بالبر

نتیجه کنفرانس «بالبر» اعلام شد

به گزارش صدای بورس، شرکت کابل البرز در افشای اطلاعات با اهمیت در کدال اعلام کردبا توجه به بررسی های به عمل آمده تاکنون در سامانه تدان ، هیچگونه ابهام و سوالی از طرف…
کد خبر: 4440648
15

شناسایی سود ۱۱۲ریالی «بالبر»

به گزارش نبض بورس، شرکت کابل البرز در اطلاعیه صورت های مالی ۱۲ماهه خود به سود عملیاتی ۱۴۲میلیارد ریالی و سود خالص ۳۵میلیارد ریالی اشاره کرده  که در مقایسه با سال مالی قبل…
کد خبر: 3683863
15

سود ۱۱۲ ریالی «بالبر» برای هر سهم

به گزارش صدای بورس، شرکت کابل البرز در گزارش یکساله منتهی به ۳۱شهریور۱۳۹۹ اعلام کرد که سود عملیاتی این دوره به ۱۴۲میلیارد ریال و سود خالص آن به ۳۵میلیارد ریال رسید. این شرکت بورسی…
کد خبر: 600915
11

بالبر

فهرست