کد خبر: 4521309
0

۱۰ استفتاء انتخاباتی از مقام معظم رهبری

 • آیا رأی دادن در انتخابات ملی در کشور کافر جایز است و اگر جایز است، آیا می‌توان به کاندیدایی رأی داد که مسلمانان در برخی از موضوعات (مثلاً عقب نشینی از عراق) او را پشتیبانی و تأیید می‌کنند و نه به شخص دیگری؟

رأی دادن به کاندیداهای مجالس ملّی برای تصدّی امور اجتماعی و سیاسیِ مشروع، مانع ندارد و فرقی در این باره بین کاندیدای مسلمان و غیر مسلمان نیست.

شرکت در انتخابات منوط به اذن شوهر نیست.

 • حکم رأی دادن سفید و بی نام چیست؟ در صورت عدم شناخت و تحقیق ، یا تحقیق کافی و عدم وصول به نتیجه و تحیّر در انتخاب اصلح چطور؟

در هر صورت اگر رأی سفید دادن موجب تضعیف نظام اسلامی باشد، حرام است.

 • در صورتی که به شخصی رأی داده شود و بعداً ایشان آن طور که باید به احکام اسلامی عمل نکند و موجب نارضایتی گردد ، آیا فرد رأی دهنده ، در محضر خداوند متعال مسئول خواهد بود یا خیر ؟

اگر بر طبق موازین شرعی عمل کرده است، مسئول نخواهد بود.

 • در ایام انتخابات جهت شناخت کاندیدای مناسب، می‌بایست نواقص و عیوب و امتیازات آنها را در گذشته و حال تفحص کرد تا فرد لایق را پیدا نمود، آیا صحبت کردن پشت سر کاندیداها برای انتخاب فرد اصلح، ‌ جایز است؟ ملاک چیست؟

در امور مربوط به انتخابات در حد مشاوره، اشکال ندارد.

 • با توجه به نزدیکی زمان انتخابات آیا دعوت بسیج از کاندیداها برای تبیین مواضع خود در مسجد اشکال دارد؟

باید بر طبق قوانین و مقررات نظام اسلامی عمل شود.

 • حکم شرکت یا عدم شرکت در انتخابات سایر کشورها چیست؟ آیا در این حکم فرقی بین کشور اسلامی و غیر اسلامی و انتخابات رسمی کشوری و انتخابات غیر رسمی کوچک وجود دارد یا خیر؟ اگر فرق دارد، حکم هر کدام چیست؟

به طور کلی شرکت در انتخاباتی که موجب جلوگیری از فساد و یا فساد بیشتر شده و یا شرکت نکردن موجب تضعیف اسلام و مسلمین شود، واجب است.

لینک منبع خبر

اخبار مرتبط

نتیجه‌ای پیدا نشد.

۱۰ استفتاء انتخاباتی از مقام معظم رهبری

کد خبر: 4521309

 • آیا رأی دادن در انتخابات ملی در کشور کافر جایز است و اگر جایز است، آیا می‌توان به کاندیدایی رأی داد که مسلمانان در برخی از موضوعات (مثلاً عقب نشینی از عراق) او را پشتیبانی و تأیید می‌کنند و نه به شخص دیگری؟

رأی دادن به کاندیداهای مجالس ملّی برای تصدّی امور اجتماعی و سیاسیِ مشروع، مانع ندارد و فرقی در این باره بین کاندیدای مسلمان و غیر مسلمان نیست.

شرکت در انتخابات منوط به اذن شوهر نیست.

 • حکم رأی دادن سفید و بی نام چیست؟ در صورت عدم شناخت و تحقیق ، یا تحقیق کافی و عدم وصول به نتیجه و تحیّر در انتخاب اصلح چطور؟

در هر صورت اگر رأی سفید دادن موجب تضعیف نظام اسلامی باشد، حرام است.

 • در صورتی که به شخصی رأی داده شود و بعداً ایشان آن طور که باید به احکام اسلامی عمل نکند و موجب نارضایتی گردد ، آیا فرد رأی دهنده ، در محضر خداوند متعال مسئول خواهد بود یا خیر ؟

اگر بر طبق موازین شرعی عمل کرده است، مسئول نخواهد بود.

 • در ایام انتخابات جهت شناخت کاندیدای مناسب، می‌بایست نواقص و عیوب و امتیازات آنها را در گذشته و حال تفحص کرد تا فرد لایق را پیدا نمود، آیا صحبت کردن پشت سر کاندیداها برای انتخاب فرد اصلح، ‌ جایز است؟ ملاک چیست؟

در امور مربوط به انتخابات در حد مشاوره، اشکال ندارد.

 • با توجه به نزدیکی زمان انتخابات آیا دعوت بسیج از کاندیداها برای تبیین مواضع خود در مسجد اشکال دارد؟

باید بر طبق قوانین و مقررات نظام اسلامی عمل شود.

 • حکم شرکت یا عدم شرکت در انتخابات سایر کشورها چیست؟ آیا در این حکم فرقی بین کشور اسلامی و غیر اسلامی و انتخابات رسمی کشوری و انتخابات غیر رسمی کوچک وجود دارد یا خیر؟ اگر فرق دارد، حکم هر کدام چیست؟

به طور کلی شرکت در انتخاباتی که موجب جلوگیری از فساد و یا فساد بیشتر شده و یا شرکت نکردن موجب تضعیف اسلام و مسلمین شود، واجب است.

لینک منبع خبر

اخبار مرتبط

نتیجه‌ای پیدا نشد.

فهرست