کد خبر: 4440864
13
0

پرداخت کمک هزینه ترحیم، بیمه بیکاری، درخواست کفالت و بازرسی غیر حضوری شد

اقتصاد۲۴ – حسین امیری‌گنجه، مدیر کل تامین اجتماعی غرب تهران بزرگ تاکید کرد: آمار نشان می‌دهد در اسفند ماه سال ۱۳۹۸ تعداد ۲۳۰ هزار بیمه بیکاری پرداخت شده است که این تعداد در سال ۱۳۹۹ به بیش از ۶۵۰ هزار نفر رسید.
وی تاکید کرد: شیوع بیماری کرونا فرصت مناسبی است که همه به این باور برسند که در ارائه خدمات به جامعه ۴۴ میلیون نفری نیازمند یک رنسانس و تحول عظیم هستیم.
امیری‌گنجه با اشاره به روش ثبت‌نام سیستمی بیمه‌شدگانی که کار خود را از دست دادند، گفت: بر اساس قانون، بیمه‌شده جهت ثبت‌نام بیمه بیکاری تنها ظرف ۳۰ روز مهلت دارد که بیکاری خود را اعلام نماید و هم‌اکنون از طریق ثبت در سامانه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ارجاع درخواست متقاضی به شعب تامین اجتماعی و در صورت موافقت نماینده اداره کار انجام می‌گیرد.
وی انتقال مکانیزه اطلاعات مربوط به درخواست متقاضی و تبادل هوشمند اطلاعات در زمینه غیرحضوری شدن بیمه بیکاری را یکی از موثرترین خدمات طرح ملی ۳۰۷۰ دانست.
مدیر کل تامین اجتماعی غرب تهران بزرگ در خصوص درخواست کفالت و بازرسی برای کلیه بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران که سن پدر ۶۰ سال تمام و سن مادر ۵۵ سال تمام باشد را به شرط ثبت‌نام در سامانه http://eservices.tamin.ir دانست.
مدیر کل تامین اجتماعی غرب تهران بزرگ در زمینه کمک هزینه مراسم ترحیم نیز گفت: معادل یک ماهه حداقل دستمزد زمان فوت به یکی از بازماندگان متوفی در صورت فوت همسر پرداخت می‌گردد.

لینک منبع خبر

تگ ها: ,

اخبار مرتبط

پرداخت کمک هزینه ترحیم، بیمه بیکاری، درخواست کفالت و بازرسی غیر حضوری شد

کد خبر: 4440864

اقتصاد۲۴ – حسین امیری‌گنجه، مدیر کل تامین اجتماعی غرب تهران بزرگ تاکید کرد: آمار نشان می‌دهد در اسفند ماه سال ۱۳۹۸ تعداد ۲۳۰ هزار بیمه بیکاری پرداخت شده است که این تعداد در سال ۱۳۹۹ به بیش از ۶۵۰ هزار نفر رسید.
وی تاکید کرد: شیوع بیماری کرونا فرصت مناسبی است که همه به این باور برسند که در ارائه خدمات به جامعه ۴۴ میلیون نفری نیازمند یک رنسانس و تحول عظیم هستیم.
امیری‌گنجه با اشاره به روش ثبت‌نام سیستمی بیمه‌شدگانی که کار خود را از دست دادند، گفت: بر اساس قانون، بیمه‌شده جهت ثبت‌نام بیمه بیکاری تنها ظرف ۳۰ روز مهلت دارد که بیکاری خود را اعلام نماید و هم‌اکنون از طریق ثبت در سامانه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ارجاع درخواست متقاضی به شعب تامین اجتماعی و در صورت موافقت نماینده اداره کار انجام می‌گیرد.
وی انتقال مکانیزه اطلاعات مربوط به درخواست متقاضی و تبادل هوشمند اطلاعات در زمینه غیرحضوری شدن بیمه بیکاری را یکی از موثرترین خدمات طرح ملی ۳۰۷۰ دانست.
مدیر کل تامین اجتماعی غرب تهران بزرگ در خصوص درخواست کفالت و بازرسی برای کلیه بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران که سن پدر ۶۰ سال تمام و سن مادر ۵۵ سال تمام باشد را به شرط ثبت‌نام در سامانه http://eservices.tamin.ir دانست.
مدیر کل تامین اجتماعی غرب تهران بزرگ در زمینه کمک هزینه مراسم ترحیم نیز گفت: معادل یک ماهه حداقل دستمزد زمان فوت به یکی از بازماندگان متوفی در صورت فوت همسر پرداخت می‌گردد.

لینک منبع خبر

تگ ها: ,

اخبار مرتبط

فهرست