانک مرکزی به عنوان یک نهاد حاکمیتی، مدیریت شکست بازار را به عهده دارد.

وی افزود: بانک مرکزی دارای ارکان، روابط و فرآیندهایی است؛ اما سوال این است که این ساختارها متناسب با کدام دیدگاه هستند؛ به خصوص اینکه دیدگاههایی مطرح می‌شوند که بانکها خالق نقدینگی هستند یا اینکه بانک مرکزی تحت تاثیر دولت نقدینگی را زیاد می‌کند. این ساختارها کاملا پاسخ های متفاوتی دارند.

به گفته نصیری اقدم، برخی از اختلاف نظرها در مورد جایگاه بانک مرکزی ناشی از تقابل اندیشه‌ها است؛ البته بحث این نیست که دانش کافی پولی داریم و ذی نفع اجازه پیشرفت کار نمی‌دهند، بلکه در حقیقت اجماعی بین صاحب نظران شکل نگرفته است.

لینک منبع خبر

تگ ها: , ,

اخبار مرتبط

همایش نقدی بر طرح مسئولیت، اهداف بانک مرکزی آغاز شد – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهان

کد خبر: 4522074

به گزارش خبرنگار مهر، علی نصیری اقدم، رئیس پژوهشکده امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی است، در همایش نقدی بر طرح مسئولیت، اهداف، ساختار و وظایف بانک مرکزی که هم اکنون در حال برگزاری است، گفت: بانکها مثل هر بنگاه اقتصادی دیگری باید بهینه رفتار کنند؛ ضمن اینکه برخی معتقدند که بانک مرکزی به عنوان یک نهاد حاکمیتی، مدیریت شکست بازار را به عهده دارد.

وی افزود: بانک مرکزی دارای ارکان، روابط و فرآیندهایی است؛ اما سوال این است که این ساختارها متناسب با کدام دیدگاه هستند؛ به خصوص اینکه دیدگاههایی مطرح می‌شوند که بانکها خالق نقدینگی هستند یا اینکه بانک مرکزی تحت تاثیر دولت نقدینگی را زیاد می‌کند. این ساختارها کاملا پاسخ های متفاوتی دارند.

به گفته نصیری اقدم، برخی از اختلاف نظرها در مورد جایگاه بانک مرکزی ناشی از تقابل اندیشه‌ها است؛ البته بحث این نیست که دانش کافی پولی داریم و ذی نفع اجازه پیشرفت کار نمی‌دهند، بلکه در حقیقت اجماعی بین صاحب نظران شکل نگرفته است.

لینک منبع خبر

تگ ها: , ,

اخبار مرتبط

فهرست