کد خبر: 4441047
13
0

چگونگی رفع سوء اثر از چک برگشتی

به گزارش صدای بورس، به استناد نامه مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی‌، نحوه رفع سوء اثر از چک برگشتی در سامانه یکپارچه بانک مرکزی مستلزم تحقق یکی از شرایط زیر است:

– ارایه لاشه چک به بانک محال‌ علیه

– واریز کسری مبلغ چک به حساب جاری نزد بانک محال‌ علیه و ارایه درخواست مسدودی

– ارایه رضایت‌نامه رسمی (تنظیم ‌شده در دفاتر اسناد رسمی) از دارنده چک یا نامه رسمی از شخص حقوقی دولتی یا عمومی غیر دولتی دارنده چک

-سپری شدن مدت سه ‌سال از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت، مشروط به عدم طرح دعوای حقوقی یا کیفری درخصوص چک توسط دارنده

-ارایه نامه رسمی از مرجع قضایی یا ثبتی ذی‌صلاح مبنی بر اتمام عملیات اجرایی درخصوص چک

 -ارایه حکم قضایی مبنی بر برائت ذمه صاحب حساب در خصوص چک

منبع: روابط عمومی بانک رفاه کارگران

لینک منبع خبر

تگ ها:

اخبار مرتبط

ابلاغ دستورالعمل اجرایی ماده (۶) اصلاحی قانون صدور چک در بانک رفاه :: تنخواه

تنخواه- به گزارش روابط عمومی بانک رفاه کارگران، به استناد نامه مدیریت کل مقررات، مجوزه های بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی ج.ا.ا. و بر اساس مصوبات ستاد ملی مدیریت کرونا، مهلت اجرای…
کد خبر: 4442216
5

چگونگی رفع سوء اثر از چک برگشتی

کد خبر: 4441047

به گزارش صدای بورس، به استناد نامه مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی‌، نحوه رفع سوء اثر از چک برگشتی در سامانه یکپارچه بانک مرکزی مستلزم تحقق یکی از شرایط زیر است:

– ارایه لاشه چک به بانک محال‌ علیه

– واریز کسری مبلغ چک به حساب جاری نزد بانک محال‌ علیه و ارایه درخواست مسدودی

– ارایه رضایت‌نامه رسمی (تنظیم ‌شده در دفاتر اسناد رسمی) از دارنده چک یا نامه رسمی از شخص حقوقی دولتی یا عمومی غیر دولتی دارنده چک

-سپری شدن مدت سه ‌سال از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت، مشروط به عدم طرح دعوای حقوقی یا کیفری درخصوص چک توسط دارنده

-ارایه نامه رسمی از مرجع قضایی یا ثبتی ذی‌صلاح مبنی بر اتمام عملیات اجرایی درخصوص چک

 -ارایه حکم قضایی مبنی بر برائت ذمه صاحب حساب در خصوص چک

منبع: روابط عمومی بانک رفاه کارگران

لینک منبع خبر

تگ ها:

اخبار مرتبط

فهرست